Meteen naar de inhoud

Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

22 september 2023

5.550,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Herken jij je hierin?

Als zorgprofessional behandel je mensen met jouw therapievorm. Dat werkt meestal prima. Toch heb jij vast ook cliënten waarbij je niet tot de kern lijkt te komen, of waarbij je het gevoel hebt dat er onbewust zaken spelen die belemmerend werken. Hypnotherapeutische technieken en methoden kunnen dan een extra gereedschap zijn om dieper naar de kern te komen of om onbewust zaken te ontdekken en te verwerken.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance, oftewel hypnose toepast, zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch voor het therapeutisch begeleiden van een cliënt. Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, een interne focus. In trance kan jouw cliënt problematiek oplossen waar hij in het bewuste leven niet bij kan komen.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest en passen we toe bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk om hier bewust van te worden. Het onbewuste laat in trance alleen de ervaringen zien die nodig zijn voor het proces van dat moment, wat zinnig is voor de cliënt en wat hij op dat moment aan kan.

In contact met het onbewuste vindt de cliënt zelf zijn oplossingen. Door bewustwording en verwerking krijgt hij weer de regie over zijn leven.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Trance

“Trance kun je nog het beste vergelijken met ‘verdwijnen’ in een goed boek: je neemt minder waar wat er om je heen gebeurt. Je zakt als het ware dieper weg in jezelf, maar je blijft wel wakker en aanspreekbaar. In die toestand is de patiënt vatbaarder voor de oefening, waarbij we hem aan de hand van taal, een verbale suggestie, bijvoorbeeld naar een plek leiden waar hij kan ontspannen. De patiënt houdt daarbij op elk moment zelf de controle over zijn gedachten.” 

Medisch hypnotherapeut en SEH-arts Eveline Terwindt.

Doelgroep

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt

Tijdens het proces in trance past een hypnotherapeut onder meer de volgende methoden toe: regressie met innerlijk kindwerk, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien integreren we talrijke andere therapievormen in de hypnotherapie, bijvoorbeeld gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen en afronding

De opleiding bestaat uit 25,5 lesdagen. Daarnaast doe je opdrachten en sluit je af met een schriftelijk tentamen en een praktijktoets.
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Hypnotherapie voor de Zorgprofessional.
Diploma: 60 ECTS.

Zorgprofessional t.o.v. de volledige opleiding

De lesdagen van de Opleiding Hypnotherapie voor de Zorgprofessional overlappen met lesdagen uit lesjaar 1, 2 en 3. Je volgt de lessen samen met de eerste-, tweede- en derdejaars. Het voordeel hiervan is dat de opleiding altijd doorgaat, ook bij weinig aanmeldingen.
Je kunt na afloop er eventueel voor kiezen om alsnog de volledige opleiding af te ronden. De lessen die je dan al gevolgd hebt, geven dan vrijstelling.

Rooster 2023-2024

# Dag Datum Docent Titel
1 vr 22/09/2023 Dominique Stokman Introductiedag: Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, PP
2 zo 01/10/2023 Dominique Stokman Hypnotisch taalgebruik, trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen, tranceverdiepende elementen, deductie
3 zo 12/11/2023 Dominique Stokman Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 do 16/11/2023 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
5 za 16/12/2023 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS
6 za 20/01/2024 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
7 vr 02/02/2024 Dominique Stokman Brugtechnieken voor regressie
8 za 03/02/2024 Dominique Stokman Regressie met innerlijk kindwerk
9 zo 04/02/2024 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
10 do 08/02/2024 Antonella Jadresko Angst middag
11 vr 09/02/2024 Dominique Stokman Werken met oppositiedelen
12 vr 01/03/2024 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met persoonlijkheidsdelen
13 vr 08/03/2024 Ardine Nicolaï Over trauma en heling
14 vr 22/03/2024 Antonella Jadresko Dominique Stokman Burn-out en therapie, wensplaatje, werken met hogere waarden
15 za 23/03/2024 Dominique Stokman Implosieve desensitisatie met hulpbronnen, VSDT, choice therapie
16 za 30/03/2024 Ardine Nicolaï Cognitieve gedragstherapie en ACT bij onbegrepen fysieke klachten (incl PSBK)
17 vr 17/05/2024 Dominique Stokman Psychosociale therapie bij pijn, ziekte, sterven. De Grot en de Spiegel
18 vr 31/05/2024 Dominique Stokman Praktijkdag
19 vr 21/06/2024 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, overdracht energetisch, certificering
20 ntb ntb Sjaak de Coninck Milton Erickson, Milton model en therapie
21 ntb ntb Dominique Stokman Losmakingstechnieken, Sociaal Panorama
22 ntb ntb Dominique Stokman Sociaal Panorama, pijn en ziekte
23 ntb ntb Dominique Stokman Driepuntsdissociatie, bioscoop, een scherm vroeger
24 ntb ntb Antonella Jadresko Dominique Stokman Stemmingsstoornissen, depressie. De Rechter
25 ntb ntb Dominique Stokman Schriftelijk tentamen
26 ntb ntb Dominique + praktijkbegeleiders Praktijktoets

Verdiepen

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen.

Extra informatie

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog en hypnotherapeut.

startdatum

2023-09-22

Dagen

15