Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie

De driejarige Opleiding voor hypnotherapie en psychosociale therapie start weer eind september.

Op deze pagina vind je informatie over:

Doelstelling, Doelgroep, Verwachting
Drie of vier jaar
Psychosociale therapie
Studieprogramma, eerste, tweede, derde jaar
Praktisch werken, leertherapie, toetsing, scriptie, studiemateriaal, vrijstellingen
Studiebelasting, EC’s
Toelatingseisen en studievoorwaarden
Kosten
Brochure
Inschrijfformulier

Doelstelling

De doelstelling van Academie Hypnos is jou op te leiden tot volwaardig en zelfstandig hypnotherapeut en psychosociaal therapeut op hbo-niveau.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die graag therapeutische begeleiding wil geven op een diepgaand niveau. Mensen met verschillende achtergronden en verschillende leeftijden komen deze opleiding doen. Iedereen brengt iets mee in de vorm van bijvoorbeeld levenservaring, kennis, kunde, het stellen van goede vragen, humor. Dit verrijkt en verdiept de leerervaring.

Verwachting

Academie Hypnos verwacht van studenten dat ze zich ontwikkelen, zowel op therapeutisch als op persoonlijk gebied. De student moet een proces durven aangaan waarbij hij zijn eigen blokkades en worstelingen los kan laten. Hierdoor staan deze blokkades of overtuigingen niet tussen het contact met cliënten.

En… dat ze met heel veel passie en plezier het vak van hypnotherapeut gaan uitoefenen!

Drie of vier jaar

Academie Hypnos start elk jaar in september de driejarige opleiding Hypnotherapie en psychosociale therapie. Deze opleiding is inclusief psychosociale basiskennis (PSBK). Na deze driejarige opleiding ben je volwaardig en zelfstandig hypno- en psychosociaal therapeut. Met dit diploma kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging en vergoeden zorgverzekeraars de door jou uitgevoerde behandelingen. Zie Erkenning.

Je kunt ook kiezen voor een vierjarige opleiding. Na afloop of al tijdens de driejarige opleiding kies je hier je eigen specialisatie voor, zoals Psycho-oncologische therapie, NLP-practitioner, een verdiepingsjaar of een combinatie van bij- en nascholing en korte opleidingen naar keuze. Afhankelijk van wat je kiest kun je dus ook een vierjarige opleiding afronden in drie jaar. Zie algemene informatie specialisaties.

Het is momenteel niet verplicht om een vierde jaar te doen om vergoed te worden door de zorgverzekeraars. De wetgever, overkoepelende organisatie, zorgverzekeraars, etc. kunnen dit in de nabije toekomst mogelijk wel verplicht stellen.

Psychosociale therapie

In de opleiding leer je een groot aantal therapeutische technieken en methoden die je nodig hebt om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance. Je leert methoden als regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Emotional Freedom Techniques (EFT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), gesprekstechniek modellen, neuro linguïstisch programmeren (NLP), Gespreks- en Cognitieve Gedragstherapie.

Door verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces kan bijvoorbeeld een verschijnsel als (fantoom)pijn gereduceerd worden of zelfs verdwijnen. Ook kan het dat relaties ineens soepeler verlopen, creativiteit de ruimte krijgt en capaciteiten onbelemmerd vrijkomen. Als een cliënt zich energetisch losmaakt van zijn ouders kan hij gaan spreken en handelen zoals hij zelf wil.

Academie Hypnos laat je kennismaken met reïncarnatietherapie. Uitgangspunt van deze therapie is dat gebeurtenissen die in een vorig leven plaatsvonden van invloed kunnen zijn op het huidige leven. Soms wordt een sessie als reïncarnatiesessie ervaren, terwijl het een metafoor is voor het huidige leven. De cliënt zoekt een indirecte weg daar waar de directe te confronterend zou kunnen zijn.

 

‘Alles wat je leert is tevens een verrijking voor jezelf’ (reactie van student).

 

Vanuit een breed spectrum van psychosociale therapie leer je het toepassen van hypnotherapie en het therapeutisch omgaan met verslavingen, depressies, angsten, innerlijke conflicten, relationele problemen, jeugdtrauma’s, rouwprocessen, het niet lekker in je vel zitten en nog vele andere problematiek. Ook kun je jouw eigen stijl ontwikkelen en je specialiseren in de onderwerpen waar jouw belangstelling vooral naar uitgaat.

De psychosociale therapie omvat aspecten uit:

 • Relatietherapie
 • Kindertherapie
 • Ontspannings- en ademhalingstherapie
 • Energetisch werk
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • EFT (Emotional Freedom Therapy)
 • BJT (Bevrijd Jezelf Therapie, gebaseerd op EFT)
 • DRT (Distraction Reprocessing Therapy, gebaseerd op EMDR)
 • Transactionele Analyse, overdracht/tegenoverdracht
 • Ethiek
 • Voice Dialogue
 • Counseling/gesprekstechnieken
 • Psychopathologie en andere psychische problemen
 • Richtlijnen voor doorverwijzing naar een BIG-geregistreerde zorgverlener
 • Geïntegreerde geneeskunde
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie
 • Sociaal Panorama
 • Familieopstellingen
 • Overlevingsstrategieën
 • Werken met fobieën, angst, trauma
 • Begeleiding bij pijn en ziekte
 • Werken met Lichamelijk Onvoldoende Verklaarbare Klachten (SOLK)
 • Rouw- en stervensbegeleiding

De psychosociale therapie bij pijn, ziekte en sterven (zie ook de specialisatie: Opleiding Psycho-oncologische therapie) heeft als uitgangspunt dat de cliënt zichzelf lichamelijk en geestelijk kan beïnvloeden door hoe hij zich voelt, denkt en omgaat met zichzelf en anderen. Je leert hierbij onder andere gebruik te maken van visualisatie-, ontspannings- en ademhalingstechnieken, future pacing, ankertechnieken en energetisch werk. Ook leer je werken met persoonlijkheidsdelen, losmakingsrituelen, NLP en aspecten uit de cognitieve therapie en EFT. Door contact te maken met de pijn en de ziekte in zichzelf kan een cliënt inzichten krijgen, waardoor de pijn kan verminderen en de ziekte draaglijker kan worden. Ons zenuwstelsel is medisch een vertrouwd stelsel, maar op dit terrein zijn  nog vele vragen. We komen steeds meer te weten over hoe onze hersenen functioneren, maar er valt nog steeds veel te ontdekken over hoe de interacties verlopen tussen hersenen, hormoonstelsel en onze emoties.

Studieprogramma

De lesdagen vinden in het algemeen plaats op vrijdag, zaterdag of zondag, van 10.00 tot 17.00/17.30 uur, verdeeld over het studiejaar van september tot juni.

Het eerste jaar

Tijdens het eerste jaar besteedt Academie Hypnos in het lesprogramma veel aandacht aan:

 • Het leren van alle basistechnieken en methoden voor hypnotherapie.
 • Gespreksvoering en Transactionele Analyse.

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Herkennen van trance- en hypnotische verschijnselen
 • Toepassen van inducties
 • Hypnotisch taalgebruik
 • Verdiepingstechnieken
 • Afstemmen en sturen
 • Ankeren
 • Posthypnotische suggestie
 • Future pacing
 • Ik-versterking
 • Herkennen van en omgaan met representatiesystemen
 • Gespreksvoering; voorgesprek, ALTIS, intake, nagesprek, behandelplan, het toepassen van het metamodel en het doorvragen op de problematiek, gesprekstechnieken modellen
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Visualisatie
 • Inhoud- en processuggesties
 • Pijnveranderingstechnieken en pijnreductie
 • Associëren en dissociëren
 • Diverse brugtechnieken voor het toepassen van regressie en innerlijk kindwerk
 • (Omgekeerde) handlevitatie
 • Introjecties
 • Emotional Freedom Techniques (EFT)
 • Geïntegreerde geneeskunde en leefstijl
 • Werken met persoonlijkheidsdelen en dromen
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Transactionele analyse
 • Burn-out
 • Ethiek

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar richt Academie Hypnos zich op:

 • Een verdieping van de technieken en methoden voor hypnotherapie.
 • Het psychotherapeutisch toepassen van hypnotherapie afhankelijk van de psychische situatie van de cliënt. Je leert de methodes meer af te stemmen op de problematiek.
 • Ontwikkelingspsychologie, systemisch werken, geschiedenis van de psychotherapie en de psychologie, medische kennis, seksualiteit en angsten.

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Verdieping van de in het eerste jaar geleerde methoden en technieken
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Werken met kinderen
 • Tijdlijn therapie
 • Geschiedenis van de psychotherapie
 • Werken met systemen
 • Werken met directieve suggesties
 • Geschiedenis van de psychotherapie
 • Stromingen in de psychologie
 • Jung
 • Mindfulness
 • Ideomotorische vingersignalen
 • Reïncarnatietherapie
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie
 • Overlevingsstrategieën
 • Fobieën en angst
 • Seksualiteit, intimiteit en parafilie

 

Het derde jaar

Tijdens het derde jaar richt Academie Hypnos zich vooral op:

 • Een nog verdere verdieping van de technieken en methoden voor hypnotherapie en het psycho-therapeutisch toepassen van hypnotherapie afhankelijk van de psychische situatie van de cliënt.
 • Psychopathologie en psychosociale therapie bij pijn, ziekte, rouw en sterven.

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Verdere verdieping van de geleerde methoden en technieken
 • Systemisch werken
 • Milton Erickson
 • EMDR
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
 • Psychische problemen
 • Psychopathologie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Depressie
 • Angst en angststoornissen
 • Verslavingen
 • PDS
 • CGT en ACT bij SOLK
 • Praktijkvoering
 • Behandelplan
 • Sociale kaart
 • Seksueel misbruik
 • Psychosociale therapie bij pijn, ziekte en stervensbegeleiding

Praktisch werken

Naast de theorie neemt het praktisch werken bij Academie Hypnos een belangrijke plaats in. Hypnotherapie leren toepassen kun je vergelijken met viool leren spelen. Je krijgt les in noten lezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door de viool te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt.

Aan het begin van de opleiding worden oefengroepen samengesteld. Deze groepen komen minimaal eens per veertien dagen bij elkaar om praktisch met elkaar te oefenen.

Tijdens elk opleidingsjaar besteedt Academie Hypnos aandacht aan supervisie en intervisie.

Leertherapie

Naast het oefenen volg je elk jaar ook leertherapie bij een erkend hypnotherapeut, die je zelf kiest. Het is belangrijk dat je een leertherapeut kiest, bij wie je een goed gevoel hebt. Leertherapie is niet bij het lesgeld inbegrepen, omdat iedere therapeut zijn eigen tarieven hanteert.

Leertherapie is het ondergaan van hypnotherapie en geldt als leerinstrument.

Je:

 • Leert van het therapeutisch handelen van de leertherapeut.
 • Bespreekt je sessie na.
 • Leert ook van het ervaren hoe een en ander verloopt in een praktijk voor hypnotherapie.
 • Ervaart hoe het is om cliënt te zijn bij een hypnotherapeut.
 • Kunt dingen die jou tijdens het lesprogramma raken uitwerken in leertherapie en zo weer een stukje verder komen in je eigen proces, een proces dat nooit klaar is. Je moet jezelf ‘onder de loep’ blijven nemen, dit is onder andere van belang om tegenoverdracht te voorkomen in je therapeutisch handelen.

Toetsing

Het eerste en tweede lesjaar sluit je af met een schriftelijk en een praktijk tentamen en het derde lesjaar met een schriftelijk en een praktijkexamen. Wanneer je alle opdrachten succesvol hebt afgerond krijg je het diploma uitgereikt.

In het tweede jaar start je met het schrijven van een eindwerkstuk die je afrondt in het derde jaar. Je krijgt een begeleider toegewezen aan wie je vragen kunt stellen en met wie je de voortgang kunt bespreken. Je onderzoekt de invloed van hypnotherapie op een zelfgekozen thema. Het belangrijkste onderdeel van de scriptie is het werken met cliënten. Je vergelijkt de resultaten van de cliënten onderling met elkaar en trekt een conclusie over de onderzoeksvraag.

Regels omtrent tentamens en examens kun je nalezen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), dat je ontvangt tijdens de opleiding. Hierin staat ook de evaluatie- en klachtenprocedure. Deze kan ook worden opgevraagd via info@hypnos.nl.

Studiemateriaal

Studiemateriaal en competenties zijn beschreven in de studiewijzer. Deze studiewijzer ontvang je op de eerste dag van de opleiding.

Vrijstellingen

Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meerdere lessen uit de opleiding waarvoor je al aantoonbaar voldoende vooropleiding hebt, bijvoorbeeld voor specifieke psychosociale basiskennis (PSBK) lessen. Vrijstelling wordt toegekend als je diploma ́s, certificaten, studiemateriaal, curriculum etc. kunt overleggen waaruit blijkt dat je deze lesinhoud elders hebt gevolgd. In overleg kan een aangepast rooster worden samengesteld. Een aanvraagformulier voor vrijstellingen kun je opvragen bij de coördinator van Academie Hypnos. De examencommissie geeft advies aan de directeur die vervolgens de beslissing neemt en de student informeert. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Studiebelasting, EC’s

Elk opleidingsjaar van de driejarige opleiding bestaat uit zo’n 23 lesdagen.

Academie Hypnos schat de studiebelasting, naast de lessen, in op één dag of twee dagdelen per week. In zowel het eerste, tweede als derde jaar krijg je een mentor als begeleider toegewezen.

De studiebelasting bestaat, naast de contacturen en het verwerken van de les, uit:

 • Literatuurstudie
 • Het maken van huiswerkopdrachten, waaronder het schrijven van verslagen en de scriptie
 • Het praktisch oefenen met de oefengroep tussen elke les in
 • Mentoruren
 • Praktijkuren
 • Intervisie
 • Presentaties
 • Leertherapie
 • Toetsingsuren

Een specialisatiejaar bestaat uit minimaal 15 lesdagen. De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Studiebelasting wordt uitgedrukt in EC. Een EC staat voor 28 studiebelastingsuren (SBU):

 • De driejarige opleiding geeft een getuigschrift met 190 EC.
 • Een specialisatie geeft 50 EC.

Studiebelastingsuren:

 • Het bestuderen van literatuur (Nederlands en Engels); 6 pagina’s = 1 studiebelastinguur (1 SBU).
 • Het bestuderen van literatuur (vreemde talen, behalve Engels); 5 pagina’s = 1 studiebelastinguur (1 SBU).
 • Het schrijven van werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.
 • Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU.
 • Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.

Driejarige opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie:

Eerste jaar, incl. PSBK 1 = 60 EC
Tweede jaar, incl. PSBK 2= 60 EC
Derde jaar, incl. PSBK 3, 4A, 4B en 5 = 70 EC
Totaal driejarige opleiding = 190 EC

Specialisatie, vierde jaar:

Verdiepingsjaar = 50 EC
Psycho-oncologische therapie = 50 EC
NLP-practitioner = 50 EC
Losse modulen = 50 EC

Psychosociale basiskennis (PSBK):

6 modulen = 50 EC

Toelatingseisen en studievoorwaarden

Academie Hypnos maakt graag persoonlijk kennis met je wanneer je belangstelling hebt voor de driejarige opleiding of als je je wilt inschrijven voor de opleiding. Je kunt hier een oriëntatiegesprek voor aanvragen. Dit oriëntatiegesprek kan plaatsvinden tijdens een open dag of open avond, maar ook op een ander moment op afspraak. Vraag een oriëntatiegesprek met de coördinator aan via de website of via e-mail.

De minimumleeftijd van toelating is 22 jaar.

Voor de toelating tot de driejarige opleiding dien je minimaal een diploma op HAVO of MBO-4 niveau te hebben. Als je dit niet hebt, kun je een 21+ toets doen. In het oriëntatiegesprek wordt dit besproken. De 21+ toets is een toets op het toelatingsniveau en bevat vragen over de Nederlandse taal, biologie en de maatschappij. De toets wordt op afspraak afgenomen op de leslocatie in Bussum. Hier wordt een afspraak voor gemaakt en er zijn geen kosten aan verbonden. De uitslag volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken.

Als student heb jij ook eigen proceswerk te doen tijdens de opleiding. Als je nog veel eigen proceswerk te doen hebt, is het beter om hier aandacht aan te besteden voordat je aan deze opleiding deelneemt. Overleg dit met de coördinator.

Kosten

Seizoen 2020-2021

De kosten voor het 1e jaar zijn € 3595,-.

De kosten voor het 2e jaar zijn € 3910,-.

De kosten voor het 3e jaar zijn € 3975,-.

Betaling in termijnen

Je kunt ook in twee termijnen betalen.

De eerste termijn betaal je na inschrijving, voor de start van het opleidingsjaar en de tweede termijn betaal je na ontvangst van de factuur in januari.

Het verschil in de bedragen per jaar heeft te maken met het aantal lesdagen, het aantal malen supervisie en het aantal tentamens/examens.

In het lesgeld is inbegrepen:

 • Psychosociale basiskennis (PSBK)
 • Syllabi
 • Mentorbegeleiding
 • Supervisie
 • Begeleiding en beoordeling opdrachten
 • Tentamen en examens
 • Thee en koffie

In het lesgeld is niét inbegrepen:

 • Verplichte (en aanbevolen) boeken
 • Leertherapie (vijf keer per opleidingsjaar)
 • Herkansingen voor examens en tentamens

Tot slot

Voor meer informatie, download hier de brochure of neem contact op met de coördinator van de opleiding.

Voor open dagen of open avonden zie hier.

Vraag hier een oriëntatiegesprek aan

Schrijf je hier in voor de Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie:

Inschrijfformulier