Psycho-Oncologie

Opleiding Psycho-oncologische therapie (specialisatie)

De Opleiding Psycho-oncologische therapie leidt therapeuten op voor het therapeutisch begeleiden van mensen met kanker. Veel van de gegeven therapeutische interventies zijn ook toepasbaar bij mensen met andere ernstige en/of levensbedreigende ziekten. De therapie richt zich vooral op het zich geestelijk goed voelen en het zelfhelend vermogen van de cliënt. Na het volgen van deze opleiding mag de therapeut zich psycho-oncologisch therapeut of psycho-oncologisch begeleider noemen. Dit is afhankelijk van de vooropleiding.

Deze opleiding start najaar 2020.

De therapie richt zich vooral op de kwaliteit van leven, het geestelijk en lichamelijk welbevinden en het zelfhelend vermogen van de cliënt. Veel van de aangeleerde therapeutische interventies kun je ook toepassen bij mensen met andere ziektebeelden.

De interventies die je aanleert worden afgestemd en aangepast aangeleerd aan de hand van de volgende methoden/technieken:

 • NLP Tijdlijn
 • Future Pacing
 • Overtuigingen (RET)
 • DRT (Distraction Reprocessing Therapie (afgeleide vorm van EMDR)
 • Bevrijd Jezelf-Therapie (afgeleide vorm van EFT)
 • Opstellingen
 • Werken met persoonlijkheidsdelen
 • Metaforen
 • NLP Kerntransformatie
 • Sociaal Panorama
 • Creatieve therapie
 • Visualisaties
 • Ontspanningsoefeningen­
 • Mindfulness.​

 

We besteden aandacht aan:

 • Verlieskunde
 • De vier pijlers van welbevinden
 • Het werken met overtuigingen
 • Het in balans brengen van de innerlijke beleving
 • Het herstellen van de innerlijke regie
 • Het uiten van gedachten en gevoelens
 • Hervinden van ontspanning
 • Zelfredzaam kunnen toepassen van pijnreductie
 • Stressreductie
 • Rouw- en verliesverwerking en voelen van behoeften
 • Ondersteuning van de cliënt bij belastende behandelingen en stervensbegeleiding

 

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Vergeving
 • Werken met partner
 • Hoop
 • Wanhoop
 • Zingeving

 

Tijdens het onderdeel medische basiskennis behandelen we:

 • Het immuunsysteem
 • Diverse vormen van kanker en de behandeling ervan
 • Het levenseinde en euthanasie

We werken met de distress-meting en de Sociale kaart, zodat jevertrouwd raakt met organisaties, verenigingen en therapieën op het gebied van kanker en grenzen in de zorgverlening.

Academie Hypnos werkt met en geeft aandacht aan:

 • Tijdlijn
 • Future Pacing
 • Werken met overtuigingen (RET)
 • Distraction Reprocessing Therapie (DRT) (afgeleide vorm van EMDR)
 • Bevrijd Jezelf Therapie (afgeleide vorm van EFT)
 • Werken met deelpersoonlijkheden
 • NLP
 • Kerntransformatie
 • Creatieve therapie
 • Ontspanningsoefeningen en visualisaties
 • Mindfulness en meditatie
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Distressmeting
 • Stress- en pijnreductie
 • Stervensbegeleiding en euthanasie
 • Werken met volwassenen en kinderen
 • Familieopstellingen
 • Medische kennis oncologie en stervensprocessen
 • Voeding
 • Seksualiteit
 • Zingeving
 • Begeleiding bij belastende behandelingen, zoals chemotherapie en radiotherapie.

Je rondt de opleiding af met een eindwerkdag.

De lesdagen van de opleiding psycho-oncologische therapie kun je ook los volgen als bij- of nascholing.

Accreditatie: Al onze bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de NBVH, VNT en VIT. Elke dag levert 6 punten op.

Leslocatie: Herenstraat 64A 1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum of Bussum-Zuid)

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Kosten: Worden in de loop van 2020 bekend gemaakt.
Annulering: Annuleren is alleen mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bij- of nascholingsdag. Bij- of nascholingen gaan in ieder geval door bij minimaal zes aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen kan de bij- of nascholing worden geannuleerd.

Aanmelden: Schrijf je hier in voor de opleiding Psycho-oncologie.
info@hypnos.nl