Meteen naar de inhoud

Hoe gaat Academie Hypnos om met Covid-19, Corona?

    We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en de RIVM. Dit betekent dat we samenkomen wanneer het kan, met een groepsgrootte die haalbaar is in het pand. We volgen met elkaar de hygiene maatregelen die we krijgen aangereikt van het RIVM. Als de richtlijnen dit eisen kunnen bepaalde lessen online plaatsvinden. Aangezien we praktijkgericht onderwijs aanbieden mogen we in de meeste gevallen op locatie les blijven geven.

    We bieden een praktijkopleiding aan. Hypnotherapie is een vaardigheid die veel beoefend moet worden voordat dit op cliënten die kwetsbaar zijn mag worden toegepast. Het diploma bij Hypnos staat ervoor dat je de juiste kennis maar vooral ook de vaardigheden in huis hebt om hypnotherapie te beoefenen. Het beleid is daarom dat studenten naar de les komen zodat ze de inhoud van de les beter tot zich kunnen nemen en de vaardigheden kunnen leren en oefenen en daardoor een goede therapeut kunnen worden.

    Online een les volgen is in uitzondering. We bieden dit alleen aan studenten aan die zelf corona klachten hebben of huisgenoten met Corona klachten. Dit zorgt ervoor dat alle studenten de les veilig kunnen volgen. We gaan ervan uit dat mensen hierdoor hooguit één of enkele lessen online hoeven volgen in een lesjaar. Wanneer jij in een risicogroep zit, kunnen we je de lessen op afstand laten volgen. Bij het online volgen van meer dan een les waarin gewerkt wordt met praktische vaardigheden zal de student een inhaalslag moeten maken bv. door middel van aanvullende opdrachten binnen een maand na de les of bv. extra praktijkbegeleiding.