Psycho-Oncologie

Opleiding Psycho-oncologische therapie

De Opleiding Psycho-oncologische therapie leidt therapeuten op voor het therapeutisch begeleiden van mensen met kanker. Veel van de gegeven kennis en therapeutische interventies kunnen ook toegepast worden bij mensen met andere ernstige en/of levensbedreigende ziekten. De therapie is vooral gericht op het geestelijk welbevinden en zelfhelend vermogen van de cliënt. Na het volgen van deze opleiding kan de therapeut zich psycho-oncologisch therapeut noemen.

Docenten:

Jaap van Ravenzwaaij
Rob van Overbruggen
Emile Keuter
Ingrid Mehrtens
Thera Balvers
Ingrid van Leeuwen
Dominique Stokman

Rooster:

Les Datum Titel Docent
1 19/01/2021 Dominique: Kennismaking, inleiding, opdrachten, oefengroep, reflectie. Jaap: Wat is jouw beleving? Heb je zelf kanker? Rob: Te behandelen gebieden, thema's Dominique Stokman, Jaap van Ravenzwaaij, Rob van Overbruggen
2 30/01/2021 Medische kennis oncologie, immuunsysteem en stervensprocessen Emile Keuter
3 09/02/2021 Mindfulness en kanker Ingrid Mehrtens
4 02/03/2021 Draaglast t.o.v. draagkracht, distress-meting Jaap van Ravenzwaaij
5 09/03/2021 Creatieve therapie en kanker Jaap van Ravenzwaaij
6 20/03/2021 Psychologische factoren, stress en coping bij kanker Rob van Overbruggen
7 30/03/2021 Werken met overtuigingen: bv RET, choice therapie, Katie Byron, ACT Dominique Stokman
8 06/04/2021 Sociaal Panorama, pijn en ziekte, losmaking Dominique Stokman
9 13/04/2021 Intimiteit, seksualiteit, impotentie en kanker Jaap van Ravenzwaaij
10 25/04/2021 Kerntransformatie, pijn en ziekte - NLP Rob van Overbruggen
11 28/05/2021 Dominique: Werken met waarden (halve dag) Rob: Casussen (halve dag) Dominique Stokman Rob van Overbruggen
12 09/06/2021 Partner en (Geweldloze) Communicatie Thera Balvers
13 14/09/2021 Jaap: Begeleiding bij belastende behandelingen zoals chemotherapie en radiotherapie (halve dag) Dominique: Voeding, leefstijl en kanker (halve dag) Jaap van Ravenzwaaij Dominique Stokman
14 28/09/2021 Persoonlijkheidsdelen en kanker Dominique Stokman
15 05/10/2021 Sociale kaart en oncologie (halve dag) De aangedane geest, het aangedane lichaam (halve dag) Jaap van Ravenzwaaij
16 14/10/2021 Excursiedag chemotherapie en radiotherapie, toets Jaap van Ravenzwaaij
17 04/11/2021 Vier pijlers voor psychisch welbevinden. Vergeven (van de ander) Ingrid van Leeuwen
18 11/11/2021 Verlieskunde Ingrid van Leeuwen
19 23/11/2021 Levensbeëindiging, rouw en begeleiding. Levenskwaliteit versus levensverlenging. Jaap van Ravenzwaaij
20 04/12/2021 Hoe nu verder. Einde van iets ouds, begin van iets nieuws. Circle of life ritueel. Transformatie, zingeving en kanker. Casussen, Integratie Rob van Overbruggen
21 14/12/2021 Uitwisseling essay, vragen, eindevaluatie en sharing, diplomering Dominique Stokman, Jaap van Ravenzwaaij, Rob van Overbruggen

Inhoud Opleiding psycho-oncologie:

 

1 Kennismaking, inleiding, opdrachten, oefengroep, reflectie. Wat is jouw beleving? Heb je zelf kanker? Te behandelen gebieden, thema’s

We maken kennis met elkaar aan de hand van een associatieoefening.
Wat is jouw visie en beeld van kanker? En die van cliënten?
We bespreken de verwachtingen ten aanzien van de opleiding.
We lichten het jaarprogramma en de bijbehorende opdrachten toe.

2 Medische kennis oncologie, immuunsysteem en stervensprocessen

We bespreken de anatomie, fysiologie en pathologie van kanker.
Wat is ziek, wat is gezond? Wat is kanker en hoe gaat kankercelgroei? Wat zijn de diverse stadia van kanker? Wat zijn symptomen, oorzaken? Wat is de invloed van het immuunsysteem? Wat zijn de laatste inzichten uit (klinisch) onderzoek? Wat zijn de belangrijkste diagnostische middelen? We bespreken de meest voorkomende vormen van kanker. We bespreken een overzicht van oncologische behandelingen: Radiologie, Chemotherapie, Hormoontherapie, Immunotherapie, Operatie. Wat zijn de gevolgen van de behandelingen? Welke bijwerkingen? Wanneer is iemand genezen? Wat is jaaroverleving?
Wat is de medische kant van overlijden en het stervensproces; fysiek en pijnklachten.
Verder bespreken we onderwerpen zoals: wilsbeschikking, euthanasie, verschil met moord of doodslag, palliatieve sedatie, palliatieve zorg, thuiszorg, hospice, juridische aspecten en wettelijke richtlijnen: inspectie en onafhankelijke scan-arts bij euthanasie en niet bij palliatieve sedatie.

3 Mindfulness en kanker

Je leert mindfulness kennen als methode bij stressreductie en pijnreductie bij mensen met kanker, of herstellend daarvan. Mindfulness wordt behandeld vanuit verschillende visies, zoals ontspanning, meditatie, revalidatie en cognitieve gedragstherapie. De functie van mindfulness als therapeutische interventie wordt toegelicht. De toepassing van een oefenprogramma staat centraal, gericht op aandachtsoefeningen en bewustwording.

4 Draaglast t.o.v. draagkracht, distress-meting

Vandaag leer je wat distress is, wat de distress-meting/lastmeting is, hoe je hiermee werkt en wat er met een meting gedaan kan worden.
De grenzen van de zorg in het ziekenhuis komen aan de orde en welke therapie de therapeut kan bieden in zijn praktijk.
Wat zijn spiegelneuronen en welke relatie hebben ze tot verbeeldingsoefeningen?
We werken met verbeeldingskaarten en een imaginatieoefening.

5 Creatieve therapie en kanker

Je maakt kennis met de taal van de creatieve uitingen. Als uitgangspunt werken we met beeldkaarten als interventie. Daarna werken we met de eigen creativiteit als richtlijn voor innerlijke beleving en processen. We gaan in gesprek met tekeningen/schilderingen voor het kennen van de eigen drijfveren en eigen functioneren.
We werken met gevoelsoefeningen (auditief en kinesthetisch), met innerlijke exploratie: Lichaamstocht 1 en 2. Deze kun je uitvoeren vanuit een gebrek, een probleem, een ziekte of aandoening. We werken de betekenis van kleuren uit. 

6 Psychologische factoren, stress en copingstijlen bij kanker 

We bespreken de diverse psychologische factoren die vaak bij kanker een rol spelen. We bespreken het verschil tussen de oorzaak en wat kan helpen richting heling. Je leert het verschil tussen een stressor, trigger en stressreactie. Je krijgt inzicht in het psychosomatisch model en inzicht en herkenning van de verschillende coping stijlen. Je leert waarom sommige coping stijlen gezonder zijn dan andere. We hebben het over verantwoordelijkheid en zingeving.

7 Werken met overtuigingen: bv RET, choice therapie, Katie Byron, ACT

Het hebben van ongezonde en belemmerende overtuigingen is een belangrijke oorzaak en in stand houder van persoonlijk lijden. Je leert je cliënt met verschillende methodes te begeleiden om achterliggende overtuigingen te ontdekken en uit te dagen met als gevolg dat er ruimte komt voor gezonde, helpende overtuigingen.

8 Sociaal Panorama, pijn en ziekte, losmaking

Het Sociaal Panorama is een inzichtgevende en openleggende techniek. Je leert werken met persoonlijkheidsdelen zoals pijn en ziekte in een opstelling in de ruimte. De cliënt communiceert vanuit zijn regiedeel of associeert met de delen. Wat willen de delen met elkaar uitwisselen? Wat is de behoefte? Wat is de positieve intentie? Je leert de cliënt begeleiden om belemmerende energetische verbindingen los te maken, evenals verwachtingen, conflicten etc., zodat er meer ruimte komt en de juiste rol te hebben.

9 Intimiteit, seksualiteit, impotentie en kanker

Vandaag geven we aandacht aan intimiteit, het taalgebruik van de cliënt en het maken van rapport. We bespreken bij welke aandoeningen van kanker en na welke behandelingen impotentie kan voorkomen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: casuïstiek, seksuele opwinding, de seksuele respons in vijf fasen, lichaam, geest en omstandigheden, intake, de medische diagnose en mogelijke behandelingen, de therapeutische “diagnose”, het therapeutische proces, interventies, wanneer doorverwijzen. Ten aanzien van de vrouw bespreken we seks en pijn, orgasmeproblemen, vaginisme, dyspareunie en vaginistische reacties.
We bespreken hoe je een afgestemde intake afneemt.

10 Kerntransformatie NLP, pijn en ziekte

Vandaag leer je diverse kerntransformatie processen, die leiden tot diepgaande persoonlijke ontwikkeling, toepassen. Deze werkvorm, afkomstig uit de NLP, helpt je cliënt in het veranderen van diepgaande emotionele ballast en om beperkende overtuigingen los te laten. De cliënt kan weer verbinding zoeken met de daadwerkelijke kern van het zijn.

Verder leer je in deze les hoe pijn en ziekte vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoe je daar als therapeut mee om kunt gaan in de relatie met kanker. Het constructief om kunnen gaan met ziektewinst gedachten en overtuigingen is een integraal onderdeel hierin. 

11a Dominique: Werken met waarden (halve dag)

Vandaag werken we zingevingsgericht. Je leert de cliënt begeleiden in het meester worden van zijn problematiek door focus te blijven houden op zijn eigen hogere waarde in het leven. Door toepassing van deze methode is de therapeut in staat zingeving te stimuleren bij zijn cliënt. De cliënt houdt meer energie over en is ook meer zichzelf.

11b Rob: Casussen (halve dag)”

Deze les focussen we ons op het bespreken van casussen uit je eigen praktijk. Een van de door jou vooraf verzamelde casussen bespreek je in een groepje. Hierdoor krijg je andere inzichten in deze casus en leer je hoe je een casus op verschillende manieren in de praktijk kunt behandelen. Je leert de theorie van de verschillende voorgaande lessen en literatuur gemakkelijker omzetten in een daadwerkelijke behandeling
Je krijgt inzicht in de verschillende mogelijke probleemdefinities die een cliënt kan hebben. 

12 Partner en (Geweldloze) Communicatie

In elke relatie is het van belang om op een verbindende (= geweldloze) wijze te kunnen communiceren. Bij mensen met kanker is openheid, eerlijkheid en verbinding van essentieel belang in de communicatie. Stress levert een sterke ongezonde bijdrage aan kanker. Veel stress leeft er vaak door het gebrek aan communicatie, het zwijgen over lastige onderwerpen, het ‘betuttelen’ van partners uit zorg en angst, het invullen van wat je denkt dat de ander zal denken en voelen enz.
Geweldloze Communicatie, ook wel Verbindende communicatie genoemd, is deze dag vooral gericht op partners van mensen die ziek zijn en op de mensen waarbij in de gesprekken, veel stress kan optreden, denk bijvoorbeeld aan artsen, familieleden en vrienden van de betrokkenen.

13a Jaap: Begeleiding bij belastende behandelingen, zoals chemotherapie en radiotherapie (halve dag)

Deze les stemmen we af op de medische kennis oncologie, les 2. We oefenen met behulp van casuïstiek.
We presenteren het therapeutisch proces zeer concreet bij een cliënt die een MRI ondergaat. Tevens doen we interventies met behulp van de imaginatie oefening “begeleiding bij chemotherapie en radiotherapie”.

13b Dominique: Voeding, leefstijl en kanker (halve dag)”

Hippocrates, de vader van de geneeskunde zei vier eeuwen voor Christus al: “Let food be thy medicine and medicine be thy food.” We bespreken een aantal belangrijke factoren die invloed hebben op kanker, waaronder voeding, supplementen, epigenetica, beweging, roken, alcohol.

14 Persoonlijkheidsdelen en kanker

De innerlijke balans is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend immuunsysteem volgens David Servan-Schreiber.
Vandaag werken we op verschillende manieren met persoonlijkheidsdelen en ziekte en pijn. Je leert de cliënt zelf zijn innerlijke balans te laten herstellen door onder meer de innerlijke communicatie te stimuleren met en tussen pijn/ziekte en gezondheid, met organen of lichaamsdelen, zowel ruimtelijk als innerlijk. Je leert ruimte geven aan de onderliggende boodschappen van pijn en ziekte. Werken met persoonlijkheidsdelen zoals het zieke deel, pijndeel, angstdeel, cognitief deel en gevoelsdeel zijn veel voorkomende interventies bij kankerpatiënten. We besteden aandacht aan behoeften en verlangens, innerlijke harmonie, introjecties, keuzen, herstellen van de regie.

15a Sociale kaart en oncologie (halve dag)

Je leert hoe de oncologie is georganiseerd in Nederland en wat de belangrijke hulporganisaties in Nederland zijn.
Je maakt een netwerk van je eigen regio/provincie in een overzichtelijk schema voor jouw praktijk waar je cliënten naar toe kunt verwijzen.

15b De aangedane geest, het aangedane lichaam (halve dag)

Centraal in deze les staat hoe jij naar jezelf kijkt als mens, therapeut of cliënt en hoe anderen kijken naar jou. Door middel van vele oefeningen zoals het negatieve lichaamsbeeld, het gevoel over je uiterlijk/geest en het beoordelen van jezelf kom je vanuit de huidige naar de gewenste situatie. Je kunt dit ook toepassen op de cliënt met kanker die zich aangedaan voelt zonder borst of met een zakje op zijn buik. Zelfkennis en assertiviteit spelen hierin een belangrijke rol. Bovendien doen we een imaginatie oefening “het aangetaste lichaam”.

16 Excursiedag chemotherapie en radiotherapie, toets

We doen met elkaar een werkelijkheidservaring op, op het gebied van chemotherapie en radiotherapie om mensen met kanker te kunnen begeleiden en te ondersteunen bij onderzoeken en therapie. Het is mogelijk om aspecten ervan zelf te ervaren in het ziekenhuis zoals een coolcap, een masker voor bestraling, een MRI etc.
Voorafgaand aan de excursie nemen we een toets af over radiotherapie en chemotherapie n.a.v. de folders van het KWF.
Je krijgt kennis in het ziekenhuis van toegepaste chemokuren en radiotherapie.

*NB Houdt de gehele dag en avond vrij en reken op reistijd. De datum is onder voorbehoud.

17 Vier pijlers voor psychisch welbevinden. Vergeven (van de ander)

We behandelen theorie over zingeving. Je ontdekt je eigen verhaal: Wat maakt jouw leven bijzonder? Wat is de invloed daarvan op afscheid nemen van het leven en loslaten? Wat betekent dit voor de cliënt? Welke thema’s kun je tegenkomen en wat doet dat met jou in relatie tot de cliënt?
We behandelen theorie over de kracht van vergeving. Vergeving van anderen, van onszelf: kunnen we vrede hebben met de manier waarop ons leven is gelopen of verloopt?
We werken met intentie en aandacht: door het richten van onze aandacht, kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren. We doen Qigong oefeningen met elkaar om te ervaren wat dit met ons lichaam en onze geest doet.

18 Verlieskunde

We behandelen theorie over verlies: wat voelt iemand, wat gebeurt er?
We bespreken de drie innerlijke processen als gevolg van verlies.
Hoe wordt er in jouw familie/gezin van herkomst met verlies omgegaan? Je krijgt kennis over de oplevingsreacties, schokverwerking en begeleidingstaken. We geven uitleg over en oefenen met de diverse taken en vaardigheden van een verliesbegeleider aan de hand van de modellen uit het boek van Herman de Mönnink, o.a. de lichaamstaaltechniek en onder woorden breng techniek. Waar moet je als verliesbegeleider rekening mee houden? Wanneer is er sprake van gecompliceerde verliesverwerking? Uitleg over de archiefkastmetafoor. Wat zijn jouw ervaringen met verlies en verliesverwerking? Waar moet je als beroepskracht rekening mee houden wanneer je een cliënt bij verlies begeleidt?

19 Levensbeëindiging en begeleiding. Levenskwaliteit vs Levensverlenging.

Deze les heeft een veelomvattend thema. Er komt veel aan de orde. Kwaliteit van leven kan in iedere levensfase en in diverse situaties van toepassing zijn en loopt als een rode draad door deze les.
Aan de orde komen: palliatieve zorg, van ziekbed naar sterfbed, belangenbehartigers, een wilsverklaring, afscheid nemen, een laatste wens, verlangen naar de dood, de uitvaart, het stervensproces, wat er lichamelijk, geestelijk en op zielsniveau speelt, klachten die ontstaan, pijnbestrijding, waar de cliënt wil sterven en de consequenties daarvan.
Hulp bij het sterven in de meest uitgebreide zin en de keuze voor euthanasie, versterven of palliatieve sedatie. Na de dood, de rouw voor nabestaanden.
We gebruiken een eigen beeld van de dood, een actieve imaginatie “de poort van de dood”.
We besteden aandacht aan afscheidsrituelen.
We bespreken interventies bij het levenseinde/verlies/rouw en jouw plaats/rol als therapeut.

20 Hoe nu verder. Einde van iets ouds, begin van iets nieuws. Circle of life ritueel. Transformatie, zingeving en kanker. Casussen, Integratie

 

21 Uitwisseling essay, vragen, eindevaluatie en sharing, diplomering

Vandaag rond je je opleiding af met een presentatie. We bespreken jouw ontwikkeling als psycho-oncologisch therapeut over het afgelopen jaar. We sluiten de dag af met een diplomering en een gezellig samenkomen waar je enkele dierbaren voor kunt uitnodigen.

Gefeliciteerd! Je mag jezelf psycho-oncologisch therapeut noemen.

 

Aanvang: Deze eenjarige opleiding gaat van start op 19 januari 2021.

Studiebelasting: De opleiding bestaat uit 21 dagen, inclusief opdrachten: 50 ECTS.

Accreditatie: Al onze bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de NBVH, LVNT en VIT. Een los gevolgde dag levert 6 punten op.

Leslocatie: Herenstraat 64A 1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum of Bussum-Zuid)

Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur.

Kosten: EUR 3759,-

Annulering: Annuleren is alleen mogelijk tot drie weken voor aanvang van de opleiding. De opleiding gaat in ieder geval door bij minimaal zes aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen kan de opleiding worden geannuleerd.

Aanmelden: Schrijf je hier in voor de opleiding Psycho-oncologie.
info@hypnos.nl