Relatietherapie

Datum/data

Nader te bepalen

1.432,00 incl. 0% btw

Relatietherapie

Op de keper beschouwd draait alles in een mensenleven om relaties. Biologisch gezien zijn we ook helemaal op relaties ingesteld vanaf dag een dat we op de wereld komen. Ons lijf als geheel weet dan al waar we op moeten letten om liefde, aandacht, eten en veiligheid te krijgen. Gaat dat goed, dan weten we ook weer precies hoe we in de volgende groei-en ontwikkelingsfase uit de relatie kunnen krijgen wat we dan nodig hebben. Gaat dit fout of minder goed, dan ontstaan er storingen in onze ontwikkeling of denkfouten, coping strategieën of belemmerende overtuigingen. Gaat dit heel intens fout of over een langere periode, dan is er kans op trauma of chronisch trauma. 

Op latere leeftijd, in onze volwassen relaties, zullen we proberen deze processen te herhalen. De goede, omdat deze tot succes leidden, en de ‘foute’ om onze pijnplekken te helen en onze coping strategieën of overtuigingen te bevestigen door herhaling. De verantwoordelijkheid daarvoor leggen we dan vaak bij anderen en vooral bij de partner, als substituut voor de gefaalde ouder.  Of we gaan patronen en processen  herhalen. Hieruit kunnen verstrengelingen ontstaan die niet werken, partners die vluchten, ouders die rigide opvoeden of erger, zoals verslavingen, diepe schuld- en schaamte gevoelens of destructief gedrag.

Een relatieprobleem is een onmogelijkheid om de actuele situatie in de relatie aan te kunnen met de individueel aangeleerde (systemische) vaardigheden. Of een gebrek daaraan.

Veel problemen en hulpvragen waarmee mensen bij je komen in de praktijk, zijn dus direct of indirect, bewust of onbewust, relatie gerelateerd en vinden hun oorsprong en mogelijk ruimte voor oplossing in de kindertijd. Deze opleiding is bedoeld om je een basis te geven om op een efficiënte manier je cliënten te helpen in een relatiecrisis. In deze opleiding geven we een overzicht van wat je tegen kunt komen aan hulpvragen. Waar je op moet letten, wat je kunt doen en waar je je als therapeut aan kunt houden als richtlijn om je clienten goed door het proces van een relatiecrisis te leiden. Uitgangspunten hierbij zijn systemisch werken en het individuatie proces.

Zelfwaardering en romantische liefde gaan hand in hand. Als partners verliefd zijn omarmen ze alles in de ander. Dat zorgt voor een tijdelijke afdekking van de angst voor afwijzing en zelfafwijzing. Maar is dat ware liefde?

In het boek Verslaafd aan liefde stelt Jan Geurtz de vraag: hoe zorg je dat de liefde geen buffer wordt voor jouw angst voor afwijzing? En hoe zorg je dat een relatie draait om een diepe connectie en niet om afhankelijkheid en hang naar zekerheid?

Als de liefde afneemt, staat de innerlijke criticus in no-time weer in volle glorie voor de deur. Vastklampen aan of afzetten tegen de ander lijkt dan een passende remedie, maar daarmee wordt het probleem neergelegd bij de ander. Daar kan een ongezond, negatief relatiepatroon uit ontstaan. Als partners er samen niet uitkomen, dan komen ze bij jou. Spiritualiteit kan je cliënten bewuster maken en de liefde weer laten stromen als nooit tevoren. In deze opleiding leer je onder anderen hoe je jouw cliënten op deze wijze kunt ondersteunen.

Na het doorlopen van de opleiding heb je een aantal zeer praktische vaardigheden opgedaan, zoals intake, opbouw sessie structuur en basis interventies. Waar moet je op letten en hoe zet je ‘jezelf’ in als interventie? Je weet waar in een sessiereeks relatietherapie afwijkt van individuele therapie en je kunt een aantal interventies slagvaardig inzetten. Je leert hoe je met een stel samen, regressie kunt doen. Je snapt het maatschappelijke en sociale spanningsveld rond een relatiecrisis en kunt daarin, waar nodig of gewenst, adviseren. 

De opleiding is interessant voor iedere therapeut die relatietherapie geeft of wil geven. De interventies die geleerd worden hebben hun basis in het systemische werk van Hellinger, Derks en Geurtz. De rode draad in het praktische deel is TA, voorkennis van TA is dus wel een pre. Het regressie- en innerlijk kind werk, is gebaseerd op hypnotherapie. 

Lesdagen

Dag 1: Relatietherapie voor (hypno)therapeuten, inleiding.
Docent: Louis de Wit

Wat zijn de veranderingen in relaties en relatietherapie over de afgelopen generaties?
Waarin onderscheidt relatietherapie zich?
Hoe zet je TA, tijdlijn en innerlijk kindwerk & regressie in binnen relatietherapie?
Hoe zien overdracht en tegenoverdracht er uit in relatietherapie en hoe zet je dit in, juist in relatietherapie?
Hoe en waarom is Sociaal Panorama als inzicht tool voor de therapeut en de partners een goed begin? We geven een visuele format, gebaseerd op het bolletjes model van Brigitte Heijink.
Welke hechtingsstijlen kun je tegenkomen?

Dag 2: Relatietherapie in de praktijk anno nu
Docent: Louis de Wit

De maatschappij en relatievormen veranderden snel in de afgelopen generaties: homo paren met adoptiekinderen, LHBT, open huwelijken, samengestelde gezinnen, multi-culti gezinnen, draagmoeders. Wat niet verandert, is de invloed van het systeem van herkomst en de invloed van het hebben van kinderen op de interacties. Het idee dat een scheiding slecht is voor de kinderen heeft vaak een negatief motiverende invloed op de manier waarop partners hun problematiek bekijken. Het voelt als falen en er is angst. Het systeem van herkomst heeft hier direct en op een dieper level veel invloed op.
Hoe kun je dit in kaart brengen?
Welke interventies kun je hiervoor toepassen?
Hoe kun je werken met de verschillende hechtingsstijlen?
We bespreken een aantal casussen met opvallende kenmerken
Hoe stel je een behandelplan op en bespreek je deze?
Hoe kan een reeks sessies er uit zien?
Waar kun je tegen aan lopen?

Dag 3: De moderne relatie en de problematiek die je kunt tegenkomen
Docent: Louis de Wit

De moderne relatie kenmerkt zich ook door een aantal verleidingen en de bevochten individuele vrijheid. Dit kan botsen. Vandaag bespreken we een aantal van deze oorzaken van botsingen. Een relatie is vaak ook de plek bij uitstek waar stoornissen in communicatie, rigide en onbewuste behoefte patronen een rol spelen en naar boven komen.
Moeten we niet anders gaan kijken naar een scheiding? Naar de ‘moderne relatie’?
Hoe begeleid je als relatietherapeut een scheiding?
Aan de orde komt een aantal actuele zaken zoals vreemdgaan, comorbiditeit, deviant gedrag, trauma, financiën en verslaving, intimiteit en seksualiteit.

Dag 4: De moderne theorie, schrijvers en modellen
Docent: Louis de Wit

In de jaren 70 werden therapeuten zich steeds bewuster dat achtergrond en familiesystemen van invloed zijn op individueel gedrag binnen een systeem. Ondertussen viel een aantal overkoepelende systemen weg. De kerk, de zuilen en ouders als leidraad waren voorgoed verdwenen, of werden in ieder geval ter discussie gesteld. De seksuele revolutie, hoe mooi ook, ging voorbij aan het feit dat het eigenlijk een grote systemische reactie was van een generatie op de vorige en heeft dan ook niet tot het effect geleid dat velen gehoopt hadden. Wel is de emancipatie van vrouwen en daardoor ook van mannen (dit laatste wordt wel eens vergeten) bepalend geweest voor de moderne relatie.

We behandelen een aantal van de op dit moment belangrijkste en invloedrijkste schrijvers en therapeuten. We leggen een link naar de basis waarop deze mensen hun kennis en theorie bouwen. Deze basis werd gelegd door o.a. Hellinger met zijn systemisch werken, Erikson met zijn directieve hypnotherapie die hij ook op stellen toepaste, Minuchin met zijn koppeling tussen systeem en klachten van individuen binnen het systeem en Erickson met zijn fasen model.

Dag 5: De meerwaarde van spiritualiteit in relatietherapie
Docent: Nathalie Wilkers

Hoe wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid (het ego) gedreven door het zoeken van liefde en erkenning in de buitenwereld. Dat is nodig voor onze sociale ontwikkeling en van daaruit ontstaan onze relaties. Omdat dit een wankele basis is van uiterlijke kracht (persoonlijkheid) en vergankelijkheid, ontstaat er wrijving na verloop van tijd.

Vanuit spiritueel oogpunt is dit een uitnodiging tot zelfonderzoek. Onzekerheid en afhankelijkheid in de relatie kunnen dan getransformeerd worden zodat geliefden samen kunnen zijn vanuit vervullende liefde en respect voor elkaar en niet vanuit ego-behoeftes en het idee dat de ander jou iets verplicht is. Je krijgt inzicht in de meerwaarde van spiritualiteit in relaties en de dieper gelegen dynamiek in relaties. Bovendien ontdek je door het doen van praktische oefeningen hoe je dit in de praktijk bij je cliënten kunt inzetten.

Oefening 1: Onderzoeken van de angst voor afwijzing en zelfafwijzing d.m.v. vragenlijst en uitwisseling in cliënt-therapeut setting
Oefening 2: Visualisatie ringen, zelfonderzoek en uitwisseling
Oefening 3: Uitleg over en het teruggeven van overdrachtsenergie
Oefening 4: Energetische afstemming op de ander (bij partners)

Dag 6: Breng spiritualiteit in je relatie
Docent: Nathalie Wilkers

Vandaag maak je kennis met diverse methodes om spirituele kennis toe te passen in sessies met cliënten. Als partners al van alles aan de relatie hebben gedaan en toch nog steeds voor elkaar willen gaan, dan is de relatie vaak rijp voor een spirituele aanpak.

We hebben het over:
De kunst van meebewegen met eb en vloed in relaties
Hoe je cliënten elkaar leren spiegelen in de dynamiek
Hoe jouw cliënt los kan komen van negatieve overtuigingen over zichzelf, de partner en de relatie
Hoe je cliënt de gehechtheid aan liefde en erkenning kan overwinnen
Hoe ongezonde relatiepatronen doorbroken kunnen worden met behulp van een spirituele aanpak

Kortom, interventies vanuit zeer werkzame methodes om jouw gereedschapskist aan te vullen. Ook leer je jouw cliënt te ondersteunen om de innerlijke kracht verder te ontwikkelen met behulp van Mindfulness, focussen en (hypnotische) meditaties.

Oefening 1: De kunst van het doorvragen, concretiseren en herkaderen van probleem naar spirituele uitdaging
Oefening 2: The Work van Byron Katie: een andere kijk op relaties
Oefening 3: Liefdevol communiceren van Jan Geurtz

Dag 7: Ongezonde dynamiek in de relatie en de weg naar buiten
Docent: Nathalie Wilkers

We bespreken een aantal ongezonde relatiepatronen die we vaak terugzien in de praktijk. Wanneer kun je een patroon als ongezond beschouwen? Wat is de mogelijke ontstaansgeschiedenis? En hoe komt het dat we telkens weer dezelfde dans dansen en niet iets anders gaan doen?
We kijken ernaar vanuit een psychotherapeutisch, spiritueel perspectief.
Soms staan mensen al langere tijd voor dezelfde uitdaging en ze komen er niet uit ondanks alle opgedane kennis, methodes en therapieën.
Denk hierbij aan hardnekkige problematiek zoals bindingsangst, verlatingsangst, extreme jaloezie, eenzaamheid, voortdurende strijd, herhaaldelijk vreemdgaan, codependency, relatieverslaving of andere verslavingen.
We besteden ook aandacht aan nare, onverwerkte gebeurtenissen en trauma uit het verleden.

Oefening 1: Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de relatie
Oefening 2: Innerlijk kind werk: combinatie met EMDR & trance
Oefening 3: Oefening in contact maken en loslaten; go with the flow

Dag 8: Relatietherapie in de praktijk anno nu
Docenten: Louis de Wit een Nathalie Wilkers

Vandaag behandelen we casuïstiek en leggen we verbinding tussen de lesdagen.
Je rondt deze opleiding af met een diploma.

Louis de Wit

Hypnotherapeut, relatietherapeut

Nathalie Wilkers

Nathalie Wilkers is Master Coach / Master Counselor. Ze volgde een opleiding in westerse psychosociale therapie en een zesjarige opleiding in Boeddhistische Psychologie. Ze heeft vele cursussen gedaan bij o.a. Jan Geurtz, Edel Maex en Joop van der Hagen. Haar expertise ligt op het gebied van relaties & verslaving.

startdatum

Nader te bepalen

Dagen

08