Ga naar de inhoud

Academie Hypnos ontvangt het NRTO-keurmerk

  NRTO keurmerk

  Academie Hypnos heeft op 24 augustus 2022 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit van de organisatie in de private opleidingenmarkt.

  Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. 

  Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Academie Hypnos voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee toont een opleider aan dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

  “Met het behalen van dit keurmerk hebben we weer een volgende belangrijke stap gezet naar professionalisering” aldus Dominique Stokman, directeur.

  Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder.

  Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche.

  Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder. 

  Academie Hypnos biedt de opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie. Daarnaast verzorgt Hypnos ook bij- en nascholingen voor afgestudeerden.