Rooster

Rooster jaar 1 (start september 2021)

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Dag Datum Docent Titel PSBK
1 vrij 24/09/2021 Dominique Stokman Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 zat 02/10/2021 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zon 17/10/2021 Sjaak de Coninck Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 zat 23/10/2021 Dominique Stokman Metamodel, diepte- en oppervlaktestructuur, werken met overtuigingen
5 zon 07/11/2021 Hottie Wiersma Gespreksvoering: intake, voorgesprek, contract, nagesprek, behandelplan (incl PSBK)
6 vrij 19/11/2021 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
7 zat 04/12/2021 Vivian Klintfort Gesprekstechnieken (PSBK) X
8 zon 19/12/2021 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS
9 zat 22/01/2022 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
10 vrij 04/02/2022 Dominique Stokman Brugtechnieken voor regressie
11 zat 05/02/2022 Dominique Stokman Regressie en innerlijk kindwerk
12 zon 06/02/2022 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
13 vrij 18/02/2022 Dominique Stokman Werken met oppositiedelen
14 vrij 18/03/2022 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met delen
15 zat 26/03/2022 Liesbeth Ravers, Dominique Stokman Slaap, dromen en persoonlijkheidsdelen
16 vrij 01/04/2022 Antonella Jadresko, Dominique Stokman Burn-out en therapie, wensplaatje, werken met hogere waarden
17 zat 16/04/2022 Dominique Stokman Overdracht en tegenoverdracht, TA
18 zat 30/04/2022 Dominique Stokman Gezondheidsethiek & houding van de therapeut (incl PSBK)
19 zat 21/05/2022 Dominique Stokman Praktijkdag
20 vrij 03/06/2022 Dominique Stokman Schriftelijk tentamen
21 vrij 10/06/2022 Dominique + praktijkbegeleiders Praktijktoets, evaluatie
22 zat 18/06/2022 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, overdracht energetisch, certificering

Rooster jaar 2

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Titel PSBK
1 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding, behandelplan
2 Tijdlijn therapie, wensplaatje
3 Ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsontwikkeling: Erik Erikson (emotionele); Piaget (cognitieve); Kohlberg (morele), hele levensloop (PSBK) X
4 Mindfulness en bewustzijn
5 Losmakingstechnieken, Sociaal Panorama
6 KOPP, beschadigende ouder-kindrelatie, parentificatie, TA
7 Sociaal Panorama, pijn en ziekte
8 Jung en therapie, metaforen, visualisaties, symboliek, hulpbronnen
9 Geschiedenis van de hypnotherapie (psychotherapie)
10 Zenuwstelsel/neurologie, pijn en aandoeningen (PSBK)
11 Ideomotorische vingersignalen
12 Endocrinologie en aandoeningen (PSBK) X
13 Regressie II (Reïncarnatie), dag 1
14 Regressie II (Reïncarnatie), dag 2
15 Regressie II (Reïncarnatie), praktijkbegeleiding
16 Hart- en vaatstelsel, Ademhalingsstelsel en aandoeningen, Farmacologie, rode vlaggen (PSBK) X
17 Psychofarmacologie + Sociale Kaart, meldcode en 113 en rapportage, GGZ, privacy (incl PSBK) X
18 Geïntegreerde geneeskunde, deelgebieden, angst (PSBK) X
19 Implosieve desensitisatie, VSDT, choice therapie
20 Praktijkdag
21 Schriftelijk tentamen PSBK 4/1-4/4
22 Schriftelijk tentamen
23 Praktijktoets, evaluatie
24 Uitwisseling en groepswerk, certificering

Rooster jaar 3

Wijzigingen voorbehouden.
PSBK vrijstelling is mogelijk bij de lessen aangegeven met een X in het laatste kolom.

Les Titel PSBK
1 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding
2 Milton Erickson, Milton model en therapie
3 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – I (PSBK) X
4 BJT/DRT, toegepaste EFT/EMDR
5 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – II (PSBK) X
6 Driepuntsdissociatie, bioscoop, een scherm vroeger
7 DSM-5, opbouw, classificatie, persoonlijkheidsleer, stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen – III (PSBK) X
8 Stemmingsstoornissen, depressie, de Rechter
9 Werken met persoonlijkheidsdelen, supervisie
10 Seksualiteit en intimiteit
11 Seksueel misbruik en mishandeling, Werken met trauma, lichaamsexploratie en herstel
12 Relatietherapie
13 Verslavingen, eetstoornissen, hypnotherapeutische toepassingen
14 Praktijkvoering, registratie, marketing (incl PSBK) 0,5X
15 Cognitieve gedragstherapie en ACT bij onbegrepen fysieke klachten (incl PSBK)
16 Presentaties DSM-5 (incl PSBK)
17 DSM-5 verdieping en casuïstiek (PSBK) X
18 Psychosociale therapie bij pijn, ziekte, sterven
19 Rouwprocessen en rituelen
20 Praktijkdag
21 Schriftelijk tentamen
22 Praktijkeindtoets, evaluatie
23 Rituelendag
24 Diplomering, incl. eindwerkstukpresentatie