FAQ – Veelgestelde vragen

Je leert bij Academie Hypnos echt het vak van moderne hypnotherapie. 

In plaats van een mand vol vis, krijg je een hengel waarmee je leert vissen.

Academie Hypnos doet op een bescheiden manier aan marketing en drukt zo de kosten. De prijzen blijven daardoor reëel. Je betaalt voor de opleiding, de inhoud en kwaliteit en dus niet voor marketing. Studenten die vooral voor de inhoud en kwaliteit kiezen weten ons te vinden. We krijgen veel mond op mond reclame en studenten komen regelmatig via andere hypnotherapeuten bij ons.

Academie Hypnos is succesvol en ‘levert’ jaarlijks de meeste daadwerkelijk afgestudeerde hypnotherapeuten aan de NBVH.

En kijk hier voor nog meer redenen om te kiezen voor Academie Hypnos.

Aspirant studenten kiezen voor een registeropleiding, omdat dit betekent dat hun behandelingen na diplomering deels vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, aangezien er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan.

Accreditatie registeropleiding:
CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland is een onafhankelijke organisatie en accrediteert registeropleidingen op basis van het PSBK programma. Daarnaast is er nog één andere aanbieder die het PSBK programma accrediteert, SNRO, Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs.
Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.
CPION vertegenwoordigt meerdere stichtingen. Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van CPION, heeft de opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie van Academie Hypnos geregistreerd als officiële registeropleiding op Hbo-niveau.

Opleidingsaccreditatie:
Daarnaast bestaat sinds kort voor opleidingen de mogelijkheid om een extra opleidingsaccreditatie aan te vragen op Hbo-niveau. Dit voegt voor het niveau van de opleiding niets toe. Deze accreditatie is namelijk ook Hbo-conform, oftewel Hbo-niveau.

CPION doet momenteel geen opleidingsaccreditatie, omdat er tot op heden geen eensluidend beeld is bij een beroepsprofiel dat gedragen moet worden door de hele beroepsgroep en de beroepsvereniging(en).
Verschillende andere accreditatie instituten voor beroepsscholingen, zoals SKB, SNRO en KTNO voeren een eigen (opleidings)accreditatie uit. Daarmee wordt de opleiding gecertificeerd door een dergelijk instituut en ontvangt het een eigen keurmerk van het gekozen instituut. Deze accrediterende instituten hanteren hun eigen richtlijnen.

Veel opleidingen gaan over naar een vierjarige opleiding tijdens de opleidingsaccreditatie. Momenteel is het geen eis vanuit de wetgever of de zorgverzekeraar dat een registeropleiding uit vier jaar, oftewel 240 EC, moet bestaan.

Bij Academie Hypnos bestaat de mogelijkheid om een driejarige of een vierjarige opleiding te doen.
Op dit moment is Academie Hypnos in voorbereiding voor een dergelijke opleidingsaccreditatie.

Hbo of Hbo conform/Hbo-niveau?
Hbo conform/Hbo-niveau is niet precies hetzelfde als Hbo. Hbo’s zijn reguliere Hbo-opleidingen, zoals InHolland, HvA, Hogeschool Rotterdam etc. Deze reguliere Hbo-opleidingen zijn ingeschreven bij CROHO.
Een registeropleiding in het CAM-veld, Complementary and Alternative Medicine, is geen Hbo en ook geen bachelor degree.
Een registeropleiding in het CAM-veld kan Hbo-conform worden geaccrediteerd. Hbo-conform is niet hetzelfde als een Hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het werkelijke Hbo toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

Concluderend:
Afwegend bij welke opleiding je opgeleid wil worden is het belangrijk om te weten of het PSBK programma geaccrediteerd is door een daartoe bevoegd accreditatie bureau, zoals het onafhankelijke CPION. 
Belangrijk is bovendien dat je je goed voelt bij de inhoud, integriteit en kwaliteit van de opleiding.

De markt voor hypnotherapeuten is groot en groeiende. Hypnotherapie komt steeds meer uit de sfeer van de toneelhypnose en wordt steeds meer ervaren als serieuze therapievorm die niet alleen snel werkt, maar ook diepgaand en langdurig. Een heleboel collega’s hebben volle praktijken. Sommigen werken zelfs met wachtlijsten of verwijzen door naar collega’s.

Uiteraard hangt dit ook af van de locatie waar je praktijk gevestigd is. Daarnaast hangt een succesvolle praktijk ook af van onder meer de website die je maakt, mond-op-mond reclame, eventuele samenwerking met collega hypnotherapeuten met wie je onderling kunt doorverwijzen.

We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en de RIVM. Dit betekent dat we samenkomen wanneer het kan, met een groepsgrootte die haalbaar is in het pand. We volgen met elkaar de hygiene maatregelen die we krijgen aangereikt van het RIVM.

Ook kunnen bepaalde lessen online plaatsvinden, als dit nodig is. Dit hebben we vanaf het begin van de maatregelen ook gedaan. De studenten zijn zeer tevreden dat de lessen zo toch door konden gaan en zien vooral veel voordelen. Wanneer jij in een risicogroep zit, kunnen we je de lessen op afstand laten volgen.

In de les leer je de theoretische en de praktische kant van de technieken en methodes. Doordat je deze ook allemaal oefent en blijft oefenen, leer je ze allemaal goed toepassen. Het vak van hypnotherapeut kun je alleen goed leren wanneer je oefent.

Het PSBK programma is opgenomen in het lesprogramma. Je volgt het dus intern. Na drie jaar ben je zowel hypnotherapeut als psychosociaal therapeut.

Zover bekend vergoeden (bijna) alle zorgverzekeraars de consulten nadat je bent afgestudeerd aan een erkende opleiding en aangesloten bij een beroepsvereniging. Wellicht dat een enkele kleinere zorgverzekeraar hypnotherapie niet vergoedt. Alle grotere zorgverzekeraars in ieder geval allemaal wel. De cliënt kan dit zelf checken bij zijn eigen zorgverzekeraar. De verwachting is dat eerder meer dan minder verzekeraars hypnotherapie gaan vergoeden, en blijven vergoeden, gezien de toename van wetenschappelijke onderbouwing.

Consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Meestal geldt er een maximale vergoeding per consult. Dit verschilt individueel. Het heeft geen invloed op het eigen risico.

Ja, dat is mogelijk. Het hangt uiteraard af van je eigen tijd en energie en of je dat wilt en kunt. Vanuit Academie Hypnos is de mogelijkheid er. Alle specialisaties kun je tegelijkertijd met de opleiding  doen. De enige uitzondering is de specialisatie psycho-oncologie. Voor deze specialisatie moet je minimaal 2,5 jaar van de opleiding of een andere therapeutische opleiding succesvol hebben afgerond.

Het is te combineren, maar reken er in dat geval op dat je dan vooral aan het werk bent of met de studie bezig bent. Studenten die 40 uur werkten hebben de opleiding succesvol afgerond, maar gaven wel aan dat het pittig is. Een en ander heeft uiteraard ook te maken met je persoonlijke situatie en je eigen gedrevenheid en efficiëntie.

Dit kun je op elk moment beslissen.

De lessen vinden plaats op vrijdag, zaterdag en/of zondag vanaf eind september tot en met juni. Gemiddeld zijn er zo’n drie lessen per maand en in principe niet in de schoolvakanties. Het rooster wordt in de winter voorafgaand aan het komende lesjaar gemaakt.

Er zijn enkele hoofddocenten, daarnaast zijn meerdere andere docenten betrokken voor één of meerdere lessen. Je krijgt dus les vanuit meerdere invalshoeken. Je kunt mede hierdoor objectief blijven kijken en je eigen creativiteit en kundigheid ontwikkelen. Zie het overzicht van docenten op de website.

In principe heb je de intentie dat je je inschrijft voor de driejarige opleiding. Uiteraard kun je na een of twee jaar stoppen als het toch niet bij je blijkt te passen. Het lesgeld betaal je per jaar.

Elk jaar doe je minimaal 5 sessies leertherapie. Reken op zo’n 90 tot 125 euro per consult van 60 tot 90 minuten.

Alle studiekosten boven € 250,-, zoals lesgeld, boekengeld, leertherapie zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Dat is uiteraard ook afhankelijk van je eigen mogelijkheden. Gemiddeld moet je, naast de lessen, rekenen op een dag of twee dagdelen per week voor voorbereiding, oefenen en opdrachten doen.

We hebben meestal zo’n 15-18 studenten per lesgroep.

Ja, dat kan. Per les wordt bekeken of de les individueel bij de docent moet worden ingehaald, in het oefengroepje, met een vervangende opdracht of wellicht het jaar er na wanneer de les weer gegeven wordt. Dit gaat altijd in overleg met de coördinator.

Wij bieden in de driejarige opleiding een afgeleide variant van EMDR waarbij gebruik wordt gemaakt van trance. Dit noemen wij DRT, Distraction Reprocessing Therapy.

Daarnaast kun je ook de vijfdaagse opleiding EMDR en trance doen. 

Je wordt opgeleid tot een all round (hypno)therapeut. Wanneer je EMDR toepast heb je vele therapeutische vaardigheden geleerd om een cliënt verder te kunnen begeleiden wanneer deze minder goed reageert op EMDR.

Jazeker, je leert meerdere hypnotische technieken die je kunt inzetten bij trauma.