Meteen naar de inhoud

De opleiding inhoudelijk

Doelstelling

De doelstelling van Academie Hypnos is om jou op te leiden tot volwaardig en zelfstandig hypnotherapeut en psychosociaal therapeut op hbo-niveau.

Doelgroep

De opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie is bedoeld voor iedereen die therapeutische begeleiding wil geven op een diepgaand niveau. Mensen met verschillende achtergronden en verschillende leeftijden komen deze opleiding doen. Iedereen brengt iets mee in de vorm van bijvoorbeeld levenservaring, kennis, kunde, het stellen van goede vragen en/of humor. Dit verrijkt en verdiept de leerervaring nog meer.

Verwachting

Academie Hypnos verwacht van studenten dat ze zich ontwikkelen, zowel op therapeutisch als op persoonlijk gebied. De student moet een proces durven aangaan waarbij hij zijn eigen blokkades en worstelingen los kan laten. Hierdoor staan deze blokkades of overtuigingen straks niet in de weg in het contact met cliënten.

En… dat ze met heel veel passie en plezier het vak van hypnotherapeut gaan uitoefenen!

De opleiding

Academie Hypnos start elk jaar in september de Opleiding Hypnotherapie en Psychosociale therapie. Zie studieprogramma.

De opleiding is opgebouwd uit vier jaar. De eerste drie jaar is inclusief psychosociale basiskennis (PSBK). Het vierde jaar is een op zichzelf staand jaar dat aansluit op de eerste drie jaar. Dit jaar is ook bedoeld voor eerder afgestudeerde (hypno)therapeuten om je kennis en vaardigheden aan te vullen. Je kunt ervoor kiezen om dit vierde jaar aansluitend te doen op het derde jaar van de opleiding. Je kunt dit jaar indien gewenst ook al tijdens de driejarige opleiding volgen. Afhankelijk van wat je kiest kun je dus ook een vierjarige opleiding afronden in drie jaar, waarna de zorgverzekeraar jouw behandelingen al na drie jaar deels vergoedt. 

Na deze opleiding ben je volwaardig en zelfstandig hypno- en psychosociaal therapeut. Met dit diploma kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging en vergoeden zorgverzekeraars een gedeelte van de door jou uitgevoerde behandelingen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Zie Erkenning.

Hypnotherapie en Psychosociale therapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de cliënt in trance is. De therapeut begeleidt de cliënt om in contact met het onbewuste op zoek te gaan datgeen waar hij in het dagelijkse leven niet zelf bij kan komen. Onbewust gedrag kan dan veranderen.

Een hypnotherapeut die bij Academie Hypnos is opgeleid levert maatwerk. We leren onze hypnotherapeuten af te stemmen op de ander. Niet de therapeut, maar de cliënt heeft de oplossing in zich. De hypnotherapeut kijkt naar wie er tegenover hem zit en doet niet simpel een trucje in de hoop dat het bij iedereen werkt, maar gaat samen met de ander op zoek naar oplossingen. Wat betekent de klacht? Wat zit erachter?

Hier heb je als therapeut meer kennis en vaardigheden voor nodig dan alleen iemand in trance te kunnen brengen. Welke therapeutische interventies zijn er? Hoe doe je deze? Hoe werkt het allemaal? In de opleiding leer je een groot aantal therapeutische technieken en methoden die je nodig hebt om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance.

Door verwerking van jeugdtrauma’s of het toestaan en doormaken van een rouwproces kan een verschijnsel als (fantoom)pijn gereduceerd worden of zelfs verdwijnen. Ook kan het dat relaties ineens soepeler verlopen, creativiteit de ruimte krijgt en capaciteiten onbelemmerd vrijkomen. Als een cliënt zich energetisch losmaakt van zijn ouders kan hij gaan spreken en handelen zoals hij zelf wil.

Vanuit een breed spectrum van psychosociale therapie leer je het toepassen van hypnotherapie en het therapeutisch omgaan met verslavingen, depressies, angsten, innerlijke conflicten, relationele problemen, jeugdtrauma’s, rouwprocessen, het niet lekker in je vel zitten en andere problematiek. Je kunt jouw eigen stijl ontwikkelen en je specialiseren in de onderwerpen waar jouw belangstelling naar uitgaat.

Academie Hypnos laat je kennismaken met reïncarnatie. Uitgangspunt van deze methode is dat gebeurtenissen die in een ander leven plaatsvonden van invloed kunnen zijn op het huidige leven. Soms wordt een sessie als reïncarnatiesessie ervaren, terwijl het een metafoor is voor het huidige leven. De cliënt zoekt een indirecte weg daar waar de directe te confronterend zou kunnen zijn.

Psychosociale therapie bij pijn, ziekte en sterven heeft als uitgangspunt dat de cliënt zichzelf lichamelijk en geestelijk kan beïnvloeden door hoe hij zich voelt, denkt en omgaat met zichzelf en anderen. Door contact te maken met de pijn en de ziekte in zichzelf kan een cliënt inzichten krijgen, waardoor de pijn kan verminderen en de ziekte draaglijker kan worden. Ons zenuwstelsel is medisch een vertrouwd stelsel, maar op dit terrein zijn nog vele vragen. We komen steeds meer te weten over hoe onze hersenen functioneren, maar er valt nog steeds veel te ontdekken over hoe de interacties verlopen tussen hersenen, hormoonstelsel en onze emoties.

Er zijn meerdere lessen die het onderwerp trauma behandelen en je leert meerdere hypnotherapeutische technieken en methoden die je kunt inzetten bij cliënten met trauma. Als hypnotherapeut kun je allerhande hulpvragen behandelen. Als blijkt dat een cliënt onderliggend trauma heeft, heb je ruimschoots voldoende kennis en vaardigheden om dit goed te kunnen te begeleiden.

***

“Hypnose kan niet schadelijk voor de gezondheid zijn, als men zich laat behandelen door een therapeut met een goede hypnotherapie-opleiding. Bij leken-hypnotiseurs zonder gedegen vooropleiding en therapieopleiding kunnen dingen naar boven komen die zij niet netjes weten af te werken. Hypnose is niet schadelijk, maar het onjuiste, ongepaste gebruik ervan wel.”

J. M. (Hans) Cladder, psycholoog, psychotherapeut, auteur

***

Welke technieken en methoden leer je?

Je leert hypnotherapeutische technieken zoals:
Je leert hypnotherapeutische methoden zoals:
Aspecten uit de volgende methoden en therapievormen komen aan bod:
De volgende onderwerpen komen bovendien aan bod:
De psychosociale therapie omvat onder anderen de volgende onderwerpen:
pawel czerwinski

Kijk hier voor praktische informatie over de opleiding.

Doe je liever een kortere cursus? Kijk dan bij bij- en nascholingen.