Meteen naar de inhoud

Kosten opleiding

Kosten seizoen 2022-2023

De kosten voor het 1e jaar zijn € 3.780,-.

De kosten voor het 2e jaar zijn € 4.110,-.

De kosten voor het 3e jaar zijn € 4.178,-.

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW, er geldt een 0% BTW tarief.

Academie Hypnos doet op een bescheiden manier aan marketing en drukt zo de kosten. De prijzen blijven daardoor reëel. Je betaalt voor de opleiding, de inhoud en kwaliteit en dus niet voor marketing. 

In het lesgeld is inbegrepen: 

In het lesgeld is niét inbegrepen:

Betaling in termijnen

Je kunt ook in twee termijnen betalen. De eerste termijn betaal je na inschrijving, voor de start van het opleidingsjaar en de tweede termijn betaal je na ontvangst van de factuur in januari.

Schatting van de kosten die niet inbegrepen zijn

Boeken die gelezen worden tijdens de opleiding zijn niet inbegrepen in het opleidingsgeld. Als je alle boeken nieuw aanschaft moet je rekenen op ongeveer 400 euro per opleidingsjaar. Sommige boeken zijn tweedehands te koop, kunnen geleend worden in de bibliotheek en/of kunnen gedeeld worden met medestudenten.

Leertherapie volg je bij een erkende hypnotherapeut. Iedere hypnotherapeut hanteert zijn eigen tarieven. Een redelijke schatting is rond de 100-120 euro per sessie van 1 tot 1,5 uur.

Inhalen van gemiste lessen en gemiste supervisie is tegen het tarief van de betreffende docent. Soms kan een les ook het jaar erna ingehaald worden en/of door een vervangende opdracht. Dit gaat in overleg met de Directeur. Inhaalmogelijkheden zijn afhankelijk van het gemiste onderdeel.

Schriftelijke tentamens en praktijk(eind)toetsen herkansen kost 250 euro.

Supervisie traject (als je met een eigen praktijk start tijdens de opleiding) is afhankelijk van de frequentie en het tarief van de supervisor die je kiest.

STAP-budget

De opleiding valt vanwege onze registratie bij CPION onder het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) dat vanaf 2022 geldt. Deze regeling is bedoeld om laagopgeleide mensen en werkzoekenden financiële hulp te bieden om een opleiding te doen die een betere kans geeft op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel nog onduidelijkheden over wie er wel of geen aanspraak op kunnen maken en waar het financiële risico ligt als de Student de opleiding niet afmaakt. Dit wordt in de loop van de tijd hopelijk duidelijker vanuit de overheid. Het kan zijn dat Academie Hypnos aanvullende financiële afspraken maakt met studenten die aanspraak willen maken op het STAP-budget.

Alternatief voor STAP-budget

De meeste studenten doen de opleiding, omdat ze daarna zelfstandig therapeut willen worden. Wanneer jij de intentie hebt een onderneming te starten na afronding van de opleiding, met andere woorden, je eigen praktijk te starten, kun je de opstartkosten opvoeren in je onderneming. De onderbouwde opleidingskosten kun je oormerken als opstartkosten/bedrijfskosten. Deze kosten neem je mee in de onderneming en trek je af van je winst, waarmee je een fiscale aftrek realiseert. Bespreek deze mogelijkheden met je eigen boekhouder/financieel adviseur voor jouw individuele situatie.

Ondernemer

Als je ondernemer bent verandert er niets voor je. Zakelijke studiekosten kun je nog steeds aftrekken van de winst.