Vallen de vergoede consulten in de basisdekking of in de aanvullende verzekering?

Consulten worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Meestal geldt er een maximale vergoeding per consult. Dit verschilt individueel. Het heeft geen invloed op het eigen risico.