Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

8 januari 2021

Zie verder het lesrooster hieronder

2.864,00 incl. 0% btw

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Er wordt zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch met trance gewerkt.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Bij hypnotherapie past de therapeut trance toe als therapeutische interventie. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep:

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt:

Hypnotherapie maakt gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens het proces in trance. Een hypnotherapeut gebruikt onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien kun je talrijke andere therapievormen integreren in de hypnotherapie. Een hypnotherapeut maakt bijvoorbeeld ook gebruik van gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen:

De opleiding bestaat uit 16 lesdagen. Daarnaast worden er opdrachten gedaan.  Diploma: 30 ECTS.

Rooster is onder voorbehoud

Jaar Les Dag Datum Titel
ZP 1 vrij 08/01/2021 Dominique Stokman Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
ZP 2 zat 09/01/2021 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
ZP 3 zon 17/01/2021 Sjaak de Coninck Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
ZP 4 zon 31/01/2021 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
ZP 5 don 04/02/2021 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS (incl PSBK)
ZP 11 vrij 12/02/2021 Dominique Stokman Ideomotorische vingersignalen
ZP 6 zon 14/02/2021 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
ZP 8 vrij 19/02/2021 Ingrid Mehrtens Brugtechnieken voor regressie
ZP 9 zat 20/02/2021 Dominique Stokman Regressie en innerlijk kindwerk
ZP 10 zon 21/02/2021 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
ZP 12 don 11/03/2021 Ingrid Mehrtens Werken met oppositiedelen
ZP 13 zon 28/03/2021 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met delen
ZP 7 don 08/04/2021 Dominique Stokman Wensplaatje, focustherapie en ACT
ZP 14 zon 16/05/2021 Dominique Stokman Praktijkdag
ZP 15 zon 20/06/2021 Dominique + praktijkbegeleiders Praktijk eindtoets, evaluatie
ZP 16 don 24/06/2021 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, certificering

 

Verdiepen:

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen. 

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog, hypnotherapeut en ervaringsdeskundige. Zij brengt mensen graag weer in verbinding met zichzelf.