Welke accreditaties zijn echt belangrijk?

Aspirant studenten kiezen voor een registeropleiding, omdat dit betekent dat hun behandelingen na diplomering deels vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Academie Hypnos krijgt regelmatig de vraag welke accreditaties werkelijk van belang zijn, aangezien er verschillende typen accreditaties lijken te bestaan.

Accreditatie registeropleiding:
CPION, Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland is een onafhankelijke organisatie en accrediteert registeropleidingen op basis van het PSBK programma. Daarnaast is er nog één andere aanbieder die het PSBK programma accrediteert, SNRO, Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs.
Voor dit PSBK programma gelden landelijke richtlijnen, de PLATO richtlijnen. PLATO staat voor: Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. Op basis van deze accreditatie vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.
CPION vertegenwoordigt meerdere stichtingen. Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO), onderdeel van CPION, heeft de opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie van Academie Hypnos geregistreerd als officiële registeropleiding op Hbo-niveau.

Opleidingsaccreditatie:
Daarnaast bestaat sinds kort voor opleidingen de mogelijkheid om een extra opleidingsaccreditatie aan te vragen op Hbo-niveau. Dit voegt voor het niveau van de opleiding niets toe. Deze accreditatie is namelijk ook Hbo-conform, oftewel Hbo-niveau.

CPION doet momenteel geen opleidingsaccreditatie, omdat er tot op heden geen eensluidend beeld is bij een beroepsprofiel dat gedragen moet worden door de hele beroepsgroep en de beroepsvereniging(en).
Verschillende andere accreditatie instituten voor beroepsscholingen, zoals SKB, SNRO en KTNO voeren een eigen (opleidings)accreditatie uit. Daarmee wordt de opleiding gecertificeerd door een dergelijk instituut en ontvangt het een eigen keurmerk van het gekozen instituut. Deze accrediterende instituten hanteren hun eigen richtlijnen.

Veel opleidingen gaan over naar een vierjarige opleiding tijdens de opleidingsaccreditatie. Momenteel is het geen eis vanuit de wetgever of de zorgverzekeraar dat een registeropleiding uit vier jaar, oftewel 240 EC, moet bestaan.

Bij Academie Hypnos bestaat de mogelijkheid om een driejarige of een vierjarige opleiding te doen.
Op dit moment is Academie Hypnos in voorbereiding voor een dergelijke opleidingsaccreditatie.

Hbo of Hbo conform/Hbo-niveau?
Hbo conform/Hbo-niveau is niet precies hetzelfde als Hbo. Hbo’s zijn reguliere Hbo-opleidingen, zoals InHolland, HvA, Hogeschool Rotterdam etc. Deze reguliere Hbo-opleidingen zijn ingeschreven bij CROHO.
Een registeropleiding in het CAM-veld, Complementary and Alternative Medicine, is geen Hbo en ook geen bachelor degree.
Een registeropleiding in het CAM-veld kan Hbo-conform worden geaccrediteerd. Hbo-conform is niet hetzelfde als een Hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het Hbo-niveau toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

Concluderend:
Afwegend bij welke opleiding je opgeleid wil worden is het belangrijk om te weten of het PSBK programma geaccrediteerd is door een daartoe bevoegd accreditatie bureau, zoals het onafhankelijke CPION. 
Belangrijk is bovendien dat je je goed voelt bij de inhoud, integriteit en kwaliteit van de opleiding.