Op de website worden veel technieken en methodes genoemd. In hoeverre leer je deze allemaal goed toepassen?

In de les leer je de theoretische en de praktische kant van de technieken en methodes. Doordat je deze ook allemaal oefent en blijft oefenen, leer je ze allemaal goed toepassen. Het vak van hypnotherapeut kun je alleen goed leren wanneer je oefent.