Wat is hypnotherapie?

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het begrip hypnotherapie of hypnose. Daarom leggen we je hieronder precies uit wát het is, hoe het werkt en wanneer hypnotherapie ingezet kan worden. 

Wat is hypnotherapie nu eigenlijk?

Laten we beginnen met het beantwoorden van de belangrijkste vraag: Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut trance toepast als therapeutisch middel voor het begeleiden van een cliënt. Hierbij maakt de hypnotherapeut gebruik van de samenhang tussen lichaam en geest.

Hypnotherapie kun je hierdoor toepassen bij klachten van psychische en psychosomatische aard. In trance maakt de cliënt contact met delen van zichzelf in een bijzondere laag van zijn bewustzijn: het onbewuste.

In contact met het onbewuste doet de cliënt ervaringen op en kan in trance belangrijke gebeurtenissen opnieuw beleven. De ontlading van emoties door deze herbeleving kan heilzaam zijn. Suggesties tijdens trance kunnen pijn, waarvoor geen lichamelijke oorzaak is, al dan niet kortstondig laten verdwijnen. 

Hypnotherapie zorgt voor bewustwording en inzicht

Wanneer de cliënt in contact komt met het onbewuste kan hij zich bewust worden van bepaalde emoties, gevoelens en overtuigingen. Hij krijgt inzicht in dat wat hij vroeger geen plek heeft kunnen geven, waardoor er verwerking kan plaatsvinden. Dit heeft een helend effect.

Deze nieuwe inzichten geven hem meer keuzevrijheid in het dagelijkse leven. Hij leert op een andere manier naar zichzelf te luisteren en kan meer zichzelf zijn. Ook kan hij beter voor zijn mening uitkomen en volgen wat zijn gevoel hem ingeeft. Het wordt makkelijker om te doen wat hij graag zou willen doen en hij komt (weer) in zijn kracht te staan. 

Client houdt de regie

In tegenstelling tot wat er tijdens theaterhypnose gebeurt, houdt de cliënt de regie en controle over zichzelf en gaat begeleid door jou, de therapeut, in trance. Hij blijft alert en bewust tijdens deze trance. Als goed geschoolde hypnotherapeut zet je trance op een adequate manier in om met een cliënt te werken aan een hulpvraag. Als zich tijdens de therapie (on)verwachte emoties voordoen, begeleid je de cliënt zorgvuldig. 

Het mooie van het werken met hypnotherapie is dat de cliënt de oplossing van het probleem zélf vindt in trance, in contact met het onbewuste. Als therapeut geef je een kader en de cliënt vindt zijn eigen weg en oplossingen. Jij volgt de gevoelens van de cliënt. 

Trance of hypnose

Bij hypnotherapie pas je therapeutische interventies toe terwijl de client in trance is. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, een interne focus. Wanneer je de cliënt in deze staat van focus brengt, spreken we ook wel van hypnose. 

Het is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen of ergens in opgaan waardoor je de tijd en de omgeving even helemaal vergeet. In trance maak je je even los van je omgeving en ga je op in je innerlijke werkelijkheid. 

In de ruimte die zo ontstaat kun je samen met jouw cliënt werken aan de oplossing van de hulpvraag waarmee de cliënt gekomen is. In trance maakt de cliënt contact met het onbewuste en met diepere lagen van het gevoel. Het onbewuste brengt hem op het goede spoor van bijvoorbeeld inzicht, hulpbronnen of een oplossing. 

Contact met het onbewuste

In trance maakt je cliënt contact met het onbewuste. Het onbewuste omvat alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten uit het verleden waarvan we ons niet meer bewust zijn. De onbewust opgeslagen gevoelens en overtuigingen beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. Vooral gevoelens en gedachten die we in onze jeugd verdrongen hebben om ons in de wereld staande te houden, kunnen op onverwachte momenten ons doen en laten bepalen. 

Om een harmonisch en ‘heel’ mens te worden is het belangrijk om hier bewust van te worden. Door deze bewustwording en verwerking krijgen we namelijk weer de regie over ons leven.

Het onbewuste is ook een bron van hoger weten. Het onbewuste laat in trance alleen de ervaringen zien die nodig zijn voor het proces van dat moment. Het onbewuste laat toe wat zinnig is voor de cliënt en wat hij op dat moment aan kan. Hierdoor is hypnotherapie veilig voor je cliënt.

Het onbewuste herbergt ook alle kwaliteiten die we rijk zijn. Het is een wijs deel van onze persoonlijkheid. Door in contact te zijn met je onbewuste weet je beter wat goed voor je is en kun je kennis ontvangen van de dingen waar je je aandacht op richt. Naarmate er meer belemmeringen zijn opgeruimd, krijgt de wijsheid van het onbewuste steeds meer ruimte.

Therapeutische technieken bij hypnotherapie

Als hypnotherapeut maak je gebruik van een aantal therapeutische technieken en methoden die nodig zijn om een cliënt te begeleiden tijdens het proces in trance. Hierbij kun je denken aan methoden zoals regressie en reïncarnatie, visualisaties, imaginaties, zelfhypnose en werken met persoonlijkheidsdelen. 

Door deze therapievormen te combineren met therapeutische trance, is de behandeling nóg effectiever. 

Snel en langdurig effect

Hypnotherapie is een zeer effectieve en doelgerichte methode met snel en blijvend resultaat, waarmee je over het algemeen sneller resultaat behaalt dan met andere therapievormen. Bovendien werkt het langdurig door. In trance wordt de cliënt zich bewust van belemmerende overtuigingen en oplossingen die hij in het onbewuste opgeslagen heeft. Door verwerking van oude pijn, zich uiten en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden, vindt hij zijn eigenheid en kracht terug en krijgt hij ook de regie weer over zijn leven. 

Ook bij kinderen kun je hypnotherapie bijzonder effectief inzetten. Het kind heeft er direct baat bij.

Hypnotherapie is een op zichzelf staande vorm van therapie. Het kan ook een waardevolle ondersteuning zijn van de reguliere en complementaire geneeskunde.

Wanneer kun je hypnotherapie toepassen?

Hypnotherapie kan breed ingezet worden, maar er zijn ook ziektebeelden, zoals chronische psychose of zware depressie, waarbij je hypnose voorzichtig moet hanteren.

Wil je nog meer weten over hypnotherapie?

Als je nog meer wilt weten over hypnotherapie, is de documentaire Hypnose op Recept zeker interessant voor je. Deze documentaire is op 28 mei 2018 uitgezonden op NPO2.

Wil je zelf aan de slag als hypnotherapeut?

Bekijk dan direct onze driejarige opleiding of meld je aan voor een open dag!