Meteen naar de inhoud

De opleiding praktisch

Opleiding

Wij bieden een vierjarige opleiding op hbo-niveau tot Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut met een diploma van 240 EC. 

Start opleiding

De opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie start elk jaar eind september en loopt door tot half/eind juni.
De lesdagen van de eerste drie jaar van de opleiding vinden plaats op vrijdagen, zaterdagen en/of zondagen en een enkele keer op een donderdag.
De lesdagen van het vierde jaar vinden plaats op donderdagen en zondagen en een enkele keer op een vrijdag of zaterdag.
Gemiddeld zijn er zo’n drie lessen per maand en in principe niet in de schoolvakanties. We maken het rooster in de winter voorafgaand aan het komende opleidingsjaar bekend.

Zie voor een overzicht van de lessen: de roosters

Praktisch werken

Naast de theorie neemt het praktisch werken bij Academie Hypnos een belangrijke plaats in. Hypnotherapie leren toepassen kun je vergelijken met viool leren spelen. Je krijgt les in noten lezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door de viool te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt.

Aan het begin van de opleiding stellen de studenten zelf oefengroepen samen. Deze groepen komen minimaal eens per veertien dagen bij elkaar om praktisch met elkaar te oefenen. We stimuleren studenten om ook eens te oefenen met een andere oefengroep of met studenten uit andere lesjaren.

Tijdens de opleiding besteedt Academie Hypnos aandacht aan supervisie en intervisie.

Leertherapie

Naast het oefenen volg je elk jaar minimaal 5x leertherapie bij een erkend hypnotherapeut, opgeleid bij Academie Hypnos (alleen voor eerste- en tweedejaars studenten), die je zelf kiest. Het is belangrijk dat je een leertherapeut kiest, bij wie je een goed gevoel hebt. Leertherapie is niet bij het lesgeld inbegrepen.

Leertherapie is het ervaren van hypnotherapie en geldt als leerinstrument.

Toetsing

Het eerste opleidingsjaar sluit je af met een schriftelijk tentamen en een praktijktoets.
Het tweede opleidingsjaar sluit je af met twee schriftelijke tentamens en een praktijktoets.
Het derde opleidingsjaar sluit je af met een schriftelijk examen, een praktijkexamen en een afstudeeropdracht. 
Het vierde jaar, sluit je af met een praktijkopdracht.
Wanneer je alle opdrachten succesvol hebt afgerond krijg je het diploma uitgereikt.

In het tweede jaar start je met het schrijven van een afstudeeropdracht dat je afrondt in het derde jaar. Je krijgt een begeleider toegewezen aan wie je vragen kunt stellen en met wie je de voortgang kunt bespreken.

Het hbo-niveau van de driejarige opleiding wordt bevestigd met een examenstuk, een afstudeeropdracht.
De afstudeeropdracht is een praktijkopdracht en een vorm van stage. De student behandelt cliënten zoals een volwaardig hypnotherapeut. De student laat zien dat hij een goede therapeut is en het diploma van Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut waardig is. Het kan gezien worden als start van een specialisatie, wanneer een bepaald thema of een bepaalde hulpvraag uitgewerkt wordt.
Vastlegging op schrift is een belangrijke vaardigheid van de therapeut, onder meer voor psycho-educatie of voor overdracht naar collega’s.

Regels omtrent tentamens en examens kun je nalezen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), dat je ontvangt tijdens de opleiding. Hierin staat ook de evaluatie- en klachtenprocedure. 

Blauw meer

Studiemateriaal

Studiemateriaal, opdrachten en competenties zijn beschreven in de studiewijzer. Deze studiewijzer ontvang je op de eerste dag van de opleiding.

Vrijstellingen

Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meerdere lessen of alleen voor de tentamenvragen uit de opleiding waarvoor je al aantoonbaar voldoende vooropleiding hebt.

Voor specifieke psychosociale basiskennis (PSBK) lessen geldt dat vrijstelling aangevraagd kan worden wanneer je voldoet aan een van beide volgende eisen:

  • Je hebt een door CPION of SNRO geaccrediteerd PSBK diploma
  • Je hebt een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de Psychosociale Basiskennis volgens RBCZ. Zie de rechterkolom in dit overzicht

Vrijstelling voor andere lessen kan worden toegekend als je diploma’s, certificaten, studiemateriaal, curriculum etc. kunt overleggen waaruit blijkt dat je deze lesinhoud elders hebt gevolgd. In overleg kan een aangepast rooster worden samengesteld. Een aanvraagformulier voor vrijstellingen kun je opvragen bij de coördinator van Academie Hypnos en is ook aanwezig in het studentenportaal. De examencommissie geeft advies aan de directeur over de vrijstelling aanvragen die vervolgens de beslissing neemt en de student informeert. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Alvast starten van een praktijk

Je kunt tijdens de opleiding eventueel al starten met een praktijk. Academie Hypnos adviseert echter om dit tijdens het eerste opleidingsjaar nog niet te doen en eerst meer ervaring op te doen. 
NB: Als je de opleiding nog niet hebt afgerond vergoeden de zorgverzekeraars jouw behandelingen nog niet.

* Zie hiervoor ook deze informatie van de overheid.

Studiebelasting, EC

Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 22 lesdagen. Het tweede en derde opleidingsjaar bestaat uit 24 lesdagen. Het vierde jaar bestaat uit 18 lesdagen. De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur met een uitloop naar 17:30 u.

Naast het volgen van de lessen schat Academie Hypnos de studiebelasting in op minimaal één dag of twee dagdelen per week. Uiteraard is dit afhankelijk van hoe snel en efficiënt je zelf bent en hoeveel je bijvoorbeeld extra oefent met elkaar. In zowel het eerste, tweede als derde jaar krijg je een mentor toegewezen.

De studiebelasting bestaat, naast de contacturen en het verwerken van de les, uit:

Studiebelastingsuren (SBU):

Studiebelasting wordt uitgedrukt in EC (ECTS=European Credit Transfer System). Een EC staat voor 28 studiebelastinguren (SBU).

Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.
Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU.
Het bestuderen van literatuur; 6 pagina’s = 1 SBU.
Het schrijven van verslagen en andere werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.

Psychosociale basiskennis (PSBK): 
4 modulen = 50 EC

Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie (registratie CPION hbo-niveau):
Eerste jaar, incl. PSBK = 60 EC
Tweede jaar, incl. PSBK= 60 EC
Derde jaar, incl. PSBK = 70 EC
Totaal driejarige opleiding = 190 EC

De driejarige opleiding geeft een getuigschrift met 190 EC. Met het behalen van dit diploma op hbo-niveau word je ingeschreven bij het Landelijk Register Abituriënten van CPION. Dit is uniek voor een hypnotherapie opleiding in Nederland.

Het vierde jaar (registratie CPION hbo-niveau):
Vierde jaar = 50 EC

Na het afronden van alle vier studiejaren ontvang je een diploma van 240 EC. Hiermee kun je je inschrijven als registertherapeut bij een beroepsvereniging en kun je je AGB-codes aanvragen. Hiermee vergoeden de meeste zorgverzekeraars jouw behandelingen gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Psychosociale basiskennis (PSBK): 
4 modulen = 50 EC

PSBK zit inbegrepen in de driejarige opleiding. Je kunt er ook voor kiezen om het PSBK programma los bij ons te volgen.

hart

Toelatingseisen en studievoorwaarden

Academie Hypnos maakt graag persoonlijk kennis met je wanneer je belangstelling hebt voor de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale Therapie of als je je wilt inschrijven voor de opleiding. Je kunt hier een oriëntatiegesprek voor aanvragen. Dit gesprek is onderdeel van het toelatingstraject.
Dit oriëntatiegesprek kan eventueel plaatsvinden tijdens een open dag of op een ander moment op afspraak. Vraag een oriëntatiegesprek aan via de website of via e-mail

Voor de toelating tot de opleiding dien je minimaal een diploma op havo of mbo-4 niveau te hebben. Als je dit niet hebt, kun je een 21+ toets doen. In het oriëntatiegesprek bespreken we dit met elkaar.
De 21+ toets is een toets op het toelatingsniveau en bevat vragen over de Nederlandse taal, biologie en de maatschappij.
We nemen de toets af op de leslocatie in Voorthuizen. Hier maken we een individuele afspraak voor.
Er zijn geen kosten aan de 21+ toets verbonden.
De uitslag volgt zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde dag en uiterlijk binnen 2 weken.

Als student heb jij ook eigen proceswerk te doen tijdens de opleiding. Als je nog veel eigen proceswerk te doen hebt, is het beter om hier aandacht aan te besteden voordat je aan deze opleiding deelneemt. Overleg dit met de coördinator.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de opleiding.

Voor een overzicht van de kosten en wat wel en niet in het lesgeld inbegrepen is, ga naar kosten opleiding.

Zie hier hoe de opleiding is opgebouwd.

Kijk hier voor de evaluatie en klachtenprocedure.

Liever een kortere opleiding? Kijk dan bij bij- en nascholingen.