Meteen naar de inhoud

Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

23 september 2022

2.960,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast, zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch voor het begeleiden van een cliënt. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt

Tijdens het proces in trance gebruikt een hypnotherapeut onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien kun je talrijke andere therapievormen integreren in de hypnotherapie, bijvoorbeeld gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen. Daarnaast worden er opdrachten gedaan. Diploma: 30 ECTS.

Zorgprofessional t.o.v. de driejarige

Je kunt na de zorgprofessional eventueel ook doorstromen naar de driejarige opleiding wanneer je het jaar erop de gemiste onderdelen inhaalt. Als de kans groot is dat je de driejarige wilt gaat doen na de zorgprofessional, kun je overwegen toch alvast het hele eerste jaar van de driejarige te doen. De zorgprofessional loopt erg gelijk op met het eerste jaar. Dat scheelt werkdruk in het tweede jaar. 

Rooster 2022-2023

Les Dag Datum Titel
1 vrij 23/09/2022 Dominique Stokman Introductiedag: Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 zat 01/10/2022 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zon 13/11/2022 Sjaak de Coninck Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 zat 26/11/2022 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
5 zon 11/12/2022 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS
6 vrij 20/01/2023 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
7 vrij 10/02/2023 Dominique Stokman Brugtechnieken voor regressie
8 zat 11/02/2023 Dominique Stokman Regressie met innerlijk kindwerk
9 zon 12/02/2023 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
10 vrij 10/03/2023 Dominique Stokman Werken met oppositiedelen
11 zat 25/03/2023 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met delen
12 vrij 14/04/2023 Dominique Stokman Ideomotorische vingersignalen, wensplaatje, werken met waarden
13 zat 20/05/2023 Dominique Stokman Praktijkdag
14 vrij 08/06/2023 of 09/06/2023 Dominique + praktijkbegeleiders Praktijktoets
15 zat 16/06/2023 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, overdracht energetisch, certificering

Verdiepen

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen. 

Extra informatie

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog en hypnotherapeut.

startdatum

2023-09-22

Dagen

15