Ga naar de inhoud

Worden de lessen ook online gegeven?

  Hypnos biedt praktijkgericht onderwijs aan. Het beleid is dat studenten naar de les komen zodat ze de inhoud van de les beter tot zich kunnen nemen en de vaardigheden kunnen leren en oefenen en daardoor een goede therapeut kunnen worden.

  Hypnotherapie is mensenwerk waarbij het belangrijk is om elkaar te zien en aan te voelen. Het is een vaardigheid die veel beoefend moet worden voordat dit op cliënten die kwetsbaar zijn mag worden toegepast. Het is niet alleen maar cognitieve kennis dat je leert. Je leert vaardigheden toepassen. In de les oefen je met elkaar, je krijgt feedback van de docent en van anderen. Het diploma bij Hypnos staat ervoor dat je de juiste kennis maar vooral ook de vaardigheden in huis hebt om hypnotherapie te beoefenen. 

  Je leert allerlei technieken en methoden. Je leert iemand in trance te brengen, te begeleiden, interventies te doen en weer uit trance te halen. Non-verbale communicatie is verreweg het allergrootste deel van je communicatie en heeft direct invloed op de effectiviteit van je behandelingen. Als hypnotherapeut is het belangrijk om de non-verbale reacties en tranceverschijnselen van de ander te zien. Deze zijn niet alleen te zien aan het gezicht, dat online vaak nog wel enigszins goed zichtbaar is, maar in de hele houding en het voorkomen van de cliënt. Daardoor valt veel informatie weg tijdens online werken. Als startend hypnotherapeut heb je deze informatie zeker nodig om het vak goed te leren.

  Als je online oefent, krijg je minder feedback op je handelen, omdat een deel gewoon niet overkomt online. Hierdoor kun je gewoontes ontwikkelen in je therapeutschap die niet helpend zijn voor de ander of zelfs averechts kunnen werken. De kans dat je niet alles ziet wat er bij de ander gebeurt, dat je iemand niet helemaal goed uit trance haalt, dat de verbinding plotseling uitvalt midden in een belangrijk stuk etc. is reëel voor mensen die online oefenen. In onze praktijkgerichte opleiding is het ook belangrijk om te werken aan overdracht en tegenoverdracht, dat komt makkelijker aan de oppervlakte als je elkaar ziet, met elkaar werkt en met meerdere mensen contact hebt.

  Ook het met elkaar volgen van een theoretische of praktische les, het makkelijk vragen kunnen stellen, het je kwetsbaar op kunnen stellen, het gezien worden als student, het zelf ervaren, het over het geleerde overleggen en discussiëren zijn allemaal belangrijke waarden die maken dat we de lessen niet online aanbieden.

  Hierbij komt nog het aspect van veiligheid en privacy. Aangezien we werken met echte casussen en met wat er is en niet met verzonnen situaties, kan het onveilig aanvoelen als er iemand online meedoet vanuit een andere plek.

  Hypnos blijft de lessen live en op locatie geven. Hierdoor word jij optimaal voorbereid op jouw taak als (hypno)therapeut.

  Indien er een vergelijkbare situatie ontstaat zoals tijdens de covid-19, de corona pandemie, volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en de RIVM. Dit betekent dat we samenkomen wanneer het kan, met een groepsgrootte die haalbaar is in het pand. We volgen met elkaar de hygiëne maatregelen die we krijgen aangereikt van het RIVM. Als de richtlijnen dit eisen kunnen bepaalde lessen online plaatsvinden. Aangezien we praktijkgericht onderwijs aanbieden mogen we in de meeste gevallen op locatie les blijven geven.

  Tag: Algemeen