De opleiding inhoudelijk

Doelstelling

De doelstelling van Academie Hypnos is jou op te leiden tot volwaardig en zelfstandig hypnotherapeut en psychosociaal therapeut op hbo-niveau.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die graag therapeutische begeleiding wil geven op een diepgaand niveau. Mensen met verschillende achtergronden en verschillende leeftijden komen deze opleiding doen. Iedereen brengt iets mee in de vorm van bijvoorbeeld levenservaring, kennis, kunde, het stellen van goede vragen, humor. Dit verrijkt en verdiept de leerervaring nog meer.

Verwachting

Academie Hypnos verwacht van studenten dat ze zich ontwikkelen, zowel op therapeutisch als op persoonlijk gebied. De student moet een proces durven aangaan waarbij hij zijn eigen blokkades en worstelingen los kan laten. Hierdoor staan deze blokkades of overtuigingen straks niet in de weg in het contact met cliënten.

En… dat ze met heel veel passie en plezier het vak van hypnotherapeut gaan uitoefenen!

Drie of vier jaar

Academie Hypnos start elk jaar in september de driejarige opleiding Hypnotherapie en psychosociale therapie. Zie studieprogramma. Deze opleiding is inclusief psychosociale basiskennis (PSBK). Na deze driejarige opleiding ben je volwaardig en zelfstandig hypno- en psychosociaal therapeut. Met dit diploma kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging en vergoeden zorgverzekeraars de door jou uitgevoerde behandelingen. Zie Erkenning.

Je kunt ook kiezen voor de vierjarige variant van de opleiding. Na afloop of al tijdens de driejarige opleiding kies je hier je eigen specialisatie voor, zoals Psycho-oncologische therapie, NLP-practitioner, een verdiepingsjaar of bij- en nascholingen en korte opleidingen naar keuze. Afhankelijk van wat je kiest kun je dus ook een vierjarige opleiding afronden in drie jaar. Zie algemene informatie specialisaties.

Psychosociale therapie

In de opleiding leer je een groot aantal therapeutische technieken en methoden die je nodig hebt om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance.

Welke technieken leer je?

Je leert methoden als regressie met innerlijk kindwerk, reïncarnatie, visualisaties, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), toegepaste mindfulness, toegepaste Emotional Freedom Techniques (EFT), toegepaste Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), gesprekstechnieken, onderdelen uit neuro linguïstisch programmeren (NLP), Gespreks- en Cognitieve Gedragstherapie.

Door verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces kan bijvoorbeeld een verschijnsel als (fantoom)pijn gereduceerd worden of zelfs verdwijnen. Ook kan het dat relaties ineens soepeler verlopen, creativiteit de ruimte krijgt en capaciteiten onbelemmerd vrijkomen. Als een cliënt zich energetisch losmaakt van zijn ouders kan hij gaan spreken en handelen zoals hij zelf wil.

Academie Hypnos laat je kennismaken met reïncarnatie. Uitgangspunt van deze methode is dat gebeurtenissen die in een vorig leven plaatsvonden van invloed kunnen zijn op het huidige leven. Soms wordt een sessie als reïncarnatiesessie ervaren, terwijl het een metafoor is voor het huidige leven. De cliënt zoekt een indirecte weg daar waar de directe te confronterend zou kunnen zijn.

Vanuit een breed spectrum van psychosociale therapie leer je het toepassen van hypnotherapie en het therapeutisch omgaan met verslavingen, depressies, angsten, innerlijke conflicten, relationele problemen, jeugdtrauma’s, rouwprocessen, het niet lekker in je vel zitten en nog vele andere problematiek. Ook kun je jouw eigen stijl ontwikkelen en je specialiseren in de onderwerpen waar jouw belangstelling vooral naar uitgaat.

De psychosociale therapie omvat aspecten uit:

De psychosociale therapie bij pijn, ziekte en sterven (zie ook de specialisatie: Opleiding Psycho-oncologische therapie) heeft als uitgangspunt dat de cliënt zichzelf lichamelijk en geestelijk kan beïnvloeden door hoe hij zich voelt, denkt en omgaat met zichzelf en anderen. Je leert hierbij onder andere gebruik te maken van visualisatie-, ontspannings- en ademhalingstechnieken, future pacing, ankertechnieken en energetisch werk. Ook leer je werken met persoonlijkheidsdelen, losmakingsrituelen, NLP en aspecten uit de cognitieve therapie en EFT. Door contact te maken met de pijn en de ziekte in zichzelf kan een cliënt inzichten krijgen, waardoor de pijn kan verminderen en de ziekte draaglijker kan worden. Ons zenuwstelsel is medisch een vertrouwd stelsel, maar op dit terrein zijn nog vele vragen. We komen steeds meer te weten over hoe onze hersenen functioneren, maar er valt nog steeds veel te ontdekken over hoe de interacties verlopen tussen hersenen, hormoonstelsel en onze emoties.

Kijk hier voor praktische informatie over de opleiding.

Doe je liever een kortere cursus? Kijk dan bij bij- en nascholingen.