Ga naar de inhoud

Opleiding Hypnotherapie bij PDS

Datum/data

Donderdag 19 september 2024 (Daantje)
Donderdag 3 oktober 2024 (Daantje)
Woensdag 16 oktober 2024 (Dominique)
Donderdag 14 november 2024, online lesdag (Daniel)
Donderdag 21 november 2024 (Daantje)
Donderdag 5 december 2024 (Dominique)
Donderdag 19 december 2024 (Dominique)

1.850,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) kenmerkt zich door terugkerende episodes van buikpijn met een veranderd ontlastingspatroon. Het veroorzaakt vaak langdurig klachten. PDS wordt tegenwoordig gezien als een aandoening van de hersen-darminteractie (gut-brain axis) in plaats van een ‘functionele’ gastro-intestinale aandoening. Het komt in Nederland voor bij 15 tot 20% van de vrouwen en 5 tot 20% van de mannen. Van alle mensen met klachten die passen bij PDS, zoekt 33 tot 50% hulp.

Je kunt PDS behandelen met een:
– Dieetbehandeling (zoals het fodmap dieet)
– Medicamenteuze behandeling
– Psychologische behandeling.
Binnen de psychologische behandeling is met cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie het meeste onderzoek bij PDS gedaan. Je kunt via de psychologische weg lichaamsprocessen (leren) beïnvloeden. Voor patiënten met PDS is een speciaal hypnotherapieprogramma ontwikkeld, Darmgerichte Hypnotherapie, ook wel bekend als het darmmanagementprogramma. Het programma is wetenschappelijk bewezen onder andere door prof. dr. Peter Whorwell en een effectieve methode om mensen met buikklachten te begeleiden. 80% van de mensen met PDS klachten heeft hier baat bij. Vandaar dat steeds meer artsen PDS-patiënten naar een hypnotherapeut verwijzen. Hypnotherapie is aangemerkt als effectieve behandelmethode bij PDS in de NHG richtlijnen (Nederlands Huisartsen Genootschap). PDS-hypnotherapeuten hebben zich in Nederland verenigd in het netwerk Samenwerkende PDS therapeuten

PDS Specialisatie

Wil jij deze effectieve methode ook leren en je specialiseren in PDS in 7 lesdagen? Schrijf je dan in bij ons.

Wanneer je een diploma hebt van een meerjarige vakopleiding hypnotherapie, een door CPION of SNRO erkende opleiding PSBK en ingeschreven bent bij een beroepsvereniging dan kun je je na afronding van deze opleiding direct aansluiten bij de Samenwerkende PDS therapeuten. Wij zijn de enige, actief aangeboden PDS-opleiding in Nederland met aansluiting bij de Samenwerkende PDS-therapeuten. Zij hebben, behalve een diploma van een erkende hypnotherapie opleiding, als minimale aansluitingseis  een PDS-diploma van minimaal 7 dagen, inclusief een supervisietraject met twee cliënten.

Kosten

Kosten 7-daagse inclusief supervisietraject: € 1.850,-, waaronder 2×30 min. supervisie. Dit geeft een diploma en aansluiting bij de PDS-vereniging.
Kosten 7-daagse exclusief supervisietraject: € 1.610,-. Dit traject geeft een certificaat zonder aansluiting bij de PDS-vereniging.
Stuur na je aanmelding s.v.p. een e-mail naar info@hypnos.nl als je je alleen wilt aanmelden voor de opleiding exclusief het supervisietraject.

Studiebelasting/tijdsinvestering

Wanneer je een certificaat wilt halen bedraagt de studiebelasting naast het volgen van de 7 lesdagen het lezen van de reader en een boek, het doen van opdrachten, zoals het schrijven van een kort boekverslag, het maken van een Passieve Imaginatie en 4x intervisie/oefenen in een oefengroep.
Dit traject is 9 EC.

Wanneer je het diploma wilt halen, maak je naast het volgen van 7 lesdagen en bovenstaande opdrachten bovendien twee presentaties, voor cliënten enerzijds en voor verwijzers anderzijds. Je presenteert een van beiden in de laatste les. Daarnaast is er een supervisietraject met 2 cliënten met minimaal 8 tot 12 sessies, inclusief 2×30 minuten supervisie overleg.
Dit traject is 28 EC.

Ingangseis deelname opleiding

Minimaal 1 jaar hypnotherapie.

Docenten, zie ook de extra informatie

Daniel Keszthelyi, maag-darm-leverarts, promotie onderzoek PDS
Daantje de Wit, psycholoog, hypnotherapeut, specialisatie SOLK
Dominique Stokman, medisch bioloog, hypnotherapeut

Deze bijscholing levert 6 punten per dag, dus 42 punten voor 7 dagen. Van deze 42 punten zijn 6 punten tevens PSBK punten.

Globale onderwerpen per lesdag

Dag 1 
Introductie, opzet PDS-opleiding
Medische hypnose, hypnotherapie en PDS
Bio-psycho-sociaal model
Lichaamswerk
Huiswerkoefeningen, klachtmanagement
Psycho-educatie

Dag 2
Pijnbeleving, vicieuze cirkel; angst/emotie-pijnklachten
Klassieke hypnotherapie, inducties
Passieve imaginaties op maat, darmgerichte suggestietherapie, PHS
CGT, gevolgenmodel, overtuigingen

Dag 3
Zelfhypnose
Lichaamstocht
Sociaal Panorama
Andere hypnotherapeutische technieken

Dag 4
NB1. deze dag telt mee als PSBK bijscholing
NB2. deze dag wordt online gegeven.
Wat is PDS, criteria, diagnose, behandelmogelijkheden regulier
PDS als verstoring hersen-darm-as
Autonome zenuwstelsel

Dag 5
Rol voeding en voedingadvies bij PDS
Progressieve relaxatie oefenen
Bodyscan
Casuïstiek

Dag 6
Ego-statetherapie met gedragsdeel (darmgedrag)
Stoelentechniek
Lichaamswerk

Dag 7
Uitleg darmmanagement programma
Presentatie voor cliënten, of verwijzers (huisartsen, MDL-artsen, diëtisten e.a.)
Cliëntervaringen/ PDS-B patiëntenvereniging
Presentatie Samenwerkende PDS therapeuten

Extra informatie

Daantje de Wit

Daantje heeft 28 jaar ervaring als hypnotherapeut. Daarnaast is ze ruim 20 jaar docent en trainer. Tijdens haar master psychologie heeft ze zich verdiept in hypnotherapie en SOLK. Theoretische kennis en praktische ervaring vormen een stevige basis in haar werken. Een aanzienlijk deel van haar cliënten zijn PDS-cliënten. Vanuit deze ervaring geeft ze haar lessen in deze PDS-bijscholing.

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog, hypnotherapeut en ervaringsdeskundige. Ze werkt veel met cliënten met PDS klachten.

Dagen

07

startdatum

2024-09-19

Daniel Keszthelyi

Daniel studeerde geneeskunde in Hongarije en Duitsland. Hij deed promotieonderzoek naar de oorzaken van het Prikkelbare Darm Syndroom. Hij is maag-darm-leverarts (MDL-arts) in Maastricht en Londen. Zijn expertise ligt op het gebied van de Neurogastroenterologie en motoriek, in het bijzonder het Prikkelbare Darm Syndroom, chronische obstipatie, functionele dyspepsie en complexe motoriekstoornissen van het maag-darmkanaal. Hij is lid van de Raad van Advies van de Samenwerkende PDS-therapeuten.