Rooster

1e jaar

Wijzigingen voorbehouden.

Les Dag Datum Titel PSBK
1 vrij 25/09/2020 Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 vrij 02/10/2020 Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zon 25/10/2020 Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 vrij 30/10/2020 Metamodel, diepte- en oppervlaktestructuur, RET
5 zat 07/11/2020 Intake, voorgesprek, contract, nagesprek, behandelplan
6 vrij 20/11/2020 Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
7 zon 22/11/2020 Gesprekstechnieken X
8 zat 28/11/2020 Pijnveranderingstechnieken, pijnreductie
9 zat 19/12/2020 Associëren en dissociëren
10 vrij 22/01/2021 Wensplaatje, focustherapie en ACT
11 vrij 05/02/2021 Brugtechnieken voor regressie
12 zat 06/02/2021 Regressie en innerlijk kindwerk
13 zon 07/02/2021 Regressie en praktijkbegeleiding
14 zon 28/02/2021 Geïntegreerde geneeskunde, leefstijl: voeding, eetstoornissen, beweging, suppl, meditatie
15 zon 14/03/2021 Werken met oppositiedelen
16 vrij 26/03/2021 Kinesthetisch werken met delen
17 zat 03/04/2021 Burn-out en therapie
18 vrij 23/04/2021 Overdracht en tegenoverdracht, TA, energetisch
19 zat 15/05/2021 Ethiek & houding van de therapeut
20 vrij 21/05/2021 Praktijkdag
21 vrij 04/06/2021 Schriftelijk tentamen
22 vrij 11/06/2021 Praktijk eindtoets, evaluatie
23 vrij 18/06/2021 Uitwisseling en groepswerk, certificering

2e jaar

Les Dag Datum Titel PSBK
1 zat 26/09/2020 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding, behandelplan
2 zat 03/10/2020 Tijdlijn therapie, wensplaatje
3 vrij 09/10/2020 Ontwikkelingspsychologie, identiteitsontwikkeling: Erik Erikson (emotionele); Piaget (cognitieve); Kohlberg (morele), hele levensloop X
4 vrij 06/11/2020 Mindfulness en bewustzijn
5 zat 14/11/2020 Hart, Ademhalings- en Genitaal stelsel, seksuologie en aandoeningen en Farmacologie, rode vlaggen X
6 zat 21/11/2020 TA, KOPP, parentificatie en Alice Miller kinderen
7 vrij 27/11/2020 Sociaal Panorama, losmakingstechnieken
8 zon 13/12/2020 Geschiedenis van de psychotherapie, geschiedenis van de stromingen in de psychologie 0,5X
9 vrij 18/12/2020 Jung en therapie, metaforen, visualisaties, symboliek, hulpbronnen
10 vrij 12/02/2021 Ideomotorische vingersignalen
11 vrij 05/03/2021 Regressie II (Reïncarnatietherapie)
12 zat 06/03/2021 Regressie II (Reïncarnatietherapie)
13 zon 07/03/2021 Regressie II (Reïncarnatietherapie), praktijkbegeleiding
14 zat 27/03/2021 Zenuwstelsel, zintuigen en aandoeningen X
15 vrij 02/04/2021 Angst, angststoornissen, implosieve desensitisatie
16 zat 10/04/2021 Endocrinologie en ziektebeelden, kanker, veroudering X
17 zat 24/04/2021 Slaap en slaapproblemen
18 vrij 30/04/2021 Seksualiteit, intimiteit, parafilie X
19 vrij 14/05/2021 Praktijkdag
20 vrij 04/06/2021 Schriftelijk Tentamen
21 zat 12/06/2021 Praktijk eindtoets, evaluatie
22 zat 19/06/2021 Uitwisseling en groepswerk, certificering

3e jaar

Les Dag Datum Titel PSBK
1 zat 26/09/2020 Opdrachten uitleggen, eindwerkstukbegeleiding
2 zon 04/10/2020 DSM-5, opbouw, Classificatie, persoonlijkheidsleer, persoonlijkheidsstoornissen X
3 zon 01/11/2020 DSM-5, opbouw, Classificatie, persoonlijkheidsleer, persoonlijkheidsstoornissen X
4 vrij 13/11/2020 Depressie, de Rechter 0,5X
5 zat 14/11/2020 Hart, Ademhalings- en Genitaal stelsel, seksuologie en aandoeningen en Farmacologie, rode vlaggen X
6 vrij 04/12/2020 Verslavingen, hypnotherapeutische toepassingen
7 vrij 11/12/2020 PDS en andere psychosomatische klachten
8 zat 12/12/2020 CGT en ACT en hypnotherapie bij pijn en onbegrepen fysieke klachten
9 zat 23/01/2021 Psychofarmacologie + Sociale Kaart, meldcode en 113 en rapportage, GGZ, privacy
10 vrij 29/01/2021 Praktijkvoering / Registratie / Marketing
11 zon 28/02/2021 Geïntegreerde geneeskunde, leefstijl: voeding, eetstoornissen, beweging, suppl, meditatie
12 vrij 12/03/2021 Presentaties DSM-5
13 vrij 19/03/2021 Presentaties DSM-5 X
14 zat 27/03/2021 Zenuwstelsel, zintuigen en aandoeningen X
15 zat 03/04/2021 Burn-out en therapie
16 zat 10/04/2021 Endocrinologie en ziektebeelden, kanker, veroudering X
17 vrij 16/04/2021 Therapie bij pijn, ziekte, stervensbegeleiding
18 zat 17/04/2021 Rouwprocessen en rituelen
19 zat 22/05/2021 Praktijkdag
20 vrij 04/06/2021 Schriftelijk tentamen
21 zon 13/06/2021 Praktijk eindtoets, evaluatie
22 vrij 25/06/2021 Uitwisseling, groepswerk, diplomering