Meteen naar de inhoud

Kosten opleiding

Lesgeld voor het opleidingsjaar 2023-2024 zijn:

 • 1e jaar: € 4.200,-
 • 2e jaar: € 4.500,-
 • 3e jaar: € 4.600,-
 • 4e jaar: € 3.500,-

Lesgeld is vrijgesteld van btw, er geldt een 0% btw tarief.

Het opleidingsgeld van een opleidingsjaar dient volledig te worden voldaan, ook als men voor het eind van het opleidingsjaar stopt.

De inhoud en de kwaliteit van de opleiding zijn voor Academie Hypnos het vertrekpunt voor het bepalen van reële prijzen. Doordat we op een bescheiden manier aan marketing doen en zo de kosten drukken, blijven de prijzen reëel. Je betaalt bij Academie Hypnos dus niet voor marketing. 

Deze lesgelden gelden voor het bovenaan aangegeven opleidingsjaar. Elk jaar in januari past Hypnos de lesgelden van de verschillende lesjaren aan. Deze worden op de website gepubliceerd. De nieuwe lesgelden gaan in vanaf het nieuwe opleidingsjaar in september. Deze aanpassing van het lesgeld wordt onder andere bepaald door kosten en inflatie.

In het lesgeld is inbegrepen: 

In het lesgeld is niét inbegrepen:

Betaling in termijnen

Je betaalt het volledige lesgeld na inschrijving en voor aanvang van de opleiding.

Je kunt ook in twee termijnen betalen. De eerste termijn betaal je na inschrijving, voor de start van het opleidingsjaar en de tweede termijn in januari van het daaropvolgende kalenderjaar, na ontvangst van de factuur.

Schatting van de kosten die niet inbegrepen zijn

 • Boeken die je leest tijdens de opleiding zijn niet inbegrepen in het opleidingsgeld. Als je alle boeken nieuw aanschaft moet je rekenen op ongeveer 400 euro per opleidingsjaar. Sommige boeken zijn tweedehands te koop, kun je lenen in de gemeentelijke bibliotheek en/of delen met medestudenten.
 • Leertherapie volg je bij een erkende hypnotherapeut. Iedere hypnotherapeut hanteert zijn eigen tarieven. Een redelijke schatting is rond de 100-120 euro per sessie van 1 tot 1,5 uur.
 • Inhalen van gemiste lessen en gemiste praktijkbegeleiding is tegen het tarief van de betreffende docent. Soms kan een les ook het jaar erna ingehaald worden en/of door een vervangende opdracht. Dit gaat in overleg met de Directeur. Inhaalmogelijkheden zijn afhankelijk van het gemiste onderdeel.
 • Schriftelijke tentamens en praktijk(eind)toetsen herkansen kost 250 euro.
 • Studievertraging: Wanneer je een deel van het lesjaar, d.w.z. meer dan drie lessen van het lesjaar wilt uitstellen naar een volgend lesjaar, zijn de kosten hiervoor 350 euro. Voor het later afronden van het eindwerkstuk zijn de kosten 10% van het derdejaars lesgeld per kalenderjaar.
 • Voor het opnieuw volgen van bepaalde lessen ontvang je 50% korting op de prijs van een lesdag.
 • Supervisie traject (als je met een eigen praktijk start tijdens de opleiding) is afhankelijk van de frequentie en het tarief van de supervisor die je kiest.

Ondernemer, zelfstandig therapeut

Als je ondernemer bent, kun je zakelijke studiekosten aftrekken van de winst.
De meeste studenten doen de opleiding, omdat ze daarna zelfstandig therapeut willen worden. Wanneer jij de intentie hebt je eigen praktijk te starten na afronding van de opleiding, kun je de opstartkosten opvoeren in je onderneming. De onderbouwde opleidingskosten kun je oormerken als opstartkosten/bedrijfskosten. Deze kosten neem je mee in de onderneming en trek je af van je winst, waarmee je een fiscale aftrek realiseert. Bespreek deze mogelijkheden met je eigen boekhouder/financieel adviseur voor jouw individuele situatie.