Meteen naar de inhoud

De opleiding praktisch

Op deze pagina vind je informatie over:

 

Start opleiding

De drie- en vierjarige Opleiding voor hypnotherapie en psychosociale therapie start elk jaar eind september. Zie voor een overzicht van de lessen: de roosters.

Praktisch werken

Naast de theorie neemt het praktisch werken bij Academie Hypnos een belangrijke plaats in. Hypnotherapie leren toepassen kun je vergelijken met viool leren spelen. Je krijgt les in noten lezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door de viool te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt.

Aan het begin van de opleiding worden oefengroepen samengesteld. Deze groepen komen minimaal eens per veertien dagen bij elkaar om praktisch met elkaar te oefenen.

Tijdens elk opleidingsjaar besteedt Academie Hypnos aandacht aan supervisie en intervisie.

Leertherapie

Naast het oefenen volg je elk jaar ook leertherapie bij een erkend hypnotherapeut, opgeleid bij Academie Hypnos, die je zelf kiest. Het is belangrijk dat je een leertherapeut kiest, bij wie je een goed gevoel hebt. Leertherapie is niet bij het lesgeld inbegrepen.

Leertherapie is het ervaren van hypnotherapie en geldt als leerinstrument.

Toetsing

Het eerste en tweede lesjaar sluit je af met een schriftelijk en een praktijk tentamen en het derde lesjaar met een schriftelijk en een praktijkexamen. Wanneer je alle opdrachten succesvol hebt afgerond krijg je het diploma uitgereikt.

In het tweede jaar start je met het schrijven van een eindwerkstuk dat je afrondt in het derde jaar. Je krijgt een begeleider toegewezen aan wie je vragen kunt stellen en met wie je de voortgang kunt bespreken. Je onderzoekt de invloed van hypnotherapie op een zelfgekozen thema of op de specifieke hulpvragen van je cliënten. Het belangrijkste onderdeel van het eindwerkstuk is het werken met cliënten. Je vergelijkt de resultaten van de cliënten onderling met elkaar en trekt een conclusie over de onderzoeksvraag.

Regels omtrent tentamens en examens kun je nalezen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), dat je ontvangt tijdens de opleiding. Hierin staat ook de evaluatie- en klachtenprocedure. 

Studiemateriaal

Studiemateriaal, opdrachten en competenties zijn beschreven in de studiewijzer. Deze studiewijzer ontvang je op de eerste dag van de opleiding.

Vrijstellingen

Je kunt vrijstelling aanvragen voor één of meerdere lessen uit de opleiding waarvoor je al aantoonbaar voldoende vooropleiding hebt.

Voor specifieke psychosociale basiskennis (PSBK) lessen geldt dat vrijstelling aangevraagd kan worden wanneer je voldoet aan een van beide volgende eisen.

  • Je hebt een door CPION of SNRO geaccrediteerd PsBK diploma
  • Je hebt een diploma van een van de opleidingen die vrijstelling geven voor de Psychosociale Basiskennis volgens RBCZ. Zie de rechterkolom in dit overzicht.


Vrijstelling voor andere lessen kan worden toegekend als je diploma’s, certificaten, studiemateriaal, curriculum etc. kunt overleggen waaruit blijkt dat je deze lesinhoud elders hebt gevolgd. In overleg kan een aangepast rooster worden samengesteld. Een aanvraagformulier voor vrijstellingen kun je opvragen bij de coördinator van Academie Hypnos. De examencommissie geeft advies aan de directeur over de vrijstelling aanvragen die vervolgens de beslissing neemt en de student informeert. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Eigen praktijk

Je kunt tijdens de opleiding eventueel al starten met een praktijk. Academie Hypnos adviseert echter om dit tijdens het eerste opleidingsjaar nog niet te doen en eerst meer ervaring op te doen. Let op: Als je de opleiding nog niet hebt afgerond vergoeden de zorgverzekeraars jouw behandelingen nog niet.

Studiebelasting, EC

Elk opleidingsjaar van de driejarige opleiding bestaat uit 22-24 lesdagen. Naast het volgen van de lessen schat Academie Hypnos de studiebelasting in op minimaal één dag of twee dagdelen per week. Uiteraard is dit ook afhankelijk van hoe snel en efficiënt je zelf bent en hoeveel je bijvoorbeeld extra oefent met elkaar. In zowel het eerste, tweede als derde jaar krijg je een mentor toegewezen.

De studiebelasting bestaat, naast de contacturen en het verwerken van de les, uit:

Een specialisatiejaar, een vierde jaar, bestaat uit minimaal 15 lesdagen. De lesdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Studiebelasting wordt uitgedrukt in EC (ECTS=European Credit Transfer System). Een EC staat voor 28 studiebelastinguren (SBU).

Studiebelastingsuren (SBU):
Het bestuderen van literatuur; 6 pagina’s = 1 SBU.
Het schrijven van werkstukken; 1 geschreven pagina = 8 SBU.
Oefengroepen/werkgroepuren; 1 werkelijk uur = 2 SBU.
Hoorcollege/lesdagen; 1 werkelijk uur = 1,5 SBU.

Driejarige opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie:
Eerste jaar, incl. PSBK = 60 EC
Tweede jaar, incl. PSBK= 60 EC
Derde jaar, incl. PSBK = 70 EC
Totaal driejarige opleiding = 190 EC

Specialisatie, vierde jaar:
Verdiepingsjaar = 50 EC
Psycho-oncologische therapie = 50 EC
NLP-practitioner = 50 EC
Losse modulen = 50 EC

Psychosociale basiskennis (PSBK): 
4 modulen = 50 EC

Toelatingseisen en studievoorwaarden

Academie Hypnos maakt graag persoonlijk kennis met je wanneer je belangstelling hebt voor de drie- en vierjarige opleiding of als je je wilt inschrijven voor de opleiding. Je kunt hier een oriëntatiegesprek voor aanvragen. Dit oriëntatiegesprek kan eventueel plaatsvinden tijdens een open dag of op een ander moment op afspraak. Vraag een oriëntatiegesprek aan via de website of via e-mail.

De minimumleeftijd van toelating is 22 jaar.

Voor de toelating tot de drie- en vierjarige opleiding dien je minimaal een diploma op HAVO of MBO-4 niveau te hebben. Als je dit niet hebt, kun je een 21+ toets doen. In het oriëntatiegesprek wordt dit besproken. De 21+ toets is een toets op het toelatingsniveau en bevat vragen over de Nederlandse taal, biologie en de maatschappij. De toets wordt afgenomen op de leslocatie in Voorthuizen. Hier wordt een afspraak voor gemaakt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De uitslag volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken.

Als student heb jij ook eigen proceswerk te doen tijdens de opleiding. Als je nog veel eigen proceswerk te doen hebt, is het beter om hier aandacht aan te besteden voordat je aan deze opleiding deelneemt. Overleg dit met de coördinator.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de opleiding.

Voor een overzicht van de kosten en wat wel en niet in het lesgeld inbegrepen is, ga naar kosten.

Kijk hier voor de evaluatie en klachtenprocedure.

Liever een kortere opleiding? Kijk dan bij bij- en nascholingen.