Ga naar de inhoud

Een boek over verslaving en eetstoornissen voor professionals

  Boek van Manja Kamman over verslavingen en eetstoornissen

  Manja Kamman is gespecialiseerd in verslavingen, eetstoornissen en psychotrauma. Ze werkt vanuit haar praktijk in Amsterdam. Daarnaast is ze herstel- en re-integratiecoach en geeft ze lezingen en trainingen. Manja is docent en examinator bij Academie Hypnos.

  In haar boek ‘Ik weet dat je er bent – een integratieve begeleiding bij verslaving en herstel’ beschrijft Manja een vernieuwende, liefdevolle methode om verslavingen en eetstoornissen te behandelen. Het boek heeft als doel de hulpverlening bij verslavingen en eetstoornissen te verbeteren.

  Met haar eigen verhaal als uitgangspunt nodigt Manja professionals uit om naar hun eigen verslavingen te kijken.

  Manja zegt: “Een verslaving gaat niet over een middel. En een eetstoornis niet over eten of gewicht. Verslavingen en eetproblemen komen voort uit een strijd in jezelf en mét jezelf. Uit een gemis. En uit een zoektocht naar wie je werkelijk bent.”

  In ‘Ik weet dat je er bent’ presenteert Manja een liefdevolle, destigmatiserende methode om te werken met verslaving. Dit doet ze vanuit een ongebruikelijke invalshoek.

  Haar methode gaat namelijk niet over het bedwingen, beheersen of bestrijden van ‘ongewenst gedrag’. Het gaat over voelen en verbinden. Verbinden met pijn, met ongemak en kwetsbaarheid.

  Manja Kamman biedt professionals een schat aan doorleefde kennis, handvatten en technieken waarmee zij anderen kunnen begeleiden op hun reis naar vrijheid. Door bovendien bereid te zijn zichzelf te onderzoeken en te laten raken, ontwikkelen zorgverleners de compassie waarmee ze hun cliënten nog beter kunnen begeleiden.

  Manja: “Onze worsteling met kwetsbaarheden is universeel. Verslaving kennen we allemaal. Door dit te erkennen kunnen we als behandelaars een groot verschil maken in hoe wij ons opstellen tegenover cliënten. Zolang we zeggen dat “zij” een probleem hebben, zeggen we in wezen ook dat “wij” dit niet hebben. Dit is niet de realiteit. Door verslaving en trauma te onderzoeken in onszelf, dragen we bij aan vermindering van stigma, angst en ontkenning.”

  Waarom dit boek?

  Tijdens de coronacrisis stroomden de aanmeldingen voor hulp in Manja’s praktijk binnen. Omdat zij deze mensen onmogelijk allemaal zelf kon behandelen, wilde zij hen doorverwijzen.

  Maar… naar wie? Specialistische GGZ-instellingen kampen met lange wachtlijsten. Er zijn veel goede zelfstandige therapeuten en coaches, maar weinige richten zich op verslavingsproblematiek. Zij vinden de materie te ‘heftig’, ‘ingewikkeld’ of weten niet waar te beginnen. Met haar boek hoopt Manja meer professionals te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met deze pijnlijke maar enorm boeiende, veelzijdige en universele thematiek.

  www.manjakamman.nl