Studieprogramma

Het studieprogramma van de driejarige opleiding hypnotherapie wordt hieronder toegelicht. Wanneer je kiest voor de vierjarige variant van de opleiding hypnotherapie, kun je meer informatie vinden bij Specialisaties.

Het eerste jaar

Tijdens het eerste jaar van de opleiding hypnotherapie besteedt Academie Hypnos in het lesprogramma veel aandacht aan:

 • Het leren van alle basistechnieken en methoden voor hypnotherapie.
 • Gespreksvoering en Transactionele Analyse.
 • Het zelf vormgeven van een kwalitatief goede visualisatie, een visualisatie die je afstemt op de client, in plaats van een standaard tekst, die je uit je hoofd leert.
 

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Herkennen van trance- en hypnotische verschijnselen
 • Toepassen van inducties
 • Hypnotisch taalgebruik
 • Verdiepingstechnieken
 • Afstemmen en sturen
 • Ankeren
 • Posthypnotische suggestie
 • Future pacing
 • Ik-versterking
 • Herkennen van en omgaan met representatiesystemen
 • Gespreksvoering; voorgesprek, ALTIS, intake, nagesprek, behandelplan, het toepassen van het metamodel en het doorvragen op de problematiek, gesprekstechniek modellen
 • Visualisatie
 • Inhoud- en processuggesties
 • Pijnveranderingstechnieken en pijnreductie
 • Associëren en dissociëren
 • Diverse brugtechnieken voor het toepassen van regressie
 • Regressie met innerlijk kindwerk
 • (Omgekeerde) handlevitatie
 • Introjecties, overtuigingen
 • Geïntegreerde geneeskunde en leefstijl
 • Werken met persoonlijkheidsdelen en dromen
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Transactionele Analyse
 • Burn-out
 • Ethiek

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar van de opleiding hypnotherapie richt Academie Hypnos zich op:

 • Een verdieping van de technieken en methoden voor hypnotherapie.
 • Het psychotherapeutisch toepassen van hypnotherapie afhankelijk van de psychische situatie van de cliënt. Je leert de methodes meer af te stemmen op de problematiek.
 • Ontwikkelingspsychologie, systemisch werken, geschiedenis van de psychotherapie en de psychologie, medische kennis, seksualiteit en angsten.
 

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Verdieping van de in het eerste jaar geleerde methoden en technieken
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Tijdlijn therapie
 • Geschiedenis van de hypnotherapie
 • Werken met het familie systeem
 • Stromingen in de psychologie
 • Jung
 • Werken met metaforen
 • TA, KOPP, parentificatie
 • Mindfulness
 • Ideomotorische vingersignalen
 • Reïncarnatietherapie
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie
 • Overlevingsstrategieën
 • Fobieën en angst
 • Implosieve desensitisatie
 • VSDT
 • Seksualiteit, intimiteit en parafilie

Het derde jaar

Tijdens het derde jaar van de opleiding hypnotherapie richt Academie Hypnos zich vooral op:

 • Een nog verdere verdieping van de technieken en methoden voor hypnotherapie en het psycho-therapeutisch toepassen van hypnotherapie afhankelijk van de psychische situatie van de cliënt.
 • Psychopathologie en psychosociale therapie bij pijn, ziekte, rouw en sterven.
 

Onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden zijn:

 • Verdere verdieping van de geleerde methoden en technieken
 • Milton Erickson
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
 • Psychische problemen
 • Psychopathologie
 • (Psycho)farmacologie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Depressie
 • Angst en angststoornissen
 • Verslavingen
 • Driepuntsdissociatie
 • PDS
 • CGT en Acceptance Commitment Therapy (ACT) bij SOLK
 • Praktijkvoering
 • Behandelplan
 • Sociale kaart
 • Seksueel misbruik
 • Psychosociale therapie bij pijn, ziekte en stervensbegeleiding