Ga naar de inhoud

Waarom je je medestudent niet hoeft te troosten

  Tijdens de opleiding tot hypnotherapeut verwachten wij van onze studenten dat zij met elkaar oefenen. Alle methoden moeten zij minimaal één keer als therapeut begeleiden en één keer geoefend hebben als cliënt. Zij oefenen veelvuldig met elkaar om hun therapeutische vaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen. Tegelijkertijd zijn zij zelf als het ware in therapie, waarbij zij persoonlijke stukken inbrengen. Dit gaat niet zonder kwetsbaar te zijn en dit brengt emoties met zich mee.

  De therapeut in de reddersrol

  Een natuurlijke neiging die wij als empathisch mens hebben, is de behoefte om te troosten bij verdriet. Ondanks dat dit goed bedoeld is, stap je hiermee onbewust in de rol van de redder, wat in de rol van therapeut niet wenselijk is.

  De onbewuste boodschap die van het troosten uit kan gaan is: ‘Jij kunt je eigen verdriet niet dragen, je hebt daar mijn hulp bij nodig.’  Het herkennen en begrijpen van deze dynamiek is van belang in de opleiding tot hypnotherapeut, omdat we juist de autonomie van onze cliënt willen stimuleren. We willen dat de persoon die hulp vraagt, het gevoel krijgt dat hij zelf in staat is om zijn emoties te reguleren en zichzelf kan troosten.

  Troosten als tegenoverdracht

  Het willen troosten kan ook een vorm van tegenoverdracht zijn, waarbij degene die troost, onbewust reageert op zijn eigen onopgeloste emoties. Verdriet en pijn zien bij anderen kan eigen pijn activeren en het vereist zelfkennis om neutraal te kunnen blijven in relatie tot de ander.

  Deze neutraliteit betekent dat je als therapeut ruimte kunt maken voor de zelfredzaamheid van de cliënt en blijft vertrouwen op (het onbewuste van) de cliënt en in het proces. Het maakt geen verschil of deze cliënt een echte cliënt is of je medestudent.

  Groeien als mens en als therapeut

  Onze opleiding tot Hypnotherapeut en Psychosociaal therapeut biedt een unieke kans voor persoonlijke en professionele groei. Het herkennen van de neiging om in de reddersrol te stappen, het begrijpen van overdracht en tegenoverdracht en het waarderen van een neutrale houding zijn essentiële vaardigheden voor iedere hypnotherapeut.

  Deze vaardigheden zorgen niet alleen voor een dieper begrip van menselijke emoties en interacties, maar verhoogt ook de effectiviteit van de hypnotherapie sessies. Door een stap terug te doen en ruimte te laten ontstaan, ondersteunen we de cliënt-student in zijn kracht en bieden we een omgeving waarin heling en groei kunnen plaatsvinden.

  Met onze opleiding op hbo-niveau ontwikkel je jezelf tot volwaardig, bekwaam en zelfstandig hypnotherapeut en psychosociaal therapeut.