Ga naar de inhoud

Disclaimer

Beeldmerk Hypnos

De voorwaarden van deze disclaimer gelden voor deze website, www.hypnos.nl. De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. 

We werken de inhoud van de website regelmatig bij. Dit doen we zo zorgvuldig mogelijk. De website kunnen we zonder enig bericht naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) aanpassen. Ondanks onze zorgvuldigheid kan de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist zijn. 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen en gebruik van de informatie op of via de website. Academie Hypnos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van de informatie. Ook niet voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten zijn van Academie Hypnos. Dit geldt voor alle informatie op deze website, zoals teksten, foto’s en logo. Daarom is het niet toegestaan deze informatie op deze website te kopiëren of te downloaden zonder schriftelijke toestemming van Academie Hypnos. Dit geldt ook voor elke wijze van openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen hiervan.