Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

september 2022

2.960,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast, zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch voor het begeleiden van een cliënt. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep:

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt:

Tijdens het proces in trance gebruikt een hypnotherapeut onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien kun je talrijke andere therapievormen integreren in de hypnotherapie, bijvoorbeeld gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen:

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen. Daarnaast worden er opdrachten gedaan. Diploma: 30 ECTS.

Verdiepen:

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen. 

Extra informatie

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog, hypnotherapeut en ervaringsdeskundige. Zij brengt mensen graag weer in verbinding met zichzelf.

startdatum

september 2022

Dagen

16