Meteen naar de inhoud

Studenten- en docentenevaluatie 2022

  evaluatie 2022

  Met een mooie start van het nieuwe studiejaar kijken we ook met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. 

  Er is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd onder studenten van de driejarige opleiding en docenten. Met mooie uitkomsten die we graag delen. 

  Respons

  De evaluatie van het afgelopen lesjaar is uitgevoerd zowel onder studenten als docenten van de 3-jarige opleiding. De respons was respectievelijk 95% (39 van 41) en 65% (15 van 23). De vragen worden gescoord met ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ en ‘top’. 

  Resultaten

  Zo voelt 87% van de studenten zich goed voorbereid op zijn of haar werk als therapeut. Met name de derdejaars studenten, die tenslotte degenen zijn die binnenkort het veld in gaan, zijn hier heel tevreden over (100%) en ervaren een gedegen opleiding te hebben genoten die hen heeft voorbereid op het vak van hypnotherapeut. 

  De sfeer binnen de groepen neemt een belangrijke plaats in. 72% van de studenten ervaart de sfeer in de lesgroepen en tijdens het oefenen als prettig. De waardering voor het oefenen in de oefengroepen is zelfs 82%. Dit is een cijfermatige vertaling van de band die de studenten met elkaar ontwikkelen en dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen heerst.

  67% van de studenten zegt zeer tevreden te zijn over de opleiding. Ook over de docenten is men over het algemeen zeer tevreden, met name over de hoofddocenten. Aangegeven wordt dat de lessen dan het beste aansluiten bij de te leren stof. De tevredenheid over gastdocenten is ook goed.

  De docenten waarderen de communicatie (100%) en de informatievoorziening vanuit de opleiding (96%).

  Verbeterpunten

  Ook is er een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Een groot deel hiervan is met de verhuizing naar Voorthuizen gerealiseerd. De andere aandachtspunten zijn meegenomen in de nieuwe studiewijzers en lesopbouw.

  Met dank aan alle studenten en docenten die het evaluatieformulier hebben ingevuld. 

  Erkenning door CPION

  Het wordt van ons als opleider verwacht om een uitgebreide evaluatie af te nemen onder studenten en docenten. Wij doen dit jaarlijks. We bespreken de uitkomsten intern, met de adviescommissie en we rapporteren dit naar de accrediterende instelling CPION. We doen dii om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Belangrijker nog is dat onze studenten tevreden zijn over de opleiding en zich een volwaardig therapeut voelen op het moment dat ze de opleiding afronden.

  Hieronder nog een aantal opmerkingen van studenten met betrekking tot de evaluatie

  ‘Ik vind de opleiding heel divers en we leren zo veel wat we meteen in de praktijk kunnen inzetten.’ 

  ‘Boven verwachting. Erg kundig en uitgebreid.’ 

  ‘Als ik het vergelijk met andere particuliere HBO opleidingen dan wordt er een goede solide basis gelegd om straks als therapeut aan de slag te kunnen gaan.