EMDR en Trance

Datum/data

Donderdag 14 oktober 2021
Donderdag 4 november 2021
Donderdag 18 november 2021
Donderdag 16 december 2021
Donderdag 17 maart 2022
Donderdag 7 april 2022
Donderdag 28 april 2022

 

 

1.432,00 incl. 0% btw

Beschrijving

EMDR en trance

In deze opleiding leer je het basisprotocol van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) toepassen in je praktijk.
Wat deze opleiding onderscheidt van andere opleidingen in EMDR is dat je trance leert integreren in de behandelingen. Hierdoor wordt de EMDR nog krachtiger en effectiever.

Wat is EMDR?

EMDR is een zeer snelle en krachtige methode voor het verwerken van effecten van nare, onverwerkte situaties, zodat deze geen negatieve invloed meer hebben op het dagelijkse leven. Het is een baanbrekend therapieproces dat therapeuten in het begin vooral gebruikten voor de behandeling van mensen die lijden aan zware trauma’s uit het verleden. Inmiddels zijn talloze andere toepassingen ontdekt die ontlading en herkadering van situaties mogelijk maakt. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor transformatie waar dit wenselijk is.

Hypnotische trance

Trance is een verzamelwoord voor diverse diepgaande methodes die je kunt toepassen in sessies met cliënten voor positieve transformatie. In trance maak je contact met het innerlijk weten, het onbewuste en hebben suggesties veel meer invloed dan normaal gesproken. Hierdoor kan een snellere verwerking plaatsvinden. Om EMDR te ondersteunen of te versterken zijn tal van trance interventies mogelijk die je heel goed kunt toepassen tijdens het EMDR-proces. In deze opleiding leer je een aantal interventies integreren in het werken met cliënten.  

Docent Nathalie Wilkers over de relatie tussen EMDR-therapie en trance

In eerste instantie werk ik altijd met EMDR. Dit zorgt voor een adequate verwerking wat vaak essentieel is voordat er iets kan transformeren bij de cliënt. Doordat ik een enkele keer niet direct het gewenste effect kreeg in een EMDR-traject met een cliënt, ben ik interventies met Trance gaan toepassen. Dat maakte het gemakkelijker om iets te doorbreken. Toen ik steeds meer ervaring kreeg met de combinatie EMDR & Trance, bleek dat het in bepaalde situaties zelfs zinvol is te starten met hypnotische interventies als ingang van een EMDR-traject. Ik merkte hoe EMDR & Trance elkaar op sublieme wijze kunnen aanvullen, een therapeutisch duo met grote mogelijkheden!

Wil jij EMDR & Trance leren toepassen en daarmee je therapeutische vaardigheden uitbreiden? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Inhoud van de lesdagen

Dag 1

Deze dag starten we met een toelichting over EMDR. Wat is EMDR, hoe werkt het, wanneer pas je het toe, hoe pas je het toe, welke resultaten kun je verwachten?
Daarna lichten we de intake toe waar de taxatie van de hulpvraag plaatsvindt. Dit is een essentiële stap, want hier staat of valt het hele EMDR-proces mee. We bespreken belangrijke aandachtspunten, zinvolle vragen als voorbereiding op de EMDR, het samenstellen van de hulpvraag en de gewenste toestand, het doel van de sessies en het voorbereiden op de eerste sessie met het dagboekje.
Vervolgens gaan we verder met het proces van scherpstellen. We geven aandacht aan het werken met het trechtermodel. Vanuit de themabepaling werken we naar triggers en targets toe en kijken naar wat de juiste targets zijn, zodat we tot de beste resultaten komen met EMDR. We oefenen deze dag met het voorbereidend scherpstellen in de intakefase.

Dag 2

We starten elke dag met een vragenronde over de vorige lesdag. Het is belangrijk dat je de presentatie van de vorige les en de lesstof in de reader bestudeert, zodat je daarover al je vragen kunt stellen. Vandaag bespreken we de uitvoering van de eerste stappen van het daadwerkelijke EMDR-protocol en krijg je uitleg over het opstarten van de sessie. Je oefent de fase van het opstarten met elkaar en daarna oefen je het protocol vanaf de basis.

Dag 3

Tijdens deze en komende lessen bespreken we eventuele problemen bij het oefenen met EMDR tussen de lesdagen door, zoals bij het opstarten, stagnaties in het proces, twijfels etc. Dan verhelderen we de stappen van de vorige dag. Ook behandelen we de vervolgdag in het proces. Je krijgt uitleg over extra stappen die je bij voldoende tijd in dezelfde sessie doet en anders in de volgende sessie kunt doen. Je oefent met het gehele protocol inclusief de extra stappen waar dat wenselijk is.

Dag 4

Op deze dag maken we een begin met het toepassen van mogelijke Trance interventies. Waar is het zinvol om Trance toe te voegen aan het EMDR-protocol, welke interventies lenen zich hiervoor en hoe pas je deze op adequate wijze toe? We bespreken in de groep een aantal voorbeeldcasussen inclusief Trance. Daarna oefenen we onderling met Trance interventies die toepasbaar zijn in het EMDR-traject en bespreken dit vervolgens in de groep. Vanaf deze dag nemen we Trance mee waar dat zinvol lijkt. Het eerste deel van het supervisietraject start na deze les.

Dag 5

Deze dag behandelen we de aanpak bij meervoudig ongecompliceerde problematiek. We oefenen met het scherpstellen van dit protocol aangezien dit extra aandacht verdient en we bespreken alle aandachtspunten. Ook staan we stil bij een aantal voorbeeldcasussen. Het wordt duidelijk hoe Trance een belangrijke rol kan spelen bij deze problematiek. Daarna oefen je in kleine groepjes met een ingebrachte casus en deze bespreken we in groepsverband na.

Dag 6

Tijdens deze dag bespreken we de aanpak bij meervoudige gecompliceerde problematiek. We behandelen voorbeeldencasussen zodat je deze problematiek makkelijker kunt herkennen in de praktijk. Daarna bespreken we in kleine groepjes de aanpak van een ingebrachte casus en evalueren in groepsverband de aanpak vanuit de verschillende invalshoeken.

Dag 7

Deze dag besteden we aandacht aan uitzonderingen, dingen die nog onduidelijk zijn, speciale gevallen, meerdere invalshoeken en het herhalen van alle lesstof in zijn geheel. Je kunt, net als op de andere dagen, je eigen casus inbrengen en daar helderheid over krijgen. We oefenen met voorbeeldcasussen. Hierdoor heb je na het afronden van deze opleiding al ervaring opgedaan met uiteenlopende problematiek en ben je klaar om je eigen pad hier in te vinden.

Docent

Nathalie Wilkers is Master Coach en Master Counselor. Ze volgde een opleiding in Westerse Psychosociale Therapie en een zesjarige opleiding in Boeddhistische Psychologie. Daarna is zij opgeleid tot EMDR-therapeut en volgde een aantal studies o.a. bij Jan Geurtz op gebied van relaties. Zij is docent en supervisor voor studenten EMDR, ontwikkelde haar eigen stijl in EMDR-therapie en daar is deze opleiding het resultaat van. Haar expertise ligt op het gebied van Relaties & Gedragsverslavingen.

Doelgroep

Therapeuten, hypnotherapeuten en zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen.

Toegangseisen

Op aanvraag.

Studiebelasting

7 contactdagen met een tussentijds en aansluitend supervisie traject
15 EC

Praktische informatie

Intervisie en supervisie zijn onderdeel van deze opleiding.

Tussen de lessen door oefen je met het geleerde van de voorgaande lessen, bestudeer je het lesmateriaal, formuleer je vragen voor de volgende les en oefen je met andere deelnemers. Dit is het intervisie gedeelte.

Na de vierde lesdag start je met het indienen van sessies voor supervisie bij de docent. Na de laatste lesdag maak je het supervisietraject af. Na afronding van het supervisietraject met voldoende resultaat ontvang je het diploma.

De EMDR-methode is momenteel sterk in ontwikkeling en levert daardoor steeds efficiëntere resultaten op. Daarom raden we je aan om na de opleiding oefendagen en/of nascholingsdagen te volgen.

Extra informatie

Nathalie Wilkers

Nathalie Wilkers is Master Coach en Master Counselor. Ze volgde een opleiding in Westerse Psychosociale Therapie en een zesjarige opleiding in Boeddhistische Psychologie. Daarna is zij opgeleid tot EMDR-therapeut en heeft een aantal studies gevolgd o.a. bij Jan Geurtz op gebied van relaties. Zij is docent en supervisor voor studenten EMDR. Zij ontwikkelde haar eigen stijl in EMDR-therapie en daar is deze opleiding het resultaat van. Haar expertise ligt op het gebied van Relaties & Gedragsverslavingen.

startdatum

2021-10-14

Dagen

07