Omgaan met seksueel misbruik

Category Tag

Datum/data

Nader te bepalen

358,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Seksueel misbruik is een fenomeen dat al eeuwen onder de aandacht is en ons ook nu nog dagelijks beroert.

In de tweedaagse bijscholing kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen. De groep maakt een keuze over welke onderdelen worden besproken.

Extra informatie

Coen Sprenger

Coen Sprenger is regressie-en reïncarnatietherapeut. Hij werkt in vijf ervaringsgebieden om met cliënten te komen naar de werkelijke oorsprong van thematieken.
Coen heeft in verschillende functies bij de nationale politie gewerkt onder andere als zedenrechercheur.
Hij verzorgt trainingen bij verschillende bedrijven en gemeenten en werkt als coach en adviseur van managementteams binnen het mkb.

startdatum

Nader te bepalen

Dagen

02