Ga naar de inhoud

10 geboden voor een goede therapeut

  10 geboden voor een goede hypnotherapeut

   

  Aantoonbare opleiding en ervaring: Een goede hypnotherapeut heeft een solide opleiding Hypnotherapie gedaan en honderden uren praktijkervaring. Dit is essentieel omdat dit de therapeut voorziet van de nodige kennis en vaardigheden om effectieve therapie te bieden. Een goede opleiding biedt de kennis om diverse therapeutische methoden toe te kunnen passen, waarbij de praktijkervaring de persoonlijke touch en intuïtie toevoegt die nodig zijn voor individueel afgestemde therapie.

  Een veilige omgeving creëren: De therapeut zorgt voor een omgeving waarin de cliënt zich zo veilig en comfortabel mogelijk voelt. Dit kan gaan over de inrichting en sfeer van de praktijkruimte, maar vooral door de cliënt het gevoel te geven dat alles er mag zijn, de mooie en de pijnlijke dingen. Wanneer de cliënt de therapeut vertrouwt zal hij zich uitgenodigd voelen om zijn diepste gevoelens te uiten. 

  Onbevooroordeeld en flexibel zijn: Een goede hypnotherapeut houdt rekening met de unieke behoeften en omstandigheden van elke cliënt. Hierbij hebben eigen rigide denkpatronen of beperkende overtuigingen geen plaats in de therapeutische praktijk. De therapeut moet flexibel en empathisch kunnen reageren op de emoties van de cliënt, met het belang van de cliënt voorop.

  Eerlijk zijn over het proces: Persoonlijke ontwikkeling, heling en het oplossen van menselijke problemen is een proces. Het is niet ethisch om reclame te maken voor ‘quick fixes’ en de cliënt te misleiden met valse beloftes.  Het managen van realistische verwachtingen draagt bij aan een duurzamer resultaat en een goede therapeut-cliënt relatie.  

  Respecteren van de cliënt: Een goede therapeut respecteert de cliënt en zijn eigen pad naar herstel en groei. Een respectvolle benadering creëert een veilige ruimte voor de cliënt, waarin hij zichzelf kan openstellen en kwetsbaar kan zijn. Dit is essentieel voor effectieve therapie.

  Behoeften van de cliënt erkennen: Cliënten hebben verschillende behoeften. Het is de taak van de therapeut om de cliënt het gevoel te geven dat hij de cliënt ziet, hoort en begrijpt. Dit doet de therapeut door te luisteren, te spiegelen, de woorden van de cliënt te herhalen, een veilige setting te creëren, respect en begrip te tonen en de emoties van de cliënt te accepteren.

  Bij de pijn van de cliënt kunnen zijn: Een goede therapeut is bereid om dieper te graven naar de bron van de pijn. Dit betekent ook het aanpakken van patronen en overtuigingen die in de jeugd ontstaan zijn en nu nog invloed hebben op het welzijn van de cliënt. Dit is soms pijnlijk en emotioneel voor de cliënt en dit vraagt om een kalme, zelfverzekerde therapeut die de cliënt hierin kan begeleiden.

  Focus op de cliënt: Ook een therapeut heeft eigen behoeften, pijn en emotionele stukken. Het is de bedoeling dat de therapeut deze zelf verwerkt in leertherapie en deze niet projecteert op de cliënt. De cliënt staat centraal en de sessie is volledig gericht op het proces en de hulpvraag van hem.

  Positief stimuleren zonder te dwingen: Een goede therapeut voelt hoe hij de cliënt kan aanmoedigen en stimuleren, zonder dwingend over te komen. De cliënt voelt de ruimte om op zijn eigen manier zijn proces vorm te geven, wat belangrijk is om een veilige, ondersteunende therapeutische relatie te behouden.

  Zelfstandigheid aanmoedigen: De cliënt komt met een hulpvraag. Daarbij is het helpend om hem te leren wat hij zelf kan doen in zijn proces. Er zijn altijd dingen die de cliënt buiten de therapiesessies kan doen om de regie over zijn eigen leven terug te pakken. Dit vergroot de veerkracht en het zelfvertrouwen van de cliënt.