Ga naar de inhoud

Hypnotherapie

In onze opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie leer je een ander diepgaand therapeutisch te begeleiden. Met behulp van trance breng je de cliënt in contact met het onbewuste op zoek naar zijn eigen oplossingen, zijn eigen kracht.

Met een diploma van de opleiding en na inschrijving bij een beroepsvereniging vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van jouw behandeling vanuit de aanvullende verzekering.

Overweeg je hypnotherapeut te worden om jouw cliënten nog beter te kunnen helpen? Lees dan vooral verder! 

Wat is hypnotherapie?

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het begrip hypnotherapie of hypnose. Daarom leggen we je hieronder precies uit wát het is, hoe het werkt en wanneer je hypnotherapie kunt inzetten.
Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij trance wordt gebruikt om sociaal-emotionele, psychische en lichamelijke klachten op te lossen of beter beheersbaar te maken. Het is een ervaringsgerichte en persoonsgerichte vorm van therapie en maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. Denken, voelen en doen zijn één geheel en hebben invloed op elkaar. Bij hypnotherapie pas je interventies toe terwijl de client in trance is. In trance kan jouw cliënt problematiek oplossen waar hij in het bewuste leven niet bij kan komen.

“We denken dat het bewustzijn alles aanstuurt en dat ons gedrag begint met bewust genomen beslissingen. Dat is niet zo. Bij verreweg het grootste deel van ons gedrag speelt ons bewustzijn geen enkele rol. … Het is belangrijk te onderkennen dat we onbewuste processen schromelijk onderschatten en het belang van bewuste processen enorm overschatten.”

Ap Dijksterhuis, psycholoog, hoogleraar, auteur

Trance of hypnose

Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een interne focus. Het is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen of ergens in opgaan waardoor je de tijd en de omgeving even helemaal vergeet. Wanneer je een cliënt in deze staat van focus brengt spreken we ook wel van trance of hypnose. De cliënt maakt zich los van de omgeving en gaat op in zijn eigen, innerlijke wereld. In de ruimte die zo ontstaat, kun je samen werken aan de oplossing van de hulpvraag waarmee hij gekomen is. De cliënt vindt zelf de oplossing van het probleem in trance, in contact met het onbewuste.

Samenwerking met het onbewuste

In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van zijn bewustzijn: het onbewuste. Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten, vaak uit het verleden, waarvan we ons niet meer bewust zijn. Deze beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Wanneer de cliënt in contact komt met het onbewuste kan hij zich bewust worden van onbewuste emoties, gevoelens en overtuigingen. De cliënt krijgt inzicht en kan dingen verwerken, waardoor heling ontstaat.

Het onbewuste is ook een bron van hoger weten en laat, bij een goede begeleiding, in trance alleen de ervaringen zien die nodig zijn voor het proces van dat moment. Het laat toe wat zinnig is voor de cliënt en wat hij op dat moment aan kan. Hierdoor is hypnotherapie veilig voor de cliënt.

Bovendien herbergt het onbewuste alle kwaliteiten die we rijk zijn. Het is een wijs deel van onze persoonlijkheid. Door in contact te zijn met je onbewuste, weet je beter wat goed voor je is en kun je kennis ontvangen van de dingen waar je je aandacht op richt. Naarmate er meer belemmeringen zijn opgeruimd, krijgt de wijsheid van het onbewuste steeds meer ruimte.

De heilzame werking van hypnotherapie

In contact met het onbewuste kan de cliënt zich bewust worden van onverwerkte emoties of gevoelens en belemmerende overtuigingen. Hij kan belangrijke gebeurtenissen herbeleven. Door verwerking van oude pijn, zich uiten en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden, vindt hij zijn eigenheid en kracht terug. Hierdoor krijgt de cliënt de regie weer over zijn leven. Hij krijgt inzicht in onopgeloste gevoelens en emoties, waardoor er verwerking kan plaatsvinden. Dit heeft een helend effect. De cliënt krijgt hulpbronnen of een oplossing. Deze nieuwe inzichten geven hem meer keuzevrijheid in het dagelijkse leven. Hij leert op een andere manier naar zichzelf luisteren en kan meer zichzelf zijn. Ook kan hij beter voor zijn mening uitkomen en volgen wat zijn gevoel hem ingeeft. Het wordt makkelijker om te doen wat hij graag zou willen doen en hij komt (weer) in zijn kracht te staan.

Kortom, jouw cliënt krijgt inzicht, keuzevrijheid en zijn gedrag verandert.

De cliënt houdt de regie

In tegenstelling tot wat er tijdens theaterhypnose gebeurt, houdt de cliënt tijdens de trance de regie en controle over zichzelf. Hij gaat, begeleid door jou, de therapeut, in trance en blijft alert en bewust tijdens deze trance. Als goed geschoolde hypnotherapeut zet je trance op een adequate manier in om met een cliënt te werken aan een hulpvraag. Als tijdens de therapie zich (on)verwachte emoties voordoen, begeleid je de cliënt zorgvuldig.

Het mooie van het werken met hypnotherapie is dat de cliënt de oplossing van het probleem zélf vindt in trance, in contact met het onbewuste. Als therapeut geef je een kader en de cliënt vindt zijn eigen weg en oplossingen. Jij volgt de gevoelens van de cliënt.

Wanneer kun je hypnotherapie toepassen?

Je kunt beter vragen wanneer niet. Hypnotherapie is zeer breed toepasbaar. Je kunt het onder meer toepassen bij angsten, fobieën, reduceren van stress, pijn en ziekte, lichamelijke klachten die niet goed verklaard kunnen worden of die blijven aanhouden (SOLK/ALK), begrijpen en verwerken van dromen en nachtmerries, verwerken van emoties, oud zeer en trauma’s, verbeteren van relaties, innerlijke conflicten, verslavingen en rouwverwerking.

Het is van belang dat de cliënt zich kan openstellen voor de therapie, bereid is diepgaand te werken met zijn hulpvraag en erop vertrouwt dat (hypno)therapie hem kan helpen.

Snel en langdurig effect 

Hypnotherapie is een vorm van therapie dat zeer effectief en doelgericht is met blijvend resultaat. Hiermee kun je over het algemeen sneller resultaat behalen dan met andere therapievormen. Bovendien werkt het langdurig door.

Ook bij kinderen kun je hypnotherapie bijzonder effectief toepassen, omdat ze dicht bij hun gevoel staan, zeer visueel zijn ingesteld en ‘magisch’ denken. Het kind heeft er direct baat bij.

Therapeutische technieken en methoden bij hypnotherapie

Als hypnotherapeut maak je gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie. Het is onderdeel van de geïntegreerde geneeskunde, ook wel complementaire of aanvullende geneeskunde genoemd. Het kan een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere geneeskunde.

Uiteraard kun je er als hypnotherapeut voor kiezen ook andere methoden en therapievormen te integreren tijdens de hypnotherapie. Dat kan de behandeling nóg effectiever maken. Tijdens de opleiding ontdek je hoe je dit doet.

schildpad

Hypnotherapeut worden?

In onze opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie leer je het vak van hypnotherapeut. Als goed geschoolde hypnotherapeut leer je hoe je cliënten veilig en zorgvuldig in trance kunt begeleiden om te werken aan een hulpvraag, ook als zich tijdens de therapie (on)verwachte emoties voordoen.

Binnen onze opleiding besteden wij natuurlijk aandacht aan verschillende hypnotherapeutische technieken en methoden, maar wij vinden dat een goede hypnotherapeut over méér kwaliteiten moet beschikken. Daarom begeleiden wij jou in deze opleiding tevens op het gebied van andere vaktechnische kennis en jouw therapeutische ontwikkeling.

Een van de belangrijkste pijlers van Academie Hypnos is dat we de cliënt begeleiden naar zijn eigen oplossingen. Dit doen we door af te stemmen, te volgen en vervolgens te sturen. Om de cliënt verder te kunnen helpen geef je richting om een therapeutische verandering teweeg te brengen. Je stimuleert hem om daarheen te gaan waar zijn onbewuste hem heen leidt. Je doet dit bijvoorbeeld door hem aan te moedigen zijn gevoelens te uiten, een beleving helemaal te doorvoelen of hem met zijn aandacht te begeleiden naar een belangrijk moment dat met het probleem te maken heeft. Of wanneer hij zelf tot een oplossing is gekomen, kun je deze nog positiever verwoorden of benadrukken. Hij krijgt inzicht in de situatie, hulpbronnen om er beter mee om te kunnen gaan en keuzevrijheid om er anders mee om te kunnen gaan. Lees meer in het blog Afstemmen, volgen en sturen.

Bij Academie Hypnos leer je hypnotherapie toepassen zoals je een muziekinstrument leert spelen. Je krijgt les in noten lezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door jouw instrument ook daadwerkelijk te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt.

Wil je nog meer weten over hypnotherapie?

Als je nog meer wilt weten over hypnotherapie, is de documentaire Hypnose op Recept zeker interessant voor je. Deze documentaire is op 28 mei 2018 uitgezonden op NPO2.

Stichting Pijn-Hoop

Wilma Heeres in gesprek met Dominique Stokman

Podcast: Hoe kan hypnotherapie helpen bij chronische pijn?

De onderbewuste wereld

Emma Bunge en Nienke Visser in gesprek met Dominique Stokman

Wil je zelf aan de slag als hypnotherapeut?

Bekijk dan direct onze opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie of meld je aan voor een open dag of avond.