Ga naar de inhoud

FAQ – Veelgestelde vragen

In deze FAQ vind je de veelgestelde vragen over de opleidingen en bij- en nascholingen bij Academie Hypnos.
c Alles uitklappen C Alles inklappen

Je leert bij Academie Hypnos het vak van Hypnotherapeut en psychosociaal therapeut. We werken met moderne hypnotherapie. Hierin zitten ook elementen van klassieke en neoklassieke hypnotherapie.

Academie Hypnos doet op een bescheiden manier aan marketing en drukt zo de kosten. De prijzen blijven daardoor reëel. Je betaalt voor de opleiding, de inhoud en kwaliteit. Studenten die voor inhoud en kwaliteit kiezen weten ons te vinden. We krijgen veel mond tot mond reclame en studenten komen regelmatig via andere hypnotherapeuten bij ons.

Academie Hypnos is succesvol en ‘levert’ jaarlijks de meeste daadwerkelijk afgestudeerde hypnotherapeuten aan de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten.

Kijk hier voor nog meer redenen om te kiezen voor Academie Hypnos.

Tag: Algemeen

Aspirant studenten kiezen voor onze Registeropleiding, omdat het allereerst kwaliteit en volledigheid waarborgt. Onze Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie is bovendien inclusief Psychosociale Basiskennis (PSBK). Dit betekent dat jouw behandelingen na diplomering deels vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.

Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, aangezien er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan.

Academie Hypnos is een registeropleiding

Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, heeft de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie van Academie Hypnos geregistreerd als officiële registeropleiding op hbo-niveau.

CPION heeft een opleidingendatabank waarin een kwalitatieve selectie aan opleidingen is opgenomen. Het gaat om zogenaamde Registeropleidingen, waarvan de relevante aspecten zijn getoetst door commissies van onafhankelijke deskundigen in opdracht van de stichtingen SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO of SPEN. Daarnaast is ten aanzien van de registeropleidingen een systeem van permanente kwaliteitsbewaking en -verbetering van toepassing.

Hiermee onderscheiden de Registeropleidingen zich in kwalitatieve zin van de overige opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predikaat, dat alleen door een van voornoemde stichtingen kan worden verleend.

Alle deelnemers die een Registeropleiding hebben gevolgd en een diploma hebben behaald, worden opgenomen in het Landelijk Register Abituriënten dat CPION mede namens de 5 stichtingen, maar ook in opdracht van beroepsverenigingen bijhoudt.

PSBK

CPION accrediteert daarnaast ook het PSBK programma. Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Hbo of hbo conform/hbo-niveau?

Hbo conform of hbo-niveau is niet precies hetzelfde als hbo. Hbo’s zijn reguliere hbo-opleidingen, zoals InHolland, HvA, Hogeschool Rotterdam etc. Deze reguliere hbo-opleidingen zijn ingeschreven bij CROHO.
Een registeropleiding in het CAM-veld, Complementary and Alternative Medicine, is geen hbo en ook geen bachelor degree. Een registeropleiding in het CAM-veld kan wel hbo-conform worden geaccrediteerd. Hbo-conform is dus niet hetzelfde als een hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het werkelijke hbo toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

Concluderend:

Afwegend bij welke opleiding je opgeleid wil worden is het belangrijk dat het PSBK programma geaccrediteerd is door een daartoe bevoegde stichting, zoals het onafhankelijke SHO, onderdeel van CPION of SNRO.

Belangrijk is bovendien dat je je goed voelt bij de inhoud, integriteit en kwaliteit van de opleiding.

Tag: Algemeen

Hypnotherapeuten werken vaak vanuit een eigen praktijk. Dit neemt niet weg dat je het ook prima ambulant kunt aanbieden. Je kunt op huisbezoek gaan bij de cliënt. Je kunt het ook binnen een zorginstelling of een andere zorgomgeving aanbieden. Het kan bij iemand op school of op het werk of op andere locaties. Het kan in een tuin of op een andere plek in de natuur.

Basisvoorwaarden zijn dat je ongestoord kunt werken en dat het een plek is waar de client zich veilig voelt om in trance te gaan.

Tag: Algemeen

De markt voor hypnotherapeuten en psychosociaal therapeuten is groot en groeiende. Hypnotherapie komt steeds meer uit de sfeer van de toneelhypnose en wordt steeds meer ervaren als serieuze therapievorm die niet alleen snel werkt, maar ook diepgaand en langdurig is. Veel collega hypnotherapeuten hebben volle praktijken. Sommigen werken zelfs met wachtlijsten of verwijzen door naar collega’s.

Uiteraard hangt dit ook af van de locatie waar je praktijk gevestigd is. Daarnaast hangt een succesvolle praktijk ook af van onder meer hoe je je presenteert op je website en welke informatie je daar geeft, mond-tot-mond reclame, specialisaties en eventuele samenwerking met collega hypnotherapeuten met wie je onderling kunt doorverwijzen.

Tag: Algemeen

Opleidingen die in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerd staan komen in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet.

CROHO erkent alleen reguliere opleidingsinstellingen, geen particuliere opleidingen in het complementaire veld, waaronder Academie Hypnos. Deze opleidingen worden erkend door andere accrediterende instellingen, zoals CPION.

Tag: Algemeen

Er worden verscheidene opleidingen met verschillende lengtes aangeboden. In een korte opleiding van bv. een half jaar leert iemand om met hypnose te werken. De opleiding tot Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut zoals wij die aanbieden bij Academie Hypnos is langer. Dit is omdat we studenten opleiden tot volwaardige (hypno)therapeuten. Je leert naast het werken met hypnose nog veel meer. Er is veel aandacht voor algemene therapeutische vaardigheden, je eigen therapeutische ontwikkeling en het onderdeel Psychosociale Basiskennis (PSBK). Sommige dingen kosten meer tijd en aandacht om tot een bepaalde kwaliteit te komen. Je kunt in een half jaar zeker leren met hypnose te werken. Iemand kan naar onze bescheiden mening alleen niet in een half jaar leren om een volwaardige (hypno)therapeut te worden die een cliënt met allerhande problematiek succesvol en duurzaam kan behandelen.

Academie Hypnos biedt kwaliteit. We leiden onze studenten op tot all-round therapeuten. We werken met relatief kleine groepen zodat iedereen voldoende kan leren. We bieden veel verschillende methoden en technieken. Deze verbreden je mogelijkheden en vaardigheden als therapeut. Vanuit onze visie is het belangrijk om veel verschillende kennis en vaardigheden te hebben om cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

De opleiding bij Hypnos zorgt ervoor dat je na afronding van de opleiding een stevige basis hebt om een eigen praktijk op te starten. Je weet goed hoe je allerlei hulpvragen kunt behandelen. Je staat als therapeut stevig in je schoenen en je staat niet zomaar met je handen in het haar.

Met een drie-/vierjarig diploma Hypnotherapie op hbo-niveau, inclusief PSBK, kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, met een opleiding van een half jaar niet. De diploma’s van een korte hypnose opleiding en een volwaardige opleiding tot hypnotherapeut zijn dan ook zeker niet hetzelfde.

Tag: Algemeen

Hypnos biedt praktijkgericht onderwijs aan. Het beleid is dat studenten naar de les komen zodat ze de inhoud van de les beter tot zich kunnen nemen en de vaardigheden kunnen leren en oefenen en daardoor een goede therapeut kunnen worden.

Hypnotherapie is mensenwerk waarbij het belangrijk is om elkaar te zien en aan te voelen. Het is een vaardigheid die veel beoefend moet worden voordat dit op cliënten die kwetsbaar zijn mag worden toegepast. Het is niet alleen maar cognitieve kennis dat je leert. Je leert vaardigheden toepassen. In de les oefen je met elkaar, je krijgt feedback van de docent en van anderen. Het diploma bij Hypnos staat ervoor dat je de juiste kennis maar vooral ook de vaardigheden in huis hebt om hypnotherapie te beoefenen. 

Je leert allerlei technieken en methoden. Je leert iemand in trance te brengen, te begeleiden, interventies te doen en weer uit trance te halen. Non-verbale communicatie is verreweg het allergrootste deel van je communicatie en heeft direct invloed op de effectiviteit van je behandelingen. Als hypnotherapeut is het belangrijk om de non-verbale reacties en tranceverschijnselen van de ander te zien. Deze zijn niet alleen te zien aan het gezicht, dat online vaak nog wel enigszins goed zichtbaar is, maar in de hele houding en het voorkomen van de cliënt. Daardoor valt veel informatie weg tijdens online werken. Als startend hypnotherapeut heb je deze informatie zeker nodig om het vak goed te leren.

Als je online oefent, krijg je minder feedback op je handelen, omdat een deel gewoon niet overkomt online. Hierdoor kun je gewoontes ontwikkelen in je therapeutschap die niet helpend zijn voor de ander of zelfs averechts kunnen werken. De kans dat je niet alles ziet wat er bij de ander gebeurt, dat je iemand niet helemaal goed uit trance haalt, dat de verbinding plotseling uitvalt midden in een belangrijk stuk etc. is reëel voor mensen die online oefenen. In onze praktijkgerichte opleiding is het ook belangrijk om te werken aan overdracht en tegenoverdracht, dat komt makkelijker aan de oppervlakte als je elkaar ziet, met elkaar werkt en met meerdere mensen contact hebt.

Ook het met elkaar volgen van een theoretische of praktische les, het makkelijk vragen kunnen stellen, het je kwetsbaar op kunnen stellen, het gezien worden als student, het zelf ervaren, het over het geleerde overleggen en discussiëren zijn allemaal belangrijke waarden die maken dat we de lessen niet online aanbieden.

Hierbij komt nog het aspect van veiligheid en privacy. Aangezien we werken met echte casussen en met wat er is en niet met verzonnen situaties, kan het onveilig aanvoelen als er iemand online meedoet vanuit een andere plek.

Hypnos blijft de lessen live en op locatie geven. Hierdoor word jij optimaal voorbereid op jouw taak als (hypno)therapeut.

Indien er een vergelijkbare situatie ontstaat zoals tijdens de covid-19, de corona pandemie, volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en de RIVM. Dit betekent dat we samenkomen wanneer het kan, met een groepsgrootte die haalbaar is in het pand. We volgen met elkaar de hygiëne maatregelen die we krijgen aangereikt van het RIVM. Als de richtlijnen dit eisen kunnen bepaalde lessen online plaatsvinden. Aangezien we praktijkgericht onderwijs aanbieden mogen we in de meeste gevallen op locatie les blijven geven.

Tag: Algemeen

In de lessen leer je de theoretische en de praktische kant van de technieken en methoden. Doordat je deze ook allemaal oefent en blijft oefenen, leer je ze allemaal goed toepassen. Het vak van hypnotherapeut kun je alleen goed leren wanneer je oefent.

Een belangrijk onderdeel van het goed leren toepassen van vaardigheden is bij het oefenen te reflecteren op je eigen therapeutisch handelen en om elkaar hier ook feedback op te geven. Je leert bovendien door feedback te ontvangen, hierop te reflecteren en dit om te zetten naar aanpassing van je therapeutisch handelen.

Omdat je drie of vier jaar de tijd hebt om alle technieken te leren, te oefenen en te herhalen, ben je na afloop een geoefend therapeut en sta je stevig in je schoenen als therapeut.

Tag: Algemeen

Je kunt vrijstelling aanvragen voor psychosociale basiskennis (PSBK) lessen wanneer je een van de volgende diploma’s hebt:
a. Je hebt een door CPION of SNRO geaccrediteerd PSBK-diploma.
b. Je hebt een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de psychosociale basiskennis volgens RBCZ (uitsluitend de rechterkolom). 

Wanneer je recht hebt op vrijstelling hoef je de lessen die vrijstelling geven voor PSBK niet te volgen en je krijgt vrijstelling voor het beantwoorden van de bijbehorende tentamenvragen. Je krijgt in dit geval korting op het opleidingsgeld.

Je kunt er ook voor kiezen om een of meerdere lessen die vrijstelling geven voor PSBK wel te volgen en alleen vrijstelling te krijgen voor het beantwoorden van tentamenvragen.

Tag: Algemeen

Het PSBK programma is opgenomen in het lesprogramma gedurende de eerste drie jaar van de opleiding. Je volgt het dus intern. Na de opleiding ben je zowel Hypnotherapeut als Psychosociaal therapeut.

Voor psychosociale basiskennis (PSBK) lessen geldt dat je vrijstelling kunt aanvragen wanneer je een van de volgende diploma’s hebt:
a. Je hebt een door CPION of SNRO geaccrediteerd PSBK-diploma.
b. Je hebt een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de psychosociale basiskennis volgens RBCZ (uitsluitend de rechterkolom). 

Tag: Algemeen

In het tweede opleidingsjaar start je met een praktijkopdracht, een vorm van stage. Je behandelt cliënten van buiten de opleiding zoals een volwaardig hypnotherapeut. Je laat zien dat je een goede therapeut bent en het diploma van Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut waardig bent. Wanneer je een bepaald thema of bepaalde hulpvraag uitwerkt kun je de afstudeeropdracht zien als start van een specialisatie.

Tag: Algemeen

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden jouw consulten nadat je bent afgestudeerd aan een erkende vakopleiding en aangesloten bij een beroepsvereniging. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt geen hypnotherapie. De cliënt kan dit zelf checken bij zijn eigen zorgverzekeraar. Niemand weet hoe de ontwikkelingen gaan bij de zorgverzekeraars. Echter, de verwachting is dat eerder meer dan minder verzekeraars hypnotherapie gaan vergoeden en blijven vergoeden, gezien de toename van wetenschappelijke onderbouwing van hypnotherapie bij bepaalde aandoeningen.

Tag: Algemeen

Consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Meestal geldt er een maximale vergoeding per consult. Dit verschilt individueel. Het heeft geen invloed op het eigen risico.

Tag: Algemeen

Ja, dit is mogelijk vanuit Academie Hypnos gezien. Het hangt uiteraard af van je eigen tijd en energie en of je dit wilt en kunt. Het Expertisejaar, het vierde jaar op post-hbo niveau kun je tegelijkertijd met de eerste drie jaar van de opleiding doen. 

Tag: Algemeen

Sommigen studenten die bijvoorbeeld psycholoog, arts of psychotherapeut zijn kiezen ervoor op de opleiding Hypnotherapie voor de Zorgprofessional te doen. Deze duurt 15 maanden en is dus korter dan de volledige opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie. Echter, met deze opleiding word je geen registertherapeut en hebben jouw cliënten geen recht op vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering voor hypnotherapie.

Het kan daarom zijn dat je toch geïnspireerd bent geraakt om de volledige opleiding te doen. Aangezien deze opleiding veel overlap heeft met lessen uit jaar 1, 2 en 3, kun je er altijd voor kiezen om de overstap te maken naar de volledige opleiding. Vice versa is dit trouwens ook mogelijk.

Als je bovendien vrijstelling hebt voor het PSBK programma, is het in individuele gevallen zelfs mogelijk om drie of vier jaar opleiding in twee jaar af te ronden. We maken dan een op maat gemaakt programma voor jou. De haalbaarheid heeft uiteraard te maken met je persoonlijke situatie en je eigen gedrevenheid en efficiëntie. 

Tag: Algemeen

Dit kun je op elk moment beslissen.

Tag: Algemeen

Het is te combineren, maar reken er in dat geval op dat je dan vooral aan het werk bent of met de studie bezig bent. Studenten die 40 uur werkten hebben de opleiding succesvol afgerond, maar gaven wel aan dat het pittig is. Een en ander heeft uiteraard ook te maken met je persoonlijke situatie en je eigen gedrevenheid en efficiëntie.

Tag: Algemeen

De Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie start elk jaar eind september en loopt door tot half/eind juni.
De lesdagen van de opleiding vinden plaats op vrijdagen, zaterdagen en/of zondagen en een enkele keer op een donderdag.
De lesdagen van het Expertisejaar, het vierde jaar vinden plaats op donderdagen en zondagen en een enkele keer op een vrijdag of zaterdag.
Gemiddeld zijn er zo’n drie lessen per maand en in principe niet in de schoolvakanties. We maken het rooster in de winter voorafgaand aan het komende lesjaar bekend.

Kijk hier voor een overzicht van de lessen

Tag: Algemeen

Er zijn enkele hoofddocenten, daarnaast zijn meerdere andere docenten betrokken voor één of meerdere lessen. Je krijgt dus les vanuit meerdere invalshoeken. Je kunt mede hierdoor objectief blijven kijken en je eigen creativiteit en kundigheid ontwikkelen. Zie het overzicht van docenten op de website.

Tag: Algemeen

In principe heb je de intentie dat je je inschrijft voor de volledige opleiding. Uiteraard kun je tussendoor stoppen als het toch niet bij je blijkt te passen. Het lesgeld betaal je per lesjaar ook als je tijdens het lopende lesjaar besluit te stoppen.

 
Tag: Algemeen

Klik op de link voor het lesgeld van de opleiding.

Op deze pagina vind je ook de mogelijkheden voor aftrek van de belasting wanneer je je eigen praktijk gaat opzetten.

 

Tag: Algemeen

Elk lesjaar doe je minimaal 5 sessies leertherapie. Reken op zo’n 100 tot 125 euro per consult van 60 tot 90 minuten.

Tag: Algemeen

Dit is uiteraard ook afhankelijk van je eigen mogelijkheden.

Naast het volgen van de lessen schatten we de studiebelasting in op minimaal één dag of twee dagdelen per week. Uiteraard is dit afhankelijk van hoe snel en efficiënt je zelf bent en hoeveel je bijvoorbeeld extra oefent met elkaar. Hierbij geldt dat hoe meer je je praktische vaardigheden oefent, hoe beter je het vak leert.

Lees op de pagina De opleiding praktisch meer over de studiebelasting.

Tag: Algemeen

We hebben meestal zo’n 15-18 studenten per lesgroep.

Tag: Algemeen

Ja, dat kan. Per les wordt bekeken of de les individueel bij de docent moet worden ingehaald (eigen kosten), in het oefengroepje, met een vervangende opdracht of wellicht het jaar er na wanneer de les weer gegeven wordt. Dit gaat altijd in overleg met de coördinator.

Tag: Algemeen