Ga naar de inhoud

Werken met de fasen van rouw

  Rouw is een diepgaand en persoonlijk proces waarbij geen ‘one size fits all’ aanpak van toepassing is. Binnen de hypnotherapie zijn er verschillende technieken en methoden inzetbaar. Een van deze methoden is het werken met delen. Het werken met emotiedelen ligt voor de hand om de persoon te helpen begrip te krijgen voor de verschillende emoties die meespelen in deze moeilijke periode.

  Een andere manier om de persoon te ondersteunen in het rouwproces is om de fasen van rouw op te stellen als innerlijke delen.

  De fasen van rouw

  Elisabeth Kübler-Ross is pionier op het gebied van rouw en introduceerde de bekende vijf fasen van rouw, om te beschrijven waar een persoon in het rouwproces mogelijk mee te maken krijgt: ontkenning, woede, onderhandelen, verdriet en acceptatie. Deze fasen zijn niet lineair en kunnen door individuen op verschillende manieren en in verschillende volgordes en lengte worden ervaren.

  Ontkenning

  In de fase van ontkenning kan een persoon de realiteit van het verlies moeilijk accepteren. Hypnotherapie helpt bij het identificeren van innerlijke delen die vastzitten in ontkenning, waardoor deze delen geleidelijk de realiteit van de situatie kunnen gaan erkennen.

  Woede

  De woede fase kenmerkt zich door gevoelens van frustratie en onrecht. Het innerlijke deel dat woede vasthoudt, kan in een hypnotherapeutische sessie aandacht krijgen zodat de cliënt deze gevoelens op een veilige manier kan uiten en verwerken.

  Onderhandelen

  Tijdens de fase van onderhandelen probeert de persoon vaak te onderhandelen voor een terugkeer naar hoe dingen waren. De cliënt koestert hoop en onrealistische wensen ten aanzien van de overleden dierbare. Dit innerlijke deel houdt vast aan de illusie dat de dierbare nog terug kan keren en het kan helpend zijn om dit deel te troosten en een nieuwe taak te geven.

  Verdriet

  In de verdriet fase voelt de cliënt zich vaak diep verdrietig en hopeloos. Als er niet voldoende ruimte is voor het verdriet kan een persoon zelfs somber of zelfs depressief worden. Hypnotherapie ondersteunt door het verdriet en sombere gevoelens ruimte te bieden waarin deze gevoelens er mogen zijn zonder oordeel.

  Acceptatie

  De laatste fase, acceptatie, is het begin van het aanvaarden van het verlies. Dit deel kan de cliënt helpen om tot een harmonieuze integratie van alle emotiedelen te komen, wat leidt tot een dieper begrip, verwerking en acceptatie van het verlies.

  Waarom werken met delen?

  Elk deel van het zelf van de cliënt heeft een belangrijke taak en verdient zorg een aandacht. Door elk deel te erkennen en ermee te communiceren kunnen alle fasen van rouw natuurlijk verlopen en kan de cliënt meer begrip en compassie voor zijn innerlijke delen voelen.

  Werken met emotiedelen binnen hypnotherapie biedt een unieke benadering voor het verwerken van rouw. Dit proces biedt niet alleen een diepgaande manier van werken met rouw, maar bevordert ook de persoonlijke groei en emotionele genezing.