Meteen naar de inhoud

Rooster

Rooster jaar 1 (start september 2022)

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Dag Datum Docent Titel PSBK vrijstelling mogelijk
1 vr 23/09/2022 Dominique Stokman Introductiedag: Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 za 01/10/2022 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zo 09/10/2022 Vivian Klintfort Gesprekstechnieken (PSBK) X
4 vr 04/11/2022 Dominique Stokman Metamodel, diepte- en oppervlaktestructuur, werken met overtuigingen
5 zo 13/11/2022 Sjaak de Coninck Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
6 za 26/11/2022 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
7 za 03/12/2022 Hottie Wiersma Gespreksvoering: intake, voorgesprek, contract, nagesprek, behandelplan (incl PSBK)
8 zo 11/12/2022 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS
9 vr 20/01/2023 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
10 vr 10/02/2023 Dominique Stokman Brugtechnieken voor regressie
11 za 11/02/2023 Dominique Stokman Regressie en innerlijk kindwerk
12 zo 12/02/2023 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
13 vr 10/03/2023 Dominique Stokman Werken met oppositiedelen
14 za 25/03/2023 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met delen
15 vr 07/04/2023 Liesbeth Ravers, Dominique Stokman Slaap, dromen en persoonlijkheidsdelen
16 vr 14/04/2023 Antonella Jadresko, Dominique Stokman Burn-out en therapie, wensplaatje, werken met hogere waarden
17 vr 28/04/2023 Dominique Stokman Overdracht en tegenoverdracht, TA
18 za 13/05/2023 Dominique Stokman Gezondheidsethiek & houding van de therapeut (incl PSBK)
19 za 20/05/2023 Dominique Stokman Praktijkdag
20 vr 02/06/2023 Dominique Stokman Schriftelijk tentamen
21 vr 08/06/2023 of 09/06/2023 Dominique + praktijkbegeleiders Praktijktoets, evaluatie
22 vr 16/06/2023 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, overdracht energetisch, certificering

Rooster jaar 2

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Titel PSBK
1 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding, behandelplan
2 Tijdlijn therapie, werken met kinderen
3 Ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsontwikkeling: Erik Erikson (emotionele); Piaget (cognitieve); Kohlberg (morele), hele levensloop (PSBK) X
4 Losmakingstechnieken, Sociaal Panorama
5 Sociaal Panorama, pijn en ziekte
6 Regressie II (Reïncarnatie), dag 1
7 Regressie II (Reïncarnatie), dag 2
8 Regressie II (Reïncarnatie) en praktijkbegeleiding
9 Mindfulness en bewustzijn
10 Geschiedenis van de hypnotherapie (psychotherapie)
11 Jung en therapie, metaforen, visualisaties, symboliek, hulpbronnen
12 Ideomotorische vingersignalen
13 Geïntegreerde geneeskunde, deelgebieden, angst (PSBK) X
14 KOPP, beschadigende ouder-kindrelatie, parentificatie, TA
15 Implosieve desensitisatie, VSDT, choice therapie
16 Hart- en vaatstelsel, Ademhalingsstelsel en aandoeningen, Farmacologie, rode vlaggen (PSBK 4/1) X
17 Zenuwstelsel/neurologie, pijn en aandoeningen (PSBK 4/2)
18 Endocrinologie en aandoeningen (PSBK 4/4) X
19 Psychofarmacologie + Sociale Kaart, meldcode en 113 en rapportage, GGZ, privacy (PSBK 4/3) X
20 Schriftelijk tentamen PSBK 4/1-4/4
21 Praktijkdag
22 Schriftelijk tentamen
23 Praktijktoets, evaluatie
24 Uitwisseling en groepswerk, certificering

Rooster jaar 3

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Titel PSBK
1 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding
2 Milton Erickson, Milton model en therapie
3 BJT/DRT, toegepaste EFT/EMDR
4 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – I (PSBK) X
5 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – II (PSBK) X
6 Driepuntsdissociatie, bioscoop, een scherm vroeger
7 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – III (PSBK) X
8 Stemmingsstoornissen, depressie, de Rechter
9 Praktijkdag met praktijkbegeleiding
10 Seksualiteit, intimiteit en parafilie (incl PSBK)
11 Seksueel misbruik en mishandeling, Werken met trauma, lichaamsexploratie en herstel
12 Relatietherapie
13 Verslavingen, eetstoornissen, hypnotherapeutische toepassingen
14 Praktijkvoering, registratie, marketing (incl PSBK) 0,5X
15 Cognitieve gedragstherapie en ACT bij onbegrepen fysieke klachten (incl PSBK)
16 Presentaties DSM-5 (incl PSBK)
17 DSM-5 verdieping en casuïstiek (PSBK) X
18 Psychosociale therapie bij pijn, ziekte, sterven
19 Rouwprocessen en rituelen
20 Praktijkdag
21 Schriftelijk tentamen
22 Praktijkeindtoets, evaluatie
23 Rituelendag
24 Diplomering, incl. eindwerkstukpresentatie