Ga naar de inhoud

Uitkomsten Cliënttevredenheidsonderzoek NBVH 2021

  clienttevredenheidsonderzoek

  Vorig jaar startte de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met een cliënttevredenheidsonderzoek. Het doel was feedback van cliënten te verzamelen en  de tevredenheid te meten voor kwaliteitsverbetering. De resultaten laten zien hoe cliënten de hypnotherapie door NBVH-therapeuten waarderen. 

  Waardering

  De cliënten waardeerden de therapie met het cijfer 8,5. Maar liefst 42% van de cliënten gaven zelfs het cijfer 10. Ook als de klacht zelf niet (helemaal) opgelost was, waren de cliënten toch tevreden, doordat ze zich gezien en gehoord voelden. Cliënten zien de deskundigheid van de therapeut en de ingezette methodiek of interventies als de twee belangrijkste redenen voor het slagen van de therapie. Dit wordt gevolgd door de twee factoren: het inlevingsvermogen en de respectvolle houding van de therapeut.

  Veranderingen

  Voorbeelden van veranderingen die cliënten ervaren hebben, zijn:

  • Het heeft me enorm geholpen, op meerdere vlakken. 
  • Ik heb meer controle over mezelf, ik ben minder emotioneel, minder perfectionistisch.
  • Ik slaap beter. Ik voel me rustiger, tevredener, minder gespannen, relaxter.
  • Ik heb meer durf en levensenergie.
  • Ik heb meer balans, meer innerlijke rust, meer zelfvertrouwen.
  • Ik voel me positiever, vrolijker, een ander mens. 
  • Ik heb meer inzicht in mijn eigen proces, in oorzaak en aanpak. Ik heb mogelijkheden om verder te gaan. 
  • Ik ben 10 kg afgevallen.
  • Ik kan zelfstandig op de snelweg rijden.
  • Ik heb minder last van pijn.

  Deze vorm van therapie is voor het overgrote merendeel van de cliënten waardevol en draagt bij aan de kwaliteit van hun leven.

  Citaat cliënt: “Ik kan niets anders verzinnen dat zoveel inzicht en rust zou hebben gegeven.”

  Het onderzoek liep van februari 2021 t/m januari 2022. Er namen 12 verschillende therapeuten aan deel en 116 cliënten wilden meedoen. Van deze groep cliënten reageerden 74 cliënten (respons van 64%) door het invullen van een uitgebreide vragenlijst. 

  De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

  De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) is een vereniging voor psychosociaal therapeuten met specialisatie hypnotherapie. De NBVH behartigt de belangen van haar leden en heeft als doel het toegankelijk maken van hypnotherapie voor iedereen in Nederland.

  Gespecialiseerd in hypnotherapie

  NBVH-therapeuten zijn gespecialiseerd in de toepassing van hypnotherapie. Dit is een behandelmethode waarbij de therapeut trance (oftewel hypnose) gebruikt om op onbewust niveau veranderingsprocessen in gang te zetten die de klacht(en) oplossen of verminderen.

  Hypnotherapeuten werken vrijwel nooit met vaste protocollen. Ze beschikken over verschillende interventies, technieken en methodes die zij naar eigen inzicht op een flexibele manier en in samenspraak met de cliënt toepassen. Uitgangspunt van deze belangrijke vaardigheid is dat wordt aangesloten bij wat de cliënt in de loop van de therapie nodig heeft.

  Minimaal 3 jaar hbo

  De NBVH-therapeuten hebben minimaal een driejarige opleiding op hbo-niveau gevolgd bij een van de door de NBVH geaccrediteerde beroepsopleiders. Ook voldoen zij aan strenge kwaliteitseisen, zoals verplichte nascholing, intervisiebijeenkomsten en visitatie van de praktijk ter beoordeling van de vereniging.

  Bron: De kwaliteit van therapie bij NBVH-therapeuten. Beoordeeld door cliënten in 2021. Leden van de vereniging kunnen de uitgebreide rapportage lezen op de website van de NBVH, via het ledenportaal.