Ga naar de inhoud

Accreditatie en erkenning

CPION, Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland

De opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie van Academie Hypnos staat geregistreerd als Registeropleiding bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Met het behalen van dit diploma op hbo-niveau word je ingeschreven bij het Landelijk Register Abituriënten van CPION. Dit is uniek voor een hypnotherapie opleiding in Nederland.

De psychosociale basiskennis (PSBK) van Academie Hypnos is ook door CPION erkend.

De opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie is inclusief PSBK. Na inschrijving bij een beroepsvereniging vergoeden de meeste zorgverzekeraars jouw behandelingen gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Meer over de opleidingenbank CPION

In de databank vind je een kwalitatieve selectie aan opleidingen. Het gaat om zogenoemde Registeropleidingen, die getoetst zijn op relevante aspecten door commissies van onafhankelijke deskundigen in opdracht van de stichtingen SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO of SPEN. Op de registeropleidingen is een systeem van permanente kwaliteitsbewaking en -verbetering van toepassing.

Registeropleidingen onderscheiden zich hiermee in kwalitatieve zin van de overige opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predicaat, dat alleen verleend kan worden door een van bovengenoemde stichtingen.

Alle studenten die vanaf september 2019 onze Registeropleiding hebben gevolgd en een diploma behaalden, worden opgenomen in het Abituriënten-Register dat CPION bijhoudt mede namens de 5 stichtingen, maar ook in opdracht van beroepsverenigingen bijhoudt.

De keuze voor onze Registeropleiding inclusief psychosociale basiskennis (PSBK) betekent dat de zorgverzekeraar jouw behandelingen na diplomering deels vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. 

Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, omdat er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan. Deze vraag wordt beantwoord bij de Veelgestelde vragen, Frequently Asked Questions, FAQ.

brug kind

PSBK, PLATO-eindtermen

CPION accrediteert binnen de Registeropleiding ook het PSBK programma. Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Therapeuten die aan de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie bij Academie Hypnos zijn afgestudeerd, zijn tevens in het bezit van een diploma psychosociale basiskennis (PSBK). Dit betekent dat zij voldoen aan de PLATO-eindtermen (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) en hun cliënten behandelingen vergoed krijgen via de zorgverzekeraar in de aanvullende verzekering.

Beroepsvereniging

Het diploma Hypnotherapie en Psychosociale therapie is een branche-erkend diploma.

Na diplomering kun je lid worden van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld: NBVHVBAGVITVIV of LVNT. Academie Hypnos is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH. Bij de NBVH zijn het curriculum van de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie, de korte opleidingen en de bij- en nascholing erkend. De bij- en nascholing is geaccrediteerd door de NBVH, LVNT en de VIT. De VBAG accrediteert zelf niet. De VBAG accepteert bijscholingen met deze accreditaties.

RBCZ

Na inschrijving bij een beroepsvereniging word je ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op hbo-niveau) certificeert en registreert. Hypnotherapeut is geen beschermde titel, de vermelding van Registertherapeut BCZ® die de RBCZ toekent is dat wel.

AGB-codes

Na aansluiting bij een beroepsvereniging en RBCZ kun je je AGB-codes aanvragen. Algemeen Gegevens Beheer zorgverleners (AGB) is een database van Vektis waarin gegevens van zorgverleners worden geregistreerd. Deze registratie omvat gegevens voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

NRTO-keurmerk

Academie Hypnos bezit het NRTO-keurmerk

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Academie Hypnos voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

NRTO logo

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054

CGO

Academie Hypnos is aangesloten bij het Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen (CGO) dat staat voor kwalitatief hoogwaardig complementair onderwijs. Leden zijn complementaire opleidingen die voldoen aan de strenge eisen van de accrediterende organisaties CPION en/of SNRO. Het CGO behartigt de belangen van aangesloten opleidingen in de CAM (Complementary Alternative Medicine)-sector op het gebied van kwaliteit van onderwijs in MBK en PSBK. Het CGO gaat in dialoog met de zorgverzekeraars, koepels van beroepsorganisaties en de accrediterende instanties om de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis te waarborgen.

CRKBO

Academie Hypnos is geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), door middel van de toetsingsorganisatie CPION. Hierdoor zijn de opleidingen en bij- en nascholingen vrijgesteld van btw.

UWV gecontracteerd scholingsbedrijf

Wij zijn als opleidingsinstituut gecontracteerd door UWV in het kader van het Inkoopkader Scholingsdiensten 2021. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk en helpt je bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Jouw contactpersoon bij UWV kan daarbij adviseren. Overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start!

Als gediplomeerd hypnotherapeut kun je je eigen succesvolle praktijk opzetten. Vraag vrijblijvend een offerte op bij ons. Met deze offerte kun je dan de opleiding aanvragen bij je UWV werkcoach of adviseur.

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een opleiding als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Informeer bij je UWV contactpersoon naar jouw mogelijkheden voor een opleiding of training.

Meer informatie kun vind je op de website van de Rijksoverheid of op de website van het UWV.

Geschillencommissie

De wet WKKGZ eist dat iedere therapeut ingeschreven is bij een erkende geschillencommissie. De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) is één van de erkende geschillencommissies. De beroepsvereniging NBVH meldt jou automatisch aan bij de SCAG wanneer je bij de NBVH lid wordt. Ben je al bij een geschillencommissie aangesloten, geef dat dan aan bij je inschrijving. Word je lid van een andere beroepsvereniging dan de NBVH, informeer dan bij de beroepsvereniging van jouw keuze hoe aanmelding bij een geschillencommissie geregeld is.