Ga naar de inhoud

Welke accreditaties zijn echt belangrijk? En waarom?

  Aspirant studenten kiezen voor onze Registeropleiding, omdat het allereerst kwaliteit en volledigheid waarborgt. Onze Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie is bovendien inclusief Psychosociale Basiskennis (PSBK). Dit betekent dat jouw behandelingen na diplomering deels vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering.

  Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, aangezien er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan.

  Academie Hypnos is een registeropleiding

  Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, heeft de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie van Academie Hypnos geregistreerd als officiële registeropleiding op hbo-niveau.

  CPION heeft een opleidingendatabank waarin een kwalitatieve selectie aan opleidingen is opgenomen. Het gaat om zogenaamde Registeropleidingen, waarvan de relevante aspecten zijn getoetst door commissies van onafhankelijke deskundigen in opdracht van de stichtingen SPWO, SPHBO, SHO, SPMBO of SPEN. Daarnaast is ten aanzien van de registeropleidingen een systeem van permanente kwaliteitsbewaking en -verbetering van toepassing.

  Hiermee onderscheiden de Registeropleidingen zich in kwalitatieve zin van de overige opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predikaat, dat alleen door een van voornoemde stichtingen kan worden verleend.

  Alle deelnemers die een Registeropleiding hebben gevolgd en een diploma hebben behaald, worden opgenomen in het Landelijk Register Abituriënten dat CPION mede namens de 5 stichtingen, maar ook in opdracht van beroepsverenigingen bijhoudt.

  PSBK

  CPION accrediteert daarnaast ook het PSBK programma. Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

  Hbo of hbo conform/hbo-niveau?

  Hbo conform of hbo-niveau is niet precies hetzelfde als hbo. Hbo’s zijn reguliere hbo-opleidingen, zoals InHolland, HvA, Hogeschool Rotterdam etc. Deze reguliere hbo-opleidingen zijn ingeschreven bij CROHO.
  Een registeropleiding in het CAM-veld, Complementary and Alternative Medicine, is geen hbo en ook geen bachelor degree. Een registeropleiding in het CAM-veld kan wel hbo-conform worden geaccrediteerd. Hbo-conform is dus niet hetzelfde als een hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het werkelijke hbo toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

  Concluderend:

  Afwegend bij welke opleiding je opgeleid wil worden is het belangrijk dat het PSBK programma geaccrediteerd is door een daartoe bevoegde stichting, zoals het onafhankelijke SHO, onderdeel van CPION of SNRO.

  Belangrijk is bovendien dat je je goed voelt bij de inhoud, integriteit en kwaliteit van de opleiding.

  Tag: Algemeen