Meteen naar de inhoud

Accreditatie en erkenning

CPION

Bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van CPION, is de Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie geregistreerd als officiële Registeropleiding. 
Ook is de psychosociale basiskennis (PSBK) bij Academie Hypnos door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) erkend.

CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland heeft een opleidingendatabank waarin een kwalitatieve selectie aan opleidingen is opgenomen. Het gaat om zogenaamde Registeropleidingen, waarvan de relevante aspecten zijn getoetst door commissies van onafhankelijke deskundigen in opdracht van de stichtingen SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO of SPEN. Daarnaast is ten aanzien van de registeropleidingen een systeem van permanente kwaliteitsbewaking en -verbetering van toepassing.

Hiermee onderscheiden de Registeropleidingen zich in kwalitatieve zin van de overige opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predikaat, dat alleen door een van voornoemde stichtingen (SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO of SPEN) kan worden verleend.

Alle deelnemers die een Registeropleiding hebben gevolgd en een getuigschrift hebben behaald, worden opgenomen in het Abituriënten-Register dat CPION mede namens de 5 stichtingen, maar ook in opdracht van beroepsverenigingen bijhoudt.

De keuze voor onze registeropleiding inclusief psychosociale basiskennis betekent dat jouw behandelingen na diplomering deels vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. 

Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, aangezien er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan. Deze vraag wordt beantwoord bij de FAQ.

PSBK, PLATO-eindtermen

CPION accrediteert binnen de registeropleiding ook het PSBK programma. Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Therapeuten die aan de Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie bij Academie Hypnos zijn afgestudeerd, zijn in het bezit van een diploma psychosociale basiskennis (PSBK). Dit betekent dat zij voldoen aan de PLATO-eindtermen (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie). Met het diploma Hypnotherapie en psychosociale therapie bied je je cliënten een behandeling die vergoed wordt door zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering.

Beroepsvereniging

Het vakdiploma Hypnotherapie en psychosociale therapie is een branche-erkend diploma.

Na diplomering kun je lid worden van een beroepsvereniging, bijvoorbeeld: NBVHVBAGVITVIV of LVNT. Academie Hypnos is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH. Bij de NBVH zijn het curriculum van de drie- en vierjarige opleiding, de specialisaties en de bij- en nascholing erkend. De bij- en nascholing is geaccrediteerd door de NBVH, LVNT en de VIT.

RBCZ

Na inschrijving bij een beroepsvereniging word je ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Hypnotherapeut is geen beschermde titel, de vermelding van Registertherapeut BCZ® die de RBCZ toekent is dat wel.

AGB-codes

Vervolgens kun je je AGB-codes aanvragen. Algemeen Gegevens Beheer zorgverleners (AGB) is een database van Vektis waarin gegevens van zorgverleners worden geregistreerd. Deze registratie omvat gegevens voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

CGO

Academie Hypnos is aangesloten bij het Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen (CGO) staat voor kwalitatief hoogwaardig complementair onderwijs. Leden zijn complementaire opleidingen die voldoen aan de strenge eisen van de accreditatie organisaties CPION en SNRO. Het CGO behartigt de belangen van aangesloten opleidingen in de CAM (Complementary Alternative Medicine)-sector op het gebied van kwaliteit van onderwijs in MBK en PsBK. Het CGO gaat in dialoog met de zorgverzekeraars, koepels van beroepsorganisaties en de accrediterende instanties om de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis te waarborgen.

Geschillencommissie

De wet WKKGZ eist dat iedere therapeut ingeschreven is bij een erkende geschillencommissie. De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) is één van de erkende geschillencommissies. De NBVH meldt jou automatisch aan bij de SCAG wanneer je bij de NBVH lid wordt. Ben je al bij een geschillencommissie aangesloten, geef dat dan aan bij je inschrijving. Word je geen lid van de NBVH, informeer dan bij de beroepsvereniging van jouw keuze hoe aanmelding bij een geschillencommissie geregeld is.

CRKBO

Academie Hypnos is geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), d.m.v. de toetsingsorganisatie CPION en hierdoor zijn de opleidingen vrijgesteld van btw.

UWV

Academie Hypnos is per 6 augustus 2020 door het UWV erkend als scholingsbedrijf. Dit betekent dat we opleidingen en trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

logo UWV

Wanneer het belangrijk of noodzakelijk is dat je een opleiding volgt voor het vinden van ander werk, dan kan het UWV jouw opleiding geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Als gediplomeerd hypnotherapeut kun je je eigen succesvolle praktijk opzetten. Je kunt vrijblijvend een offerte opvragen bij ons. Met deze offerte kan je dan de opleiding aanvragen bij je UWV werkcoach of adviseur. Overleg met hem of een van onze opleidingen past bij jouw mogelijkheden. Als het UWV akkoord gaat dan doe je er natuurlijk alles aan om de opleiding succesvol af te ronden.

Naast goedkeuring door het UWV is het belangrijk dat je aan de toelatingseisen voldoet om te kunnen deelnemen aan een van onze opleidingen. Kijk hier voor praktische informatie over de opleiding. Ook kun je een oriëntatiegesprek aanvragen. In dit persoonlijk gesprek kijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksoverheid of op de website van het UWV.