Ga naar de inhoud

Afstemmen, volgen en sturen

  Zee met grot

  Een goede hypnotherapeut weet hoe hij zijn cliënten moet begeleiden om een therapeutische verandering te bewerkstelligen. Een verandering waar de cliënt nog lang de vruchten van plukt. Natuurlijk kun je als hypnotherapeut best suggereren: ‘Vanaf nu heb je geen klachten meer’ of eenzelfde boodschap in andere woorden. Maar is dit ethisch verantwoord?

  Als opleiding tot hypnotherapeut denken wij van niet. Wij zien hypnotherapie als een dans tussen de cliënt en de hypnotherapeut. De begeleiding van de therapeut zorgt ervoor dat de cliënt tijdens deze dans in contact is met zijn onbewuste dat de oplossingen herbergt. Door in contact te komen met deze oplossingen is échte verandering mogelijk. Deze verandering is duurzaam en dezelfde problemen zullen zich dan niet weer op een andere manier manifesteren.

  “Een van de grootste vergrijpen in therapie is mensen vertellen wat hun probleem is en wat zij moeten doen om van het probleem af te komen. De volgende is een persoon naar het terrein verdrijven waarop de therapeut denkt dat het probleem ligt. Het ware uitgangspunt is dat het individu precies weet wat het probleem is, omdat hij of zij de oorzaak ervaren heeft.

  Omdat de cliënt de oorzaak weet, kent hij of zij ook de oplossing. Het is onze verantwoordelijkheid om de cliënt bij zijn onderbewuste informatie te brengen, zodat het probleem kan worden opgelost. De kardinale regel is: niet evalueren, ontzenuwen, oordelen, meningen geven, suggereren, vertellen of opdrijven. Vragen.”

  Citaat uit: The interview technique in past-life therapy Trisha Caetano (APTR newsletter, winter 1985)

  Directief is geen synoniem voor verkeerd

  Directief werken is een manier van werken die je met voorzichtigheid moet toepassen in hypnotherapie. Wanneer een hypnotherapeut directief te werk gaat, kan dit een averechts effect hebben. 

  Wanneer je tijdens een hypnotherapeutische sessie op de verkeerde manier directief bent, ontstaat de kans dat de cliënt niet meer helemaal kan functioneren zoals nodig is. Het is dus van belang dat de cliënt de regie heeft en zelf de oplossingen voor zijn problemen in het onbewuste vindt en leert toepassen. Wanneer je autoritaire suggesties en instructies geeft, allerlei dingen voor je cliënt invult, bijvoorbeeld omdat je te veel wilt helpen, wordt ‘directief’ een synoniem voor ‘verkeerd’. 

  Dit wil overigens niet zeggen dat het altijd uit den boze is om enigszins directief te zijn. Je bent immers ook directief bezig wanneer je jouw cliënt volgens afspraak in trance brengt, aanmoedigt om iets te doen dat hij aangeeft nodig te hebben en als je zijn oplossingen bestendigt. En deze interventies helpen de cliënt juist om zijn problemen echt op te lossen.

  Hypnotherapie is een dans 

  Als hypnotherapeut laat je de leiding en de regie bij het onbewuste van de cliënt. Je cliënt draagt immers zelf alle antwoorden bij zich en kan deze in het onbewuste vinden en besluiten de oplossingen toe te passen. Je hoeft hem alleen maar op de juiste manier te begeleiden in zijn proces. Deze begeleiding doe je door af te stemmen, te volgen en te sturen. Een delicate dans tussen jou en je cliënt en zijn onbewuste. 

  Afstemmen in hypnotherapie

  Tijdens de dans heeft het onbewuste van jouw cliënt de leiding. Jij volgt. Afstemmen is volgen. Tijdens het afstemmen voel je de juiste timing aan, past het tempo van je spreken aan, vat samen en controleert regelmatig of je jouw cliënt nog voldoende volgt. Je geeft suggesties om te laten ervaren waar de cliënt nu is, wat hij beleeft of aan het doen is. Je bent dáár waar je cliënt is en vraagt door. Je erkent de emoties van je cliënt en stelt vragen of doet suggesties om de beleving te versterken. 

  Sturen is richting geven

  Om je cliënt verder te kunnen helpen geef je hem richting om een therapeutische verandering teweeg te brengen. Je stimuleert hem om daarheen te gaan waar zijn onbewuste hem heen leidt. Het onbewuste van je cliënt heeft nog steeds de leiding in de dans.

  Je stuurt bijvoorbeeld door hem aan te moedigen zijn gevoelens te uiten, een beleving helemaal te doorvoelen of hem met zijn aandacht te begeleiden naar een belangrijk moment dat met het probleem te maken heeft. Of wanneer hij zelf al tot een oplossing is gekomen, kun je deze nog iets positiever verwoorden of benadrukken. Affirmaties kunnen zo ontstaan.

  Om te sturen pas je hypnotisch taalgebruik toe zodat de cliënt alles makkelijker kan ervaren. Je stuurt op de hulpvraag en het thema. Zo wordt jullie dans een harmonisch geheel dat voor je cliënt de gewenste uitkomst heeft. Hij krijgt inzicht in de situatie, hulpbronnen om er beter mee om te kunnen gaan en keuzevrijheid om er anders mee om te kunnen gaan.

  Een mooie dans uitvoeren

  Om een mooie dans op te voeren op de dansvloer heb je naast gevoel voor timing en ritme ook danspasjes, kennis van de muziek en een mooie danshouding nodig. Bij hypnotherapie is dit niet anders. Je hebt verschillende technieken, kennis en interventies tot je beschikking om de dans goed uit te kunnen voeren.

  Deze kaders zorgen voor houvast voor je cliënt, zodat hij zich elk moment begeleid voelt. Jou helpt het om kennis te hebben van de mogelijkheden, de interventies en vooral hoe en wanneer je ze toepast. Immers wanneer de afstemming goed is, is het aan jou om te sturen, zodat je samen de dans tot een goed einde brengt.