EMDR en trance

Datum/data

Nader te bepalen

 

 

1.074,00 incl. 0% btw

EMDR en trance

In deze opleiding voegen we twee succesvolle, therapeutische methodes samen tot een zeer krachtig en effectief geheel. Je leert het basisprotocol van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) toepassen in je therapeutische praktijk.

Wat deze opleiding onderscheidt van andere opleidingen in EMDR, is dat je trance leert integreren in de behandelingen, waardoor de EMDR nog krachtiger en effectiever wordt.

Wat is EMDR?

EMDR is een zeer snelle en krachtige methode voor het verwerken van effecten van nare, onverwerkte situaties, zodat deze geen negatieve invloed meer hebben op het dagelijkse leven. Het is een baanbrekend therapieproces dat therapeuten vooral gebruikten voor de behandeling van mensen die lijden aan trauma’s uit het verleden. Inmiddels zijn talloze andere toepassingen ontdekt die ontlading en herkadering van situaties mogelijk maakt. Hierdoor staat niets meer in de weg voor transformatie, waar dit wenselijk is.

Hypnotische trance

Trance is een krachtig gereedschap die je kunt toepassen in sessies met cliënten voor positieve bekrachtiging. In trance hebben suggesties veel meer invloed dan normaal gesproken, waardoor een snellere verwerking kan plaatsvinden. Om EMDR te ondersteunen of te versterken zijn een aantal trance interventies die je heel goed kunt toepassen. In deze opleiding leer je deze interventies te integreren in het werken met cliënten.   

Docent Nathalie Wilkers over de relatie tussen EMDR therapy en trance

In eerste instantie werk ik altijd met EMDR. Dit zorgt voor adequate verwerking, belangrijk voordat ik iets kan transformeren bij de cliënt. Wanneer ik in een EMDR-traject met een cliënt niet direct het gewenste effect verkreeg, ben ik interventies met trance gaan toepassen. Dat maakte het gemakkelijker om iets te doorbreken. Toen ik meer bekend raakte met diverse trance interventies, merkte ik dat het in bepaalde situaties zelfs zinvol is te starten met hypnotische interventies als ingang in de opstart van een EMDR-traject. In mijn praktijk heb ik dus gemerkt hoe EMDR en trance elkaar op sublieme wijze kunnen aanvullen. Dit is een therapeutisch duo met grote mogelijkheden!

Wil jij EMDR leren toepassen en daarmee je therapeutische vaardigheden uitbreiden? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Inhoud van de lesdagen

Dag 1

Deze dag starten we met een toelichting over EMDR. Wat is EMDR? Hoe werkt het? Wanneer pas je het toe? Hoe pas je het toe? Welke resultaten kun je verwachten?

Daarna lichten we de intake toe. Dit is een zeer belangrijke stap. Hier staat of valt het hele EMDR-proces mee. We bespreken de belangrijke aandachtspunten, zinvolle vragen als voorbereiding op de EMDR, het samenstellen van de hulpvraag en gewenste toestand, het doel en het voorbereiden op de eerste sessie met het dagboekje. Vervolgens gaan we verder met het proces van scherpstellen. We kijken wat de juiste targets zijn zodat we tot de beste resultaten komen met EMDR. We geven aandacht aan het werken met het trechtermodel. Vanuit de themabepaling werken we naar triggers en targets toe. We oefenen met het voorbereidend scherpstellen in de intakefase.

Dag 2

We starten elke lesdag met een vragenronde over de vorige lesdag. Het is belangrijk dat je de presentatie van de vorige les en de lesstof in de reader bestudeert, zodat je daarover al je vragen kunt stellen. Vandaag bespreken we de uitvoering van de eerste stappen van het daadwerkelijke EMDR-protocol en geven we uitleg over het opstarten. Je oefent de fase van het opstarten met elkaar en daarna oefen je het protocol vanaf de basis met elkaar. We behandelen trance-interventies die je kunnen ondersteunen bij de afronding en vervolgens oefen je hiermee.

Dag 3

Tijdens deze en komende lessen bespreken we eventuele problemen bij het opstarten, stagnaties in het proces, twijfels etc. bij het oefenen met EMDR tussendoor. Dan herhalen we kort de stappen van de vorige dag. We geven uitleg over extra stappen die je bij voldoende tijd in dezelfde sessie doet en anders in de volgende sessie. Je oefent met het hele protocol inclusief de extra stappen.

Dag 4

We behandelen de aanpak bij meervoudig ongecompliceerde problematiek. Je oefent met het scherpstellen van dit protocol. We bespreken bovendien een casus over meervoudig gecompliceerde problematiek zodat je deze makkelijker kunt herkennen in de praktijk. Daarna oefen je met een door jou ingebrachte casus in kleine groepjes en deze bespreken we in groepsverband na.

Dag 5

Waar is het zinvol om trance toe te voegen? Welke interventies lenen zich hiervoor en hoe pas je deze op adequate wijze toe? Je oefent met trance-interventies die je kunt toepassen in het EMDR-traject. Je krijgt uitleg over het vervolgtraject en de supervisie. Bij voldoende tijd bespreken we een voorbeeldcasus in de groep.

Docent:

Nathalie Wilkers is Master Coach en Master Counselor. Ze volgde een opleiding in Westerse Psychosociale Therapie en een zesjarige opleiding in Boeddhistische Psychologie. Daarna is zij opgeleid tot o.a. EMDR-therapeut. Zij is docent en supervisor voor studenten EMDR. Zij ontwikkelde haar eigen stijl in EMDR-therapie en daar is deze opleiding het resultaat van. Haar expertise ligt op het gebied van Relaties & Gedragsverslavingen.

Doelgroep:

Therapeuten en zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen.

Toegangseisen:

Op aanvraag

Studiebelasting:

5 contactdagen, aansluitend een supervisie traject
4 EC

Praktische informatie:

Intervisie en supervisie zijn onderdeel van deze opleiding.

Tussen de lessen door oefen je met het geleerde van de voorgaande lessen, bestudeer je het lesmateriaal, formuleer je vragen voor de volgende les en oefen je met andere deelnemers.

Na afronding van het supervisietraject met voldoende resultaat ontvang je het certificaat.

We raden je aan om na de opleiding oefendagen en/of nascholingsdagen te volgen, zodat je je in de EMDR-methode blijft verdiepen.

Nathalie Wilkers

Nathalie Wilkers is Master Coach en Master Counselor. Ze volgde een opleiding in Westerse Psychosociale Therapie en een zesjarige opleiding in Boeddhistische Psychologie. Daarna is zij opgeleid tot o.a. EMDR-therapeut. Zij is docent en supervisor voor studenten EMDR. Zij ontwikkelde haar eigen stijl in EMDR-therapie en daar is deze opleiding het resultaat van. Haar expertise ligt op het gebied van Relaties & Gedragsverslavingen.

startdatum

Nader te bepalen

Dagen

05