Hypnotherapie voor de Zorgprofessional

Datum/data

24 september 2021

Zie verder het lesrooster hieronder

2.864,00 incl. 0% btw

Beschrijving

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de hypnotherapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Er wordt zowel gedragstherapeutisch als psychoanalytisch met trance gewerkt.

Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest. De therapeut kan deze toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van het bewustzijn: het onbewuste.

Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Bij hypnotherapie past de therapeut trance toe als therapeutische interventie. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Deze staat van diepe ontspanning heet ook wel hypnose.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie en kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Doelgroep:

Zorgprofessionals zoals (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, counselors, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, tandartsen die hypnotherapeutische technieken willen aanleren voor het begeleiden van patiënten/cliënten met klachten van psychische en psychosomatische aard. Ervaring met hypnose of trance is niet nodig.

Technieken en methoden waar een hypnotherapeut mee werkt:

Hypnotherapie maakt gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens het proces in trance. Een hypnotherapeut gebruikt onder meer regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en NLP. Bovendien kun je talrijke andere therapievormen integreren in de hypnotherapie. Een hypnotherapeut maakt bijvoorbeeld ook gebruik van gesprekstherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT en mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever. Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat. Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Lesdagen:

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen. Daarnaast worden er opdrachten gedaan. Diploma: 30 ECTS.

Rooster is onder voorbehoud

Les Dag Datum Titel
1 vrij 24/09/2021 Dominique Stokman Kennismaking, opdrachten, oefengroepen, huisregels, hypnotisch taalgebruik, PP
2 zat 02/10/2021 Dominique Stokman Trance- en hypnotische verschijnselen, inducties, PP, afstemmen en sturen
3 zon 17/10/2021 Sjaak de Coninck Representatiesystemen, ankeren, posthypnotische suggesties en future pacing
4 vrij 19/11/2021 Dominique Stokman Geleide fantasie, inhoud- en processuggesties en ik-versterkende technieken
5 zon 19/12/2021 Maria Franzi Föllmi Pijn, pijnveranderingstechnieken, pijnreductie, ALTIS
6 zat 22/01/2022 Maria Franzi Föllmi Associëren en dissociëren
7 vrij 04/02/2022 Dominique Stokman Brugtechnieken voor regressie
8 zat 05/02/2022 Dominique Stokman Regressie en innerlijk kindwerk
9 zon 06/02/2022 Dominique + praktijkbegeleiders Regressie en praktijkbegeleiding
11 vrij 11/02/2022 Dominique Stokman Werken met oppositiedelen
12 vrij 18/03/2022 Dominique Stokman Kinesthetisch werken met delen
10 vrij 01/04/2022 Dominique Stokman Ideomotorische vingersignalen Wensplaatje, werken met waarden
13 zat 21/05/2022 Dominique Stokman Praktijkdag
14 vrij 10/06/2022 Dominique + praktijkbegeleiders Praktijk eindtoets, evaluatie
15 zat 18/06/2022 Dominique Stokman Uitwisseling en groepswerk, overdracht energetisch, certificering

 

Verdiepen:

Wanneer je na dit jaar interesse hebt om de aangeleerde vaardigheden te verbreden en te verdiepen kan dit met de volgende hypnotherapeutische technieken en methoden. Deze kun je naar keuze volgen. 

Extra informatie

Dominique Stokman

Dominique is medisch bioloog, hypnotherapeut en ervaringsdeskundige. Zij brengt mensen graag weer in verbinding met zichzelf.

startdatum

2021-09-24

Dagen

16