Ga naar de inhoud

Voortbestaan van Academie Hypnos

  Barbelo Uijtenbogaardt

  De afgelopen paar maanden hebben – nadat de vorige overname van Academie Hypnos onmogelijk bleek – 8 geïnteresseerden zich gemeld om Academie Hypnos over te nemen. Samen met de staf hebben wij gekeken naar de meest geschikte persoon of instantie.

  Het ondernemersplan van Dominique Stokman bleek zo goed dat wij met haar verder in gesprek zijn gegaan. Deze dagelijkse persoonlijke gesprekken hebben in 3 weken, zowel inhoudelijk als juridisch, geresulteerd in een getekend akkoord op 30 april 2018. Dit bijzonder heuglijke feit willen wij hier met jullie delen: Academie Hypnos blijft bestaan.

  Dominique Stokman is medisch bioloog en 1e graads docent. Dominique blijkt integer, betrouwbaar, doortastend, initiatiefrijk, capabel en zeer enthousiast te zijn. De overname ging hierdoor prettig en vlot.

  De afspraak is dat Dominique de Academie in stappen overneemt. Een jaargang per jaar. Dit houdt in dat Dominique nu de bij- en nascholing en het 1e jaar 2018-2019 organiseert, waar zij ook eigenaar van is.

  Dus als je bij- en nascholing wilt geven of ideeën hebt over onderwerpen, laat haar dit weten: dominique@hypnos.nl of dominique@hypnos.org. Ook als je aan iemand de opleiding wilt aanraden – heel graag zelfs – geef dit emailadres dan door.

  De staf, docenten, examinatoren en ik zijn heel blij met deze ontwikkeling: Hypnos blijft bestaan. Dominique huurt vanaf 1 augustus 2018 het pand aan de Herenstraat 64A 1hg (dus niet beneden).

  Voor ondergetekende betekent dit dat ik nog een seizoen de ruimte boven huur van Dominique en hier nog een jaar het 2e en 3e jaar in het 3e jaar coördineer, zoals ik ook van plan was in de eerder geplande afbouw. Dit betekent dat de studenten die in 2019 het 2e jaar volgen bij Dominique aanschuiven. Hieruit kun je concluderen dat ik nog een jaar aanblijf bij de Academie met gedeeltelijk eigendom en dat ik er volgend jaar uitstap.

  Wel geef ik nog familieopstellingen komend seizoen (ik laat nog weten of ik dit nog meerdere seizoenen geef) en ik geef nog 1 keer relatietherapie in de 6-daagse opleiding. Masterjaar geef ik nog enkele jaren. Je hoort nog hoe lang, ik verwacht in overleg met Dominique nog een jaar of drie.

  Driewerf HOERA!!!!