Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

25 september 2020

Zie verder het lesrooster hieronder

2.864,00 incl. 0% btw

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Er wordt zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch met trance gewerkt.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Bij hypnotherapie past de therapeut trance toe als therapeutische interventie. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep:

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt:

Hypnotherapie maakt gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens het proces in trance. Een hypnotherapeut gebruikt onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien kun je talrijke andere therapievormen integreren in de hypnotherapie. Een hypnotherapeut maakt bijvoorbeeld ook gebruik van gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen:

De opleiding bestaat uit 16 lesdagen. Daarnaast worden er opdrachten gedaan.  Diploma: 30 ECTS.

Les Dag Datum Titel
1 vrij 25/09/2020 Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 vrij 02/10/2020 Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zon 25/10/2020 Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 vrij 20/11/2020 Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
5 zat 28/11/2020 Pijnveranderingstechnieken, pijnreductie
6 zat 19/12/2020 Associëren en dissociëren
7 vrij 22/01/2021 Wensplaatje, focustherapie en ACT
8 vrij 05/02/2021 Brugtechnieken voor regressie
9 zat 06/02/2021 Regressie met innerlijk kindwerk
10 zon 07/02/2021 Regressie en praktijkbegeleiding
11 vrij 12/02/2021 Ideomotorische vingersignalen
12 zon 14/03/2021 Werken met oppositiedelen
13 vrij 26/03/2021 Kinesthetisch werken met delen
14 vrij 21/05/2021 Praktijkdag, sharing
15 vrij 11/06/2021 Praktijk eindtoets, evaluatie
16 vrij 18/06/2021 Uitwisseling en groepswerk, certificering

 

Verdiepen:

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen. 

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog, hypnotherapeut en ervaringsdeskundige. Zij brengt mensen graag weer in verbinding met zichzelf.