Hypnotherapie, trance en het onbewuste

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Hypnotherapie maakt gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest en is toepasbaar bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van zijn bewustzijn: het onbewuste.

In contact met het onbewuste doet de cliënt ervaringen op en kan in trance belangrijke gebeurtenissen opnieuw beleven. De ontlading van emoties door deze herbeleving kan heilzaam zijn. Suggesties tijdens trance kunnen pijn, waarvoor geen lichamelijke oorzaak is, al dan niet kortstondig laten verdwijnen.

Wanneer de cliënt in contact komt met het onbewuste kan hij zich bewust worden van bepaalde emoties, gevoelens en overtuigingen. Hij krijgt inzicht in dat wat hij vroeger geen plek heeft kunnen geven, waardoor er verwerking kan plaatsvinden. Hierdoor kan heling ontstaan. Deze nieuwe inzichten geven hem meer keuzevrijheid in het dagelijkse leven. Hij leert op een andere manier naar zichzelf te luisteren en kan meer zichzelf zijn. Ook kan hij beter voor zijn mening uitkomen en volgen wat zijn gevoel hem ingeeft. Het wordt makkelijker om te doen wat hij graag zou willen doen en hij komt (weer) in zijn kracht te staan.

In tegenstelling tot wat er tijdens theaterhypnose gebeurt, houdt de cliënt de regie en controle over zichzelf en gaat begeleid door de therapeut in trance. Hij blijft alert en bewust tijdens deze trance. Een goed geschoolde hypnotherapeut zet trance op een adequate manier in om met een cliënt te werken aan een hulpvraag. Als zich tijdens de therapie (on)verwachte emoties voordoen, begeleidt de therapeut de cliënt zorgvuldig.

Het mooie van het werken met hypnotherapie is dat de cliënt de oplossing van het probleem zelf vindt in trance, in contact met het onbewuste. De therapeut geeft een kader, waarbinnen de cliënt zijn eigen weg en oplossingen vindt. De therapeut volgt de gevoelens van de cliënt.

Hypnotherapie maakt gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance, zoals regressie- en reïncarnatietherapie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose, werken met persoonlijkheidsdelen en neuro linguïstisch programmeren (NLP).

Ook zijn bij hypnotherapie talrijke andere methoden te integreren en therapievormen te gebruiken, zoals Gestalt therapie, Voice Dialogue, Emotional Freedom Techniques, (EFT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Gespreks- en Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness. Het combineren met therapeutische trance maakt deze vormen van therapie nog effectiever.

Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat, die doorgaans sneller resultaat behaalt dan andere therapievormen. Bovendien werkt het langdurig door. In trance wordt de cliënt zich bewust van belemmerende overtuigingen en oplossingen die hij in het onbewuste opgeslagen heeft. Door verwerking van oude pijn, zich uiten en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden, vindt hij zijn eigenheid en kracht terug en krijgt hij ook de regie weer over zijn leven.

Ook bij kinderen is hypnotherapie bijzonder effectief. Het kind heeft er direct baat bij.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie. Het kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Trance of hypnose

Bij hypnotherapie past de therapeut trance toe in een therapeutische interventie. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Wanneer een hypnotherapeut de cliënt in deze staat van diepe ontspanning brengt, spreken we ook wel van hypnose. Het is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen of ergens in opgaan waardoor je de tijd en de omgeving even helemaal vergeet. In trance maak je je even los van je omgeving en ga je op in je innerlijke werkelijkheid. In de ruimte die zo ontstaat kan de therapeut samen met zijn cliënt werken aan de oplossing van de hulpvraag waarmee de cliënt gekomen is. In trance maakt de cliënt contact met het onbewuste en met diepere lagen van het gevoel. Het onbewuste brengt hem op het goede spoor van bijvoorbeeld inzicht, hulpbronnen of een oplossing.

Onbewuste

In trance maak je contact met het onbewuste. Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Vooral gevoelens en gedachten die we in onze jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk om hier bewust van te worden. Door bewustwording en verwerking krijgen we weer de regie over ons leven.

Het onbewuste is ook een bron van hoger weten. Het onbewuste laat in trance alleen de ervaringen zien die nodig zijn voor het proces van dat moment. Het onbewuste laat toe wat zinnig is voor de cliënt en wat hij op dat moment aan kan.

Het onbewuste herbergt ook alle kwaliteiten die we rijk zijn. Het is een wijs deel van onze persoonlijkheid. Door er in contact mee te zijn weet je beter wat goed voor je is en kun je kennis ontvangen van de dingen waar je je aandacht op richt. Het onbewuste bevat steeds meer wijsheid naarmate er meer belemmeringen zijn opgeruimd.

Toepassingsmogelijkheden

Hypnotherapie is onder meer toepasbaar bij:

 • Verslavingen
 • Stoppen met roken
 • Fobieën en angsten
 • Examenvrees
 • Begrijpen en verwerken van dromen
 • Verwerken van (jeugd)trauma’s
 • Reduceren van pijn en ziekte
 • Rouwverwerking en stervensbegeleiding
 • Onaangepast gedrag
 • Verminderen van stress
 • Niet goed functioneren in werksituaties
 • Verwerking van oud zeer
 • Relatieproblemen
 • Lichamelijke klachten die niet goed verklaard kunnen worden
 • Innerlijke conflicten
 • Of ‘gewoon niet lekker in je vel zitten’

Psychose en depressie zijn twee ziektebeelden waarbij de therapeut hypnose met voorzichtigheid moet hanteren.

Documentaire Hypnose op Recept

Bekijk hier de documentaire Hypnose op Recept die op 28 mei 2018 is uitgezonden op NPO2.